Hỏi đáp

” Veil Là Gì, Nghĩa Của Từ Veil, Nghĩa Của Từ Veil – viettingame

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Veil là gì

*
*
*

veil

*

veil /veil/ danh từ mạng che mặtto raise the veil: nâng mạng che mặt lênto drop the veil: bỏ mạng che mặt xuống trướng, mànthe veil of the temple: bức trướng của ngôi đềna veil of clound: màn mâya veil of mist: màn sươngthe veil of night: màn đêm bê ngoài giả dối, lốtunder the veil of religion: đột lốt tôn giáo tiếng khàn, tiếng khản (do bị cảm lạnh…) (như) velumbeyond the veil ở thế giới bên kia, ở âm phủto take the veil đi tu ngoại động từ che mạngto veil one”s face: che mặt bằng mạng che, ám, phủa cloud veiled the sun: một đám mây che mặt trời che đậy, che giấu, giấu kínto veil one”s purpose: chay đậy mục dích của mìnhto be veiled in mystery: bị giấu kín trong màn bí mật

*

Xem thêm: Vua Trò Chơi Yugioh Tiếng Việt, Vua Trò Chơi Yugi Oh

*

*

veil

Từ điển Collocation

veil noun

1 piece of material for covering a woman”s head

ADJ. bridal The bridal veil was fringed with lace.

VERB + VEIL wear | lift (back), remove, take off

VEIL + VERB cover sth A veil covered her face.

PREP. behind a/the ~ I couldn”t see her face behind the veil.

2 sth that stops you knowing the full truth about sth

VERB + VEIL lift The government has decided to lift the veil on its plans. | draw It would be better to draw a veil over what happened next (= not talk about it).

PREP. behind/under ~ of The work is carried out behind a veil of secrecy.

Từ điển WordNet

Xem thêm: Đất Hnk – ĐÁº¥T Hnk Lã  Gã¬

English Synonym and Antonym Dictionary

veils|veiled|veilingsyn.: camouflage cloak conceal cover disguise eclipse hide mask obscure screenant.: unveil

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.