Hỏi đáp

Ý Nghĩa Của Odd Ratio Là Gì, Phân Biệt Odds Ratio & Relative Risk – viettingame

gmail.com ĐH Bách Khoa ra mắt cụ thể về những quan điểm và cách tính những chỉ số Odd , tỉ số Odds ratio – viết tắt là OR, 95% CI Confidence Interval.Kèm theo ví dụ minh họa rõ ràng.

Đang xem: Odd ratio là gì

Mục đích:

Ví dụ minh họa: ta mang 100 học viên, trong đó mang học thêm 56 em, ko học thêm 44 em. Đồng thời cùng lúc ta cũng thống kê được thành tựu thi đậu hoặc thi rớt ĐH của 100 em này, mang 49 em thi rớt và 51 em thi đậu, như trong bảng sau:

*

Bài này sẽ làm những việc sau:-Định nghĩa Odd, Odds Ratio,95% CI Confidence Interval. Và tính toán thủ công để ra được những chỉ số:-Tính chỉ số Odd thi rớt của nhóm mang học thêm-Tính chỉ số Odd thi rớt của nhóm ko học thêm-Tính Odds Ratio, và so với số 1 để hiểu được mang cần đi học thêm để ko thi rớt hay là không? Thi rớt ĐH mang liên quan tới việc học thêm hay là không học thêm hay là không?-Tính 95% CI, gồm: khoảng dưới L95 và khoảng trên H95 để hiểu được lúc lặp lại những lần thống kê giám sát thì 95% những trường hợp OR sẽ nằm trong giới hạn nào.-Và ở đầu cuối là sử dụng ứng dụng SPSS để tính toán những giá trị vừa tính thủ công ở trên để kiểm ra lại cho chắc nhé.

Vậy Odd là gì?

Odd của một biến cố là tỉ số giữa số lần biến cố đó xẩy ra và số lần biến cố đó ko xẩy ra.Gọi:O1: là Odd thi rớt của nhóm mang học thêmO2: là Odd thi rớt của nhóm ko học thêm

*

Ta mang O1=a/b=4/40=0.1 O2=c/d=45/11=4.09

Odds Ratio là gì?

Chỉ số Odds Ratio OR, đó là tỉ số hai Odd, được biểu diễn là OR =O1/O2 =0.1/4.09=0.024Ý nghĩa của chỉ số OR:OR=1: đi học thêm và ko đi học thêm mang thời gian làm việc đậu như nhauORvàgt;1: nghĩa là Odd thi rớt của nhóm mang học thêm CAO HƠN Odd thi rớt của nhóm ko học thêm. Tức là học thêm mang hạiOR

Như trong trường hợp này, OR=0.024

Vậy khoảng tin cậy 95% CI Confidence Interval là gì?

Vấn đề đề ra: OR thậm chí khác lúc lặp lại nghiên cứu và phân tích cho những đối tượng người sử dụng khác, giả sử ta lặp lại 100 lần, và trong đó mang 97 lần ORCông thức: 95% CI =KHOẢNG TIN CẬY 95% OR= TRUNGBÌNH +- 1.96* ĐỘ LỆCH CHUẨN

Với ĐỘ LỆCH CHUẨN= CĂN BẬC 2 CỦA PHƯƠNG SAIVẤN ĐỀ: rất khó ước lượng Phương Sai của OR vì thế trên đây là một tỉ số.Giải pháp, sẽ ước lượng gián tiếp qua 4 bước như sau:1.Tính Ln(OR)2.Tính phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh của ln(OR)3.Tính khoảng tin cậy 95% của ln(OR)4.Hoán chuyển khoảng tin cậy 95% của ln(OR) thành khoảng tin cậy 95% của OR bằng phương pháp sửa dụng hàm exp()Ví dụ ví dụ này:1. Tính Ln(OR) = ln(0.024)=-3.7112. Tính phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh của ln(OR) Do OR=O1/O2 , nên đặt: L=ln(OR)=ln(O1/O2)=ln(O1)-ln(O2)=ln(a/b)-ln(c/d) Công thức toán học về phương sai của L đó là = 1/a+1/b+1/c+1/d = 1/4+1/40+1/45+1/11=0.388 Độ lệch chuẩn chỉnh của L = căn bậc 2 của(0.388)=0.623

3.Tính khoảng tin cậy 95% của ln(OR)Khoảng dưới:L-1.96*ĐỘ LỆCH CHUẨN=-3.711 -1.96*0.623=-4.932Khoảng trên :L+1.96*ĐỘ LỆCH CHUẨN=-3.711 +1.96*0.623=-2.4904.Hoán chuyển khoảng tin cậy 95% của ln(OR) thành khoảng tin cậy 95% của OR bằng phương pháp sửa dụng hàm exp()Khoảng dưới L95:=exp(-4.932)=0.007Khoảng trên H95 :=exp(-2.490)=0.083

Ý nghĩa của OR và khoảng tin cậy 95% CI Confidence Interval:

Ví dụ chỉ số OR = 0.0244: nghĩa là Odd thi rớt của nhóm mang học thêm bằng 2.44% Odd thi rớt của nhóm ko học thêmVà nếu lặp lại nghiên cứu và phân tích này 100 lần thì 95% những số OR sẽ dao động từ L95 tới H95, nghĩa là dao động từ 0.007 tới 0.083

File dữ liệu thực hành để tính OR

Ngoài OR Odds Ratio và khoảng tin cậy 95% CI cũng thậm chí được tính bằng ứng dụng SPSS, file dữ liệu của bài này chúng ta tải ở trên đây https://viettingame.com/filefordownload/Odds-Ratio-95-CI.sav

Cách tính chỉ số OR Odds Ratio bằng ứng dụng SPSS

Lúc chạy ra thành tựu y hệt phần tính thủ công như hình sau: Chúng ta vào menu Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.

Xem thêm: Help! Set Physx Configuration Là Gì, Gpu Or Cpu For Nvidia Physx

Sau đó đưa biến vào ô Row(s) và Column(2) như hình. Sau đó nhấn vào Statistics, tìm ô Risk như trong hình. Sau đó nhấn ok.

Xem thêm: Drama Nghĩa Là Gì – Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook

*

Thành quả hiển thị như sau:

*

Phần màu xanh là chỉ số OR Odds Ratio, còn 2 giá trị red color là mức dưới và trên của 95% Confidence IntervalNhư vậy nhóm MBA Bách Khoa đã hướng dẫn cụ thể về những quan điểm và cách tính những chỉ số Odd , tỉ số Odds ratio , 95% CI Confidence Interval. Chúng ta lúc tiến hành mang thắc mắc, cần giải giúp bài tập hoặc cần hỗ trợ xử lý số liệu cho ổn hơn cứ liên hệ nhóm nhé.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *