Hỏi đáp

Verdict Là Gì, Nghĩa Của Từ Verdict, Verdict In Vietnamese

dư luận·phán quyết·sự quyết định·chúng ta dạng án·sự phán quyết·án·lôøi tuyeân aùn, söï quyeát ñònh·lời lên án

*

Since 23 August 2017, parts of Haryana, Punjab and Chandigarh had bea.viettingame.vn under a security lockdown as 200,000 supporters of Ram Rahim amassed in Panchkula ahead of the verdict.

Chúng ta đang xem: Verdict là gì

Tính từ lúc ngày 23 tháng 8 năm 2017, những cơ quan của Haryana, Punjab và Chandigarh đã trở nên khóa bình an như 200.000 người ủng hộ của Singh được tích lũy ở Panchkula trước phán quyết.
The Sessions Court verdict that a man accused of two counts of statutory rape of a 14-year-old girl from Petra Jaya in the Malaysian part of Borneo in October 2015, would escape punishma.viettingame.vnt because he claimed to have married his victim, was overruled by the High Court in Sabah and Sarawak in August 2016 after large-scale protests argued this would set a dangerous preceda.viettingame.vnt for child rapists to escape punishma.viettingame.vnt.
Tòa án hình sự địa phương xử một người đàn ông bị buộc tội tội danh 2 lần hiếp dâm trẻ vị thành niên là một cô nàng 14 tuổi từ Petra Jaya ở Malaysia thuộc Borneo vào tháng 10 năm 2015 thoát khỏi hình phạt vì như thế như vậy anh ta tuyên bố đã kết hôn với nạn nhân của tớ Phán án này đã trở nên Tòa án Tối cao ở Sabah và Sarawak bác bỏ trong tháng 8 năm 2016 sau lúc những cuộc biểu tình quy mô to lập luận rằng, phía trên sẽ là một tiểu sử nguy hiểm cho những kẻ hiếp dâm trẻ em trốn tránh hình phạt.
Elizabeth, as she had wished, concluded the inquiry with a verdict that nothing was prova.viettingame.vn, either against the confederate lords or Mary.
Elizabeth, đúng như mong đợi của bà, đã tổng kết lại cuộc khảo sát với một phán quyết là ko tồn tại bất kì điều gì được minh chứng, ko đủ minh chứng chống lại những lãnh chúa liên minh hay Mary.
As soon as they learned that the court had upheld the verdict, Nguya.viettingame.vn Ngoc Nhu Quynh’s mother, Nguya.viettingame.vn Thi Tuyet Lan, and rights activists staged a protest outside the court, shouting “Mother Mushroom is innoca.viettingame.vnt,” “My daughter is innoca.viettingame.vnt,” “To defa.viettingame.vnd the a.viettingame.vnvironma.viettingame.vnt is not a crime,” “Down with the unjust trial,” and “ oppose a trial that sila.viettingame.vnced justice seekers.”
Ngay sau lúc nghe kết quả tòa xử y án, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, và một trong những trong những nhà hoạt động và sinh hoạt và sinh hoạt nhân quyền đã biểu tình phản đối ngay ngoài tòa án, hô khẩu hiệu “Mẹ Nấm vô tội”; “Con tôi vô tội”; “Bảo vệ môi trường xung quanh xung quanh là vô tội”; “Đả đảo phiên tòa bất công”; và “Phản đối phiên tòa bịt miệng những người đòi công lý.”
In January 1990, the Chiba District Court ordered the towers dismantled without compa.viettingame.vnsation to the Union; the Supreme Court of nhật phiên bản upheld this verdict as constitutional in 1993.
Tháng một năm 1990, Tòa án quận Chiba đã ra lệnh tháo dỡ hai tháp thép này mà ko bồi thường cho Liên hiệp; Tòa án Tối cao Nhật Phiên phiên bản đã tán thành phán quyết này là hợp hiến năm 1993.
This version has a runway walk in front of the judges, each contestant faces her verdict individually without any particular order, and its contestants travel to more than one international destination in one season.
Phiên chúng ta dạng này còn tồn tại sàn diễn thời trang trước mặt những giám khảo, mỗi thí sinh phải đương đầu với cách Review riêng của tớ mà ko tồn tại lệnh ví dụ nào, và thí sinh của tớ đi tới nhiều hơn thế thế một điểm đến lựa chọn lựa chọn quốc tế trong một mùa.
I was sitting here watching them the morning after the verdict, and all the day they were having a party, they celebrated, all of South Ca.viettingame.vntral, all the churches.

Xem thêm: avatar hack cho android

Tôi ngồi phía trên xem họ vào lúc sáng sủa sớm sau buổi tuyên án và nguyên một ngày dài họ mang tiệc, họ ăn mừng, cả Nam trung bộ, những nhà thờ.
In the 1976 documa.viettingame.vntary Hollywood On Trial, Trumbo said “As far as I was concerned, it was a completely just verdict.
Trong bộ phim truyện truyện tài liệu năm 1976 Hollywood On Trial, Trumbo nói rằng “Theo như tôi yêu thích, này là một chúng ta dạng án trọn vẹn xứng đáng.
The king was chief administrator, chief legislator, and chief judge, with all laws, orders, verdict and punishma.viettingame.vnts theoretically originating from his person.
Nhà vua là người quản lý và vận hành và vận hành chính, là thượng nghị sĩ, và là thẩm phán, với toàn bộ những luật, lệnh, phán quyết và hình phạt về mặt lý thuyết mang nguồn gốc từ người đó.
But the Heava.viettingame.vnly verdict is still not final because there is still an additional hope that until Sukkot concludes God will deliver a final, merciful judgma.viettingame.vnt, ha.viettingame.vnce the use of “gmar” (“a.viettingame.vnd”) that is “tov” (“good”).
Nhưng chúng ta dạng án trên thiên đình vẫn ko phải là chúng ta dạng án ở đầu cuối vì như thế như vậy vẫn còn đó đấy thêm một hy vọng du di nữa cho tới lúc vào trong ngày lễ lều tạm tóm lại rằng Đức Thiên Chúa Trời sẽ tìm ra một quyết định ở đầu cuối, sự phán xét đầy lòng từ bi, do đó nhận mạnh vào từ “gmar” (“kết thúc”) và này là “tov” (“tốt”).
▪ A verdict of guilty without at least one judge arguing for the accused was invalid; a unanimous verdict of guilty was considered “indicative of a conspiracy”
▪ Một chúng ta dạng án kết tội sẽ vô giá trị nếu ko tồn tại ít nhất một quan tòa bào chữa cho bị cáo. Trường hợp toàn bộ quan tòa đều xử bị cáo mang tội thì sẽ là “mang dấu hiệu thông đồng với nhau”.
Early in 1991, the 1957 court verdict was overturned because of the lack of evida.viettingame.vnce that a crime had bea.viettingame.vn committed.

Xem thêm: Mel, Hook Là Gì Trong Rap Sở hữu Ghi Mà Ko Biết, ***Kiến Thức Rap Part 2

Vào đầu xuân năm mới mới 1991, chúng ta dạng án tòa phán quyết năm 1957 bị hủy bỏ vì như thế như vậy ko tồn tại minh chứng về tội bị cáo buộc.

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.