Tin tổng hợp

Võ Lâm Truyền Kỳ 2 (Chuyển Sinh 7), Mở Tứ Linh Phục Sinh 4 Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Ii – viettingame

S au lúc đạt được trình độ tối cao của võ học qua những lần Cải Lão Hoàn Đồng, giờ trên đây nhân sĩ võ lâm sẽ có được thời cơ nâng cao thực lực của …

Đang xem: Võ lâm truyền kỳ 2

Sau lúc đạt được trình độ tối cao của võ học qua những lần Cải Lão Hoàn Đồng, giờ trên đây nhân sĩ võ lâm sẽ có được thời cơ nâng cao thực lực của tớ hơn bội phần cùng Tứ Linh Phục Sinh – trách nhiệm mới giúp nhân vật chuyển sinh lần thứ 6 được toàn bộ hào kiệt giang hồ mong đợi xưa nay.
Sau lúc hoàn thành trách nhiệm Tứ Linh Phục Sinh, đồng đạo nhận được những phần thưởng sau: Phong hiệu mới: Tứ Linh Phục Sinh.

Hiệu suất cao sử dụng & ẩn hình
Kháng toàn bộ 18Hiệu quả thương dược 10% Hỗ trợ mật tịch 3%

Ấn chuyển sinh (sử dụng để bật/ tắt vòng sáng sủa chuyển sinh, vũ khí phát sáng sủa, đổi ngoại trang Uẩn Linh). Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90, 91. Đổi thú cưỡi Hắc Hổ. Đổi ngoại trang Uẩn Linh mới. Ngoại trang chuyển sinh (thuộc tính gồm 02 dòng như bảng dưới). Tùy từng chuyển sinh theo hướng nào, đồng đạo nhận được 01 bộ ngoại trang (nón – áo – quần) như sau:

Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2
Long Tử Nón Công kích 12% Kháng toàn bộ 18
Áo Độ triệu tập tăng 11%
Quần Đúng mực tăng 200
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 6%
Áo Độ triệu tập tăng 11%
Quần Hỗ trợ tiến công tăng 40%
Hổ Tử Nón Tránh thọ thương 15%
Áo Nội phòng, ngoại phòng tăng 120 điểm
Quần Sinh lực, nội lực tăng 11%
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 12%
Áo Độ triệu tập tăng 11%
Quần Đúng mực tăng 200
Đẳng cấpPhần thưởng
79 Nhận được bộ Ngoại Trang Tứ Linh (thuộc tính theo hướng tu luyện, hạn tồn tại 120 ngày).Mà thậm chí nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh (trắng) tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 100 điểm Sư môn của nhân vật)Nhận Ấn chuyển sinh mới theo hướng tu luyện.Nhận Phong Hiệu Tứ Linh Phục Sinh.Được phép Uẩn Linh ngoại trang.Được vòng hào quang phát sáng sủa (kích hoạt tại Ấn chuyển sinh).Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng sủa (kích hoạt tại Ấn chuyển sinh).
86 Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn chuyển sinh, hạn tồn tại 30 ngày).Những lần tiếp theo thậm chí đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
88 Mà thậm chí sắm ngoại trang Tứ Linh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương không tồn tại chỉ số (hạn tồn tại 30 ngày, giá cả 200 Xu vật phẩm tại Ấn chuyển sinh).
89 Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn chuyển sinh, hạn tồn tại 30 ngày). Những lần tiếp theo thậm chí đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).

Xem thêm: Heroes Arena Apk Tải về For Android, Heroes Arena 2

90 Mà thậm chí upgrade thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ (cần 1 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).Lưu ý:Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi upgrade.Trường hợp Phiêu Vũ mang đi upgrade không tồn tại hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú nhận được với hạn tồn tại 30 ngày.
91 Mà thậm chí upgrade thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 1 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

*

Lưu ý:Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi upgrade.Trường hợp Phiêu Vũ mang đi upgrade không tồn tại hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú nhận được với hạn tồn tại 30 ngày.

Điều chỉnh những loại Ấn chuyển sinh

Vật phẩm Ghi chú
Long Tử Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh: Ta muốn nhận ngoại trang Tứ Linh miễn phí 120 ngày (1 lần duy nhất, với thuộc tính theo hướng tu luyện). Ta muốn nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (1 lần duy nhất). Ta muốn sắm ngoại trang Văn Sử 30 ngày (200 Xu vật phẩm). Ta muốn sắm ngoại trang Thiên Âm 30 ngày (200 Xu vật phẩm). Ta muốn sắm ngoại trang Thiếu Dương 30 ngày (200 Xu vật phẩm). Ta muốn sắm ngoại trang Tứ Linh 30 ngày (200 Xu vật phẩm). Ta muốn đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn). Ta muốn đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn). Ta muốn upgrade Thú Cưỡi Thần Thú (cần Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).Lưu ý: Thú cưỡi Thần Thú là Hắc Hổ. Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới thậm chí thao tác những dòng tìm trên. Nhân vật phong cách 86 trở lên trên với Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên trên thậm chí đổi Ngọc Bội kỹ năng. Nhân vật phong cách 88 trở lên trên mới thậm chí sắm ngoại trang Tứ Linh, Thiên Âm, Văn Sử và Thiếu Dương. Nhân vật cấp 89 mới thậm chí sắm được Khuất Nguyên Bội. Nhân vật cấp 90 mới thậm chí upgrade thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ.Nhân vật cấp 91 mới thậm chí upgrade thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
*

Vật phẩmGhi chú
Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 800 Vàng).Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 800 Vàng).Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 800 Vàng).Vận dụng nhân vật đã luyện 12 thành Hỗn Nguyên Công. Nhân vật đã luyện 12 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 12 thành vào ngoại trang. Chỉ thậm chí kích hoạt Uẩn Linh so với những loại ngoại trang sau: Bát Bát ngoại trang.Tướng Quân ngoại trang.Linh Lung ngoại trang. Văn Sử ngoại trang.Thiên Âm ngoại trang.Thiếu Dương ngoại trang.Tứ Linh ngoại trang (hoàng, tử). Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới thậm chí tiến hành Uẩn Linh.
Luyện thành công thành thứ 10 – Sinh Tử Vô Té.Nhân vật đạt cấp độ 99 (dư 2 tỷ điểm kinh nghiệm).Đạt cảnh giới Võ Tướng (đã thông kinh mạch cảnh giới 2).Mang 03 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ, 01 Chuyển Sinh Đơn, 02 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng) trên hành trang.Hoàn thành những trách nhiệm được giao.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Nominated Là Gì, Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củanominate

Sau lúc Phục Sinh, phong cách nhân vật trở về 01. Xóa bộ chuyển sinh ngoại trang chỉ số 10 thành Hỗn Nguyên Công (rương hành trang). Xóa bộ Văn Sử ngoại trang thuộc tính 10 thành Hỗn Nguyên Công (rương hành trang). Xóa 03 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ trên hành trang của nhân vật.Xóa 01 Chuyển Sinh Đơn trên hành trang của nhân vật.Xóa 02 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng) trên hành trang của nhân vật. Xóa Phong Hiệu của 10 thành Hỗn Nguyên Công. Xóa Long Tử/ Phụng Tử/ Hổ Tử/ Ưng Tử ấn của 10 thành Hỗn Nguyên Công. Xóa vật phẩm Hỗn Nguyên Công 10 thành.

Vấn đáp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *