Hỏi đáp

” Transfer Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Vietgle Tra Từ – viettingame

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

transfer

*

transfer /”trænsfə:/ danh từ sự dịch chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho (thẩm mỹ) phiên bản đồ lại sự thuyên chuyển (nhân viên…) sự chuyển khoản (tài vụ) vé chuyển xe tàu (để nối tiếp đi trên tuyến đường khác) binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang trọng đơn vị khác) động từ dời, chuyển, dọn nhượng, nhường, chuyển choto transfer land: nhượng đất đồ lại, in lại thuyên chuyển (nhân viên…)to transfer a student from English department to Chinese department: chuyển một học viên từ khoa Anh sang trọng khoa Trung chuyển xe, đổi xe (để nối tiếp đi trên tuyến đường khác)
danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến hóa § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự biến hóa tích điện § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển khá nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động

*

*

*

Tra câu | Lướt web tiếng Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power to the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to a ngân hàng account. | data, information, knowledge | land, property | population | resource | technology | file, multimedia, software | inter-company, inter-hospital, etc. | ngân hàng, capital, cash, credit, financial, money, share, stock | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, miễn phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have given him a miễn phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá khuyến mãi, fee, list, payment, price, system (all in football)

PREP. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet

n.

Đang xem: Transfer là gì

a ticket that allows a passenger to change conveyances

v.

move from one place to another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient to another hospital

cause to change ownership

I transferred my stock holdings to my children

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to another. 2. The passing of program control from one portion of code to another.vb. To move data from one place to another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Dứa Tiếng Anh Là Gì ? Lá Dứa Tiếng Anh Là Gì

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or party to another.

Xem thêm: Đông Tứ Trạch Là Gì – Bao Gồm Những Hướng

Investopedia Financial Terms

Transfer
A tax-free, non-reportable movement of assets between retirement plans.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *