Hỏi đáp

Url, Uri Là Gì ? Url, Uri Và Urn Khác Nhau Như Thế Nào

Tìm hiểu về URI – địa chỉ xác định tài nguyên trong số truy vấn HTTP, cấu trúc của URL (Uniform Resource Locator), địa chỉ URL tương đối và tuyệt đối

Chúng ta đang xem: Uri là gì

URI là gì?

URI (Uniform Resource Identifier) là một chuỗi ký tự để xác định tài nguyên (tài nguyên đó ở đâu, là gì trên internet). Những tài nguyên với để là tài liệu (document – text, html …), hình ảnh (image) …, tài nguyên này là tiềm năng của HTTP Request.

URI xác định tài nguyên bằng phương pháp xác xác định trí (locator – địa chỉ) hoặc bằng tên, hoặc cả hai. Từ đó URI phân ra làm hai loại là URL và URN. (Thậm chí nói URL là URI, URN cũng là URI)

URN – Uniform Resource Name

URN (Uniform Resource Name) – Định danh tài nguyên thống nhất, là một loại URI,xác định tài nguyên trải qua tên hợp lệ, duy nhất (những tài nguyên ở trường hợp này thậm chí là ngẫu nhiên thứ gì).Cấu trúc của URN thường xuyên mang dạng: URN:NID:NSS ví dụ như URN:ISBN:8934974170617 trong đó:

Xem thêm: ” Địa Điểm Tiếng Anh Là Gì, Địa Điểm Du Lịch Tiếng Anh Là Gì

URN chuỗi cho thấy trên phía trên là URL NSS chuỗi xác định đối tượng người dùng người tiêu sử dụng rõ rệt

Xem thêm: Corny Là Gì – Nghĩa Của Từ Corny

*

Ví dụ mã vạch URN (URN ISBN)

URL – Uniform Resource Locator

URL (xác định tài nguyên thống nhất), nó là địa chỉ xác định tài nguyên trên internet, nó là một loại URI được sử dụng trong số siêu văn chúng ta dạng (Hypertext) và giao thức HTTP, nó được sử dụng bởi những browser (client) để lấy về haycập nhật tài nguyên trên web. URL là địa chỉ xác định tài nguyên (trang HTML, file JS, file CSS, file ảnh ….) duy nhất trên Web.

*

Những thành phần URL (Wikipedia)

Ví dụ:

http:// site.yourdomain.com /path/to/page/ ?a=1vàb=price #section

scheme ví dụ https://, http://, ftp:// … cho thấy giao thức sử dụng để yêu cầu tài nguyên host hoặc domain (ví dụ a.viettingame.vn) thậm chí với port ví dụa.viettingame.vn:80 … ko cần đã cho thấy rằng nếu sử dụng cổng tiêu chuẩn chỉnh chỉnh (cổng 80 với http và 443 với https) path (ví dụ /path/to/page/) đường truyền trên server dẫn tới tài nguyên, hiện nay ko hẳn là một đường truyền thực mà thậm chí là một logic ánh xạ bởi web server query là chuỗi truy vấn, nó chứa những tham số ví dụ ?a=1vàb=price, chính thức chuỗi query là dấu ? mỗi tham số thường gồm key=value, những tham số xa nhau bởi & fragment (ví dụ #section), trỏ tới một phần củ thể trong tài nguyên, ví dụ một vị trí nào khác trong văn chúng ta dạng HTML.

URL được sử dụng để nhập vào thanh địa chỉ trình duyệt, để lấy về tài nguyên. Nó sử dụng trong số thẻ để tạo ra những link (đường link). URL trình diễn ko thiếu ở trên là đường truyền tuyệt đối, với ko thiếu thành phần scheme, host

Địa chỉ URL tương đối

Ngoài địa chỉ URL tuyệt đối, còn thậm chí sử dụng địa chỉ URL tương đối – địa chỉ này ko cần cóscheme, host, nó cho thấy tài nguyên nằm cùng trên một host của tài nguyên banđầu, nó thường chính thức bằng /, ví dụ:

Địa chỉ tuyệt đối lúc đầu là: https://a.viettingame.vn/abc/xyztrong nó với những địa chỉ tương đối, thì những địa chỉ tương đối xác định như sau:

Địa chỉ tương đối Địa chỉ tuyệt đối tương ứng

/abc/x1 https://a.viettingame.vn/abc/x1

Địa chỉ tương đối chính thức với / thì nó cùng host, scheme với URL lúc đầu

/abc-1 https://a.viettingame.vn/abc-1
xxx/zzz https://a.viettingame.vn/abc/xyz/xxx/zzz

Địa chỉ ko chính thức bởi / thì nó địa chỉ con chính thức bởi địa chỉ tuyệt đối lúc đầu

../xxx https://a.viettingame.vn/abc/xxx

Kí hiệu ../ cho thấy địa chỉ chính thức trở về gốc 1 cấp so với lúc đầu. Ban dầu là https://a.viettingame.vn/abc/xxx về gốc một cấp là https://a.viettingame.vn/abc, sau này là đường truyền con xxx


Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.