Hỏi đáp

Từ Duke Là Gì – Nghĩa Của Từ Duke – viettingame

There are several legends behind Manneken Pis, but the most famous is the one about Duke Godfrey III of Leuven.

Đang xem: Duke là gì

Với một vài truyền thuyết đằng sau bức tượng này, nhưng nổi tiếng nhất là truyền thuyết về Công tước Godfrey III của Leuven.
Phụ nữ và là người thừa kế Mercoeur kết hôn với Công tước Vendôme, con ko chính thức của Henri IV.
The second of the so-called “J missions,” it was crewed by Commander John Young, Lunar Module Pilot Charles Duke and Command Module Pilot Ken Mattingly.
Chương trình thứ hai của dòng gọi là “trách nhiệm J”, nó được phi hành đoàn John Young, phi hành đoàn mô-đun Charles Duke và phi công mô-đun Ken Mattingly triển khai.
Of more interest is the large collection of paintings “borrowed” from the Hermitage by Grand Duke Romanov to decorate his palace in exile in Tashkent, and never returned.
Được sử dụng rộng rãi nhiều hơn nữa là bộ sưu tập to những bức tranh “mượn” từ Hermitage bởi Grand Duke Romanov để trang trí cung điện của ông lưu vong tại Tashkent, và ko khi nào trở lại.
11 The prophecy concerning seven shepherds and eight dukes (“princes,” The New English Bible) was to find its primary, or most important, fulfillment long after the birth of Jesus, the “ruler in Israel, whose origin is from early times.”
11 Lần ứng nghiệm chính yếu hèn của lời tiên tri về bảy kẻ chăn và tám quan trưởng ra mắt vào thời điểm rất mất thời gian sau sự Ra đời của Chúa Giê-su, “Đấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa”.
Although the area was settled in ancient times, the origins of San Donato date back to the 7th century, when a pieve was founded here by the army of Grimoald I, Duke of Benevento.
Dù khu vực này còn có dân định cư từ thời cổ đại, nguồn gốc của San Donato lại chính thức từ thế kỷ 7, lúc một pieve đã được lập ở trên đây bởi quân đội của Grimoald I, công tước Benevento.
The young Charles was put under the protection of Ranulf II, the Duke of Aquitaine, who may have tried to claim the throne for him and in the end used the royal title himself until making peace with Odo.
Charles được đặt dưới sự bảo vệ của Ranulf II, công tước Aquitaine, người đã nỗ lực xác minh ngôi vua của ông và kết thúc viettingame.comệc sử dụng danh hiệu hoàng gia cho tới lúc triển khai hòa bình với Odo.
Charles viettingame.com”s other uncles were less influential during the regency: Louis II of Naples was still engaged managing the Kingdom of Naples, and John, Duke of Berry, served as a mediator between the Orléans party (what would become the Armagnacs) and the Burgundy party (Bourguignons).
Những người chú khác của Charles viettingame.com không có nhiều tác động trong thời kỳ nhiếp chính: Louis II của Napoli vẫn tham gia quản lý và vận hành Vương quốc Naples, và John, Công tước Berry, làm trung gian hòa giải giữa đảng Mitchéans (sẽ trở thành Armagnacs) và đảng Burgundy (Bourguignons).
She also holds a certificate in the management of non-profit organizations, obtained from Duke University.
As the duke of Burgundy approached Paris on a royal summons, the duke of Orléans and the queen left the city and sent for Louis to accompany them.
Lúc công tước xứ Burgundy tiếp cận Paris theo lệnh triệu tập của hoàng gia, công tước xứ Orleans và nữ hoàng rời khỏi thành phố và gửi cho Louis đi cùng.
They”re all duking it out to pass legislation, and the fights that are the closest are when you have one set of corporate interests against another set of corporate interests, and they”re financially equally matched in terms of chiến dịch contributions and lobbying.

Xem thêm: Excitatory Neurotransmitter Là Gì, Giới Thiệu Chung Về Nơ

Họ sẽ sử dụng mọi phương pháp để vượt qua trên luật& lt; br / & gt; pháp và những trận chiến ở gay cấn nhất là lúc anh với một nhóm những tập đoàn lớn chiến đấu& lt; br / & gt; với một nhóm những tập đoàn lớn khác về mặt tiện dụng và lúc cả hai phía đều tìm thấy những chiến& lt; br / & gt; dịch hành lang và vận động ngang ngửa nhau.
We understand that the ‘seven shepherds and eight dukes’ mentioned at Micah 5:5 refer to the appointed elders in the congregation, who are strengthening God’s people for a foretold future attack against them. —11/15, page 20.
“Bảy kẻ chăn và tám quan-trưởng” được đề cập trong Mi-chê 5:4 nói đến việc những trưởng lão trong hội thánh, những người đang giúp dân Đức Chúa Trời vững vàng để đương đầu với một cuộc tiến công trong tương lai đã được báo trước. —15/11, trang 20.
Unable to bring the French army under Marshal viettingame.comllars to battle owing to strong French defensive lines and the Marshal”s orders from Versailles not to risk battle, the Duke of Marlborough concentrated instead on taking the fortresses of Tournai and Ypres.
Ko thể nào đánh một trận với đạo quân Pháp của Thống chế viettingame.comllars bởi do phòng tuyến kiên cố của quân Pháp và huấn lệnh của Triều đình Versailles ko cho vị Thống chế đánh trận, Thống chế Anh là Quận công Marlborough thứ nhất chuyển tầm ngắm của ông lịch sự hai pháo đài Tournai và Ypres.
Những phát bắn trúng từ chiếc Duke of York đã loại khỏi vòng chiến hầu hết dàn vũ khí của Scharnhorst.
Her son, James Crofts (afterwards Duke of Monmouth and Duke of Buccleuch), was one of Charles”s many illegitimate children who became prominent in British society.
Con của họ, James Crofts (về sau là Quận công Monmouth và Quận công Buccleuch), là một trong rất nhiều những đứa con phạm pháp của Charles và trở nên nổi tiếng trong xã hội Anh.
Renamed USS Dukes County (LST-735) 1 July 1955, the ship was subsequently decommissioned (date unknown) and leased to the Republic of Trung Quốc (Taiwan) in May 1957 and again renamed Chung Hai (LST-219).
Được đổi tên thành “USS” “Dukes County” (LST-735) 1 tháng 7 năm 1955, con tàu đã bị loại bỏ biên chế (ngày không biết) và được cho Trung Hoa Dân Quốc thuê (Đài Loan vào tháng 5 năm 1957 và đổi tên thành ROCS Chung Hai (LST-219).
Following a series of quarrels with the city of Metz and mounting debts incurred by its bourgeoisie, King John of Bohemia, his uncle Baldwin, Archbishop of Trier, Count Edward I of Bar, and Duke Frederick IV of Lorraine joined together to form a coalition to take the city by force.
Trải qua hàng loạt vụ tranh chấp với thành phố Metz và số nợ ngày càng tăng mà giai cấp tư sản đang mắc phải, Vua Johann xứ Bohemia, hoàng thúc Baldwin, Tổng Giám mục Trier, Bá tước Edward I xứ Bar, và Công tước Friedrich IV xứ Lorraine đã hợp sức tạo thành một liên minh nhằm mục đích xâm lăng thành phố bằng vũ lực.
Duke William IV of Bavaria commissioned The Battle of Alexander at Issus in 1528 as part of a set of historical pieces that was to hang in his Munich residence.
Công tước Wilhelm IV của Bayern ủy nhiệm Trận đánh của Alexandros cho Altdorfer vào năm 1528 như là một phần của một bộ sưu tập những tác phẩm lịch sử vẻ vang, được dự định sẽ được treo tại München, nơi ở của ông.
The Dukes of Naples were the military commanders of the ducatus Neapolitanus, a Byzantine outpost in Italy, one of the few remaining after the conquest of the Lombards.
Công tước Napoli là người lãnh đạo quân sự của ducatus Neapolitanus, một tiền đồn Đông La Mã ở Ý, một trong số ít sót lại sau cuộc đoạt được của người Lombard.
On 10 May 1941, Hess undertook a solo flight to Scotland, where he hoped to arrange peace talks with the Duke of Hamilton, whom he believed to be prominent in opposition to the British government.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Specific Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Vào trong ngày 10 tháng 5 năm 1941, ông đã triển khai một chuyến bay tới Scotland, nơi ông hy vọng sẽ sắp xếp những cuộc đàm phán hòa bình với Douglas Douglas-Hamilton, người mà ông tin là tối ưu đối lập với Chính phủ Anh.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.