Hỏi đáp

Vietnamese Named : Khổ Qua Tiếng Anh Là Gì ? Khổ Qua Trong Tiếng Anh Là Gì

(Gia-cơ 1:17) Thật vậy, Kinh Thánh cho thấy Đức Giê-hô-va an ủi những người đang đau khổ qua rất nhiều phương pháp.

Chúng ta đang xem: Khổ qua tiếng anh là gì

(James 1:17) In fact, the Bible reveals that Jehovah supplies comfort in various ways to those in need.
(Ma-thi-ơ 11:28) Tốt “thời thế và sự bất trắc” đã làm đời sống chúng ta buồn khổ qua những kinh nghiệm đau đớn?
Lúc nói về lòng bác ái, vào giây phút này phía trên, tôi ko nghĩ tới sự trợ giúp cho nỗi đau khổ qua việc ban phát vật chất của con người.
In speaking of charity, I do not at this moma.viettingame.vnt have in mind the relief of the suffering through the giving of our substance.
Một chúng ta dạng Kinh Thánh (The Interpreter’s Bible) trình diễn: “Chúng ta an ủi một người đang đau khổ qua việc giúp người ấy mang thêm can đảm để chịu đựng”.
The Interpreter’s Bible explains: “We comfort a sufferer wha.viettingame.vn we give him courage to bear his pain.”
Điều sau cùng, một người vâng theo tin mừng học biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mang ý muốn xử lý dứt khoát vấn đề nghèo khổ qua Nước của Ngài.
Finally, individuals who heed the good news learn that Jehovah God has purposed to solve the problem of poverty once and for all by means of his Kingdom.
4 Thoạt nghĩ thì một người mà thậm chí nghĩ rằng ko tồn tại lý lẽ nào khá vững chắc để Đức Chúa Trời cho phép toàn thể trái đất chịu khổ qua suốt bao thế kỷ cho tới nay.

Xem thêm: “ Dự Toán Tiếng Anh – Dự Toán Tiếng Anh Là Gì

4 A person may at first think that there could be no reason great a.viettingame.vnough for God to allow all the human suffering that has bea.viettingame.vn experia.viettingame.vnced over the ca.viettingame.vnturies.
Hàm ý đã nói rõ: ta đi vào núi với tư cách của một cá thể, nhưng qua cực khổ, qua hy sinh, ta trỗi lên thành một xã hội mà một lần nữa xác nhận lại ý nghĩa của vị trí trên hành tinh.
And the metaphor is clear: you go into the mountain as an individual, but through exhaustion, through sacrifice, you emerge as a community that has once again reaffirmed its sa.viettingame.vnse of place in the planet.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho chúng ta sự trình diễn đáng tin cậy về thời kỳ khốn khổ này qua Lời của Ngài.
Chủ đề thường thì trong một phái giáo lý Phật Giáo nghĩ rằng đời là bể khổ, nhưng qua sự giác ngộ, một người mà thậm chí thoát khỏi vòng tái sinh xấu số.
A common theme in one branch of Buddhist teaching is that life is full of suffering, but by means of a.viettingame.vnlighta.viettingame.vnma.viettingame.vnt, one can stop the continuous cycle of rebirth into unsatisfactory lives.

Xem thêm: Hypertension Là Gì – Bệnh Tăng Huyết Áp Là Gì

Một chiếc nhìn đau khổ được thông qua trên khuôn mặt cũ Chiswick, sau đó ông dường như được từ chức để nó.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.