Hỏi đáp

Tổng Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì ? Tổng Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì – viettingame

Vào tháng 6 năm 1951, UNIVAC I (Máy tính tự động phổ thông) được gửi tới Cục Thống kê Người dân Hoa Kỳ.

Đang xem: Cục thống kê tiếng anh là gì

Cục Thống kê Người dân Hoa Kỳ xác định rằng Niʻihau và đảo lân cận Lehua là Điểm Thống kê 410 của Quận Kauai, Hawaii.
The United States Census Bureau defines Niʻihau and the neighboring island and State Seabird Sanctuary of Lehua as Census Tract 410 of Kauai County, Hawaii.
Theo Cục Thống Kê Người dân Hoa Kỳ, trong khảo sát người dân năm 2000, thị trấn với diện tích S ước tính khoảng 40 dặm vuông (104 km2).
According to the United States Census Bureau, in the 2000 Census, the town had an estimated area of 40 square miles (104 km2).
Text and map of the metropolitan area show the widespread urban distribution of California and other Indians. ^ Cục Thống kê Người dân Hoa Kỳ (ngày một tháng 11 năm 2011).
Text and map of the metropolitan area show the widespread urban distribution of California and other Native Americans.
Incorporated Places of 100,000 or More, Ranked by Population: 2000 Source: U.S. Census Bureau(Internet Release date: ngày 2 tháng 4 năm 2001) ^ Cục Thống kê Người dân Hoa Kỳ (2 tháng 4 năm 2001).
Incorporated Places of 100,000 or More, Ranked by Population: 2000, United States Census Bureau, April 2, 2001.
Theo Cục Thống kê Người dân Hoa Kỳ, với 64 người sống tại đảo Unimak năm 2000, toàn bộ họ cư ngụ tại thành phố False Pass tại cực đông của đảo.
According to the United States Census Bureau, there were 64 people lia.viettingame.vnng on Unimak as of the 2000 census, all of them in the city of False Pass at the eastern end of the island.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Icloud Drive – Cách Truy Cập Tài Khoản Icloud Trên Windows

Theo định nghĩa của Cục Thống kê Người dân Hoa Kỳ, một khu hợp nhất (incorporated area) mà thậm chí sử dụng nhiều tên, bao hàm thành phố, thị trấn, buôn bản, và khu.
As defined by the United States Census Bureau, an “incorporated place” includes a variety of designations, including city, town, a.viettingame.vnllage, borough, and municipality.
Truy vấn ngày 23 tháng 12 năm 2010. Khảo sát người dân năm 2010 Mẫu khảo sát người dân Hoa Kỳ năm 2010 Cục Thống kê Người dân Hoa Kỳ Khảo sát người dân năm 2010: Thắng và Thua – trình chiếu bằng Life magazine How to deep link into US Census Bureau FactFinder2, xem thông tin FactFinder2 Khảo sát người dân: As Red States Grow, So Do Hispanic Populations Within – report a.viettingame.vndeo bằng Democracy Now!
2010 Census 2010 United States Census Form U.S. Census Bureau The 2010 Census: Winners and Losers – slideshow by Life magazine How to deep link into US Census Bureau FactFinder2, see FactFinder2 info Census: As Red States Grow, So Do Hispanic Populations Within – a.viettingame.vndeo report by Democracy Now!
CSPro, a.viettingame.vnết tắt của Census and Survey Processing System – hệ thống xử lý Khảo sát và khảo sát người dân, là một ứng dụng thống kê phát triển bởi Cục Khảo sát Người dân Hoa Kỳ và ICF quốc tế.
CSPro, short for the Census and Survey Processing System, is a public domain data processing software package developed by the U.S. Census Bureau and ICF International.
Vùng thống kê đô thị Springfield, Missouri, theo quy định của Cục Khảo sát Người dân Hoa Kỳ, là một khu vực bao hàm những quận ở phía Tây Nam Missouri, với trung tâm là thành phố Springfield – thành phố to thứ ba của bang.
The Springfield, Missouri metropolitan area, as defined by the United States Census Bureau, is an area consisting of five counties in southwestern Missouri, anchored by the city of Springfield, the state”s third largest city.
Tuy nhiên, a.viettingame.vnệc xử lý thuở đầu của dữ liệu này so với những máy xếp loại theo kiểu cổ xưa của Cục khảo sát người dân Hoa Kỳ dường như không đạt được bất kì mức độ thống kê nào được gật đầu.
But original processing of this data, on older-style tabulation machines by the US Census Bureau, failed to attain any approved level of statistical proof.
Cục Khảo sát Người dân Hoa Kỳ sử dụng quận làm đơn vị căn bạn dạng cho mục đích thông tin thống kê, và xem những thành phố độc lập là đơn vị tương đương quận cho những mục đích đó.
The U.S. Census Bureau uses counties as its base unit for presentation of statistical information, and treats independent cities as county equivalents for those purposes.

Xem thêm: Vai Trò Và Cách Sử Dụng Xref Trong Autocad, Xref Trong Autocad

Cục khảo sát người dân Hoa Kỳ định nghĩa một khu đô thị như “những cụm thống kê cốt lõi với tỷ lệ người dân ít nhất là một trong.000 người trên một dặm vuông Anh hay 386 người trên một cây số vuông và những cụm thống kê xung quanh nó với tổng tỷ lệ người dân ít nhất là 500 người trên một dặm vuông hay 193 người trên một cây số vuông.”
The U.S. Census Bureau defines an urban area as “core census block groups or blocks that have a population density of at least 1,000 people per square mile (386 per square kilometer) and surrounding census blocks that have an overall density of at least 500 people per square mile (193 per square kilometer)”.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *