Hỏi đáp

To Some Extent Là Gì ? Nghĩa Của Từ Extent Trong Tiếng Việt To Some Extent – viettingame

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9874

Gửi Email bài này

 Công nghiệp thông tin đã và đang là một lựa mua nghề nghiệp thú vị so với nhiều chúng ta trẻ. Tìm hiểu triển vọng về nghề này tại Úc và học một trong những cách diễn đạt trong tiếng Anh trải qua đoạn hội thoại dưới.

Đang xem: To some extent là gì

Dave Bowley là Chuyên Viên tư vấn technology thông tin tại Melbourne. Chuyên ngành của anh ấy là thiết kế và lập trình khối hệ thống technology thông tin. Anh sở hữu bằng kỹ sư về Technology Thông tin và Thương Mại từ ĐH Monash và thao tác làm việc trong ngành này hơn chục năm qua.

Anh cho thấy ngành technology thông tin tại Australia phát triển chậm lại đôi chút trong thời hạn qua tuy nhiên vẫn tồn tại rất nhiều thời cơ việc làm tại phía trên. Anh khuyên chúng ta trẻ muốn thao tác làm việc trong ngành này là phải thông thạo kỹ thuật, tuy nhiên kỹ năng tiếp xúc ko kém cỏi phần quan trọng.

*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take to become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system design. He has a Bachelor”s degree in IT and Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want to break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to do quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, to IT tư vấn to writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required to do.

LILY YAN: So why did you choose to get into this industry at (in) the first place? Why did you choose to study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, and fairly easy to do as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what do you think of the IT industry now, as it is, compared to, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive, lượt thích you need to have really high qualifications and good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have to be lucky to a certain extent. But certainly the more you can do to maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to a client and can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to have

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, to IT tư vấn, to writing documentation – it really depends on who the client is and what I’m required to do.’

Cụm từ “depend on” hay “depend upon” sở hữu nghĩa tùy theo điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

‘I will depend on you to wake me up tomorrow morning.

Xem thêm: Nướng Đối Lưu Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đối Lưu Trong Tiếng Việt

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ ‘burgeon’ sở hữu nghĩa phát triển với vận tốc nhanh chóng. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được sử dụng là tính từ và sở hữu nghĩa tương tự.

bring up

‘Fairly easy to do as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ động từ ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, giáo dục trong một yếu tố hoàn cảnh/môi trường xung quanh nào khác, đề cập, tìm thấy, hay ói mửa. Động từ ở thời quá khứ và quá khứ hoàn thành của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among participants.’

“She”s not well: she brought up her dinner.”

Danh từ ‘upbringing’ tức là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing.”

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to be.’

Cụm từ “quieten down” sở hữu nghĩa là làm công việc điều gì hay mẫu gì trở nên yên ắng. Động từ ‘quieten’ sở hữu nghĩa tương tự với ‘quiet’để chỉ hành vi làm êm, làm dịu, nín , vỗ về.

‘Quieten’ lúc là ngoại động từ, đi cùng với bổ ngữ sở hữu nghĩa là làm công việc mẫu gì/ vật gì yên tĩnh.

“Please quieten down your baby, she”s disturbing my cats.”

Lúc là nội động từ, không tồn tại bổ ngữ đi cùng, ‘quieten’sở hữu nghĩa là làm công việc mẫu gì, ai đó bình tĩnh hơn, im ắng hơn.

“He quietened down after being comforted by his friends.”

Ghi chú trong tiếng Anh Mỹ, “quiet down” được sử dụng thịnh hành hơn “quieten down”.

lucrative

“It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to be.’

Tính từ ‘lucrative’ tức là sở hữu lợi nhuận thú vị, béo bở.

‘It’s a lucrative business.’

to a certain extent

‘But you have to be lucky to a certain extent.’

‘To a certain extent’ tức là ở một mức độ nào khác. Một số trong những cách diễn đạt tương tự là “to some extent”, “to some degree” hay “to a degree”.

‘It’s true to a certain extent, but we need to look at the big picture as well.’

“I accept what you say to a degree, but I think it”s more complicated than that.”

Cũng với cấu trúc tương tự chúng ta thậm chí nói ‘to a large extent’ hay “to a large degree” với nghĩa nhìn rộng rãi hơn, ở mức độ to hơn.

Xem thêm: Công Dụng Thuốc Gentrisone, Thuốc Gentrisone Trị Viêm Da

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can do to maximise your chances of getting a good job, lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội động từ ‘maximise’ tức là phát triển ở mức tối đa.

‘Going to a good university should maximise your chances of getting a good job.’

“Practising every day will maximise your ability to remember your English vocab.”

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *