Hỏi đáp

with regard to là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Chúng ta đang xem: With regard to là gì

regard

*

regard /ri”gɑ:d/
danh từ loại nhìn sự yêu chuộng, sự ghi chú, sự để ýto have no regard to facts: ko yêu chuộng tới sự việc lòng yêu mến; sự kính trọngto have great regard for someone: rất kính mến ai (số nhiều) lời chúc tụng ((thường) sử dụng ở cuối bức thư)please give my best regards to your parents: mong anh chuyển giùm tới hai cụ nhà những lời chúc tụng tốt sang trọng tuyệt vời nhất của tôiwith kind regards, yours sincerely: xin gửi tới anh những lời chúc mừng chân thành của tôiin (with) regards to về vấn đề, so với vấn đề; về phầnin this regards về mặt này, về nghành này, về điểm này ngoại động từ nhìn ((thường) + phó từ)to regard somebody intently: nhìn ai chầm chầmto regard something with suspicion: nhìn loại gì bằng con thị lực nghi ngờ coi như, xem như ((thường) phủ định) để ý, lưu ý, lưu tâm tới (việc gì)not to regard someone”s advice: ko để ý tới lời khuyên của ai sở hữu liên quan tới, dính dấp tới, dính dáng tới, sở hữu quan hệ tớithis matter does not regard me at all: vấn đề này chẳng dính dáng tới tôi một tí nào cả

*

 để ýin regard to

*

 so với vấn đềin regard to

*

 về vấn đềradio communication regard

*

 bảo vệ truyền thông vô tuyếnregard as

*

 coi nhưsymmetric with regard to the axial plane

*

 đối xứng so với mặt phẳng trung tâm

Xem thêm: respect, attentiveness, heed, paying attention, wish, compliments, gaze, esteem, respect, respect, respect, esteem, see, consider, reckon, view, consider, involve, affect

Xem thêm: Những ‘ Easter Egg Là Gì ? Chúng Được Hiểu Như Thế Nào Trong trò chơi

Tra câu | Lướt web tiếng Anh

regard

Từ điển Collocation

regard noun

1 attention to/thought for sb/sth

ADJ. due, full, proper | scant | particular, specific

VERB + REGARD have (often law) When exercising its discretion, the court will have regard to all the circumstances. | pay, show The manifesto pays scant regard to green issues.

PREP. in/with ~ to I am writing with regard to your recent order. | without ~ for/to an attempt to plan the future of an industry without due regard to market forces | ~ for a proper regard for human dignity

PHRASES in that/this regard I have nothing further to say in this regard (= in regard to what has just been said). | a lack of regard a lack of regard for public safety | little/no regard for/to sb/sth

2 respect/admiration for sb

ADJ. considerable, great, high | insufficient, low | mutual | critical

VERB + REGARD have, hold sb/sth in I have the greatest regard for his abilities. He is held in the highest regard by his colleagues. | win The film has won critical regard in America.

3 regards: used to send greetings to sb

ADJ. best, kind, warm (all written) The letter ended, ‘Kindest regards, Felicity.’

VERB + REGARD convey, give (sb), send (sb) (written) David sends his warmest regards to your parents.

PREP. ~ to (written) My regards to your aunt (= please give my regards to your aunt).

Từ điển WordNet

n.

(usually preceded by `in”) a detail or point; respect

it differs in that respect

paying particular notice (as to children or helpless people); attentiveness, heed, paying attention

his attentiveness to her wishes

he spends without heed to the consequences

(usually plural) a polite expression of desire for someone”s welfare; wish, compliments

give him my kind regards

my best wishes

a long fixed look; gaze

he fixed his paternal gaze on me

the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded); esteem, respect

it is held in esteem

a man who has earned high regard

a feeling of friendship and esteem; respect

she mistook his manly regard for love

he inspires respect

an attitude of admiration or esteem; respect, esteem

she lost all respect for him

v.

deem to be; see, consider, reckon, view

She views this quite differently from me

I consider her to be shallow

I don”t see the situation quite as negatively as you do

look at attentively; considerconnect closely and often incriminatingly; involve, affect

This new ruling affects your business

Xem thêm: Tuổi Canh Tý Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

English Synonym and Antonym Dictionary

regards|regarded|regarding
syn.: consider judge think of
ant.: disregard

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.