Hỏi đáp

To Break Into Là Gì Trong Tiếng Việt? Break Into Something

Ex: Our cars break down at the side of the highway in the snowstorm.

Chúng ta đang xem: Break into là gì

Những chiếc xe tương đối của siêu thị Cửa Hàng chúng tôi bị chết máy bên lề đường cao tốc trong một trận bão tuyết.

*

mặc (quần áo)/mang (giầy) vài lần tới lúc nó trở nên thoải mái /breɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn/

Ex: I need to break in these shoes before I go hiking.Tôi cần mang đôi giầy này vài lần cho thoải mái trước lúc tôi quốc bộ đường dài.

*

can thiệp, gián đoạn, xen vào, chen vào /breɪk ɪn/

Ex: While we are discussing the situation, they break in to give their opinion.Trong lúc siêu thị Cửa Hàng chúng tôi thảo luận tình hình thì họ can thiệp để phát biểu ý kiến riêng của họ.

*

can thiệp, gián đoạn, xen vào, chen vào (cuộc hội thoại) /breɪk ɪn ɒn/

Ex: They break in on the conversation and tell us to get back to work.Họ gián đoạn cuộc thì thầm và bảo siêu thị Cửa Hàng chúng tôi quay trở lại thao tác.

*

đột nhập /breɪk ˈɪntə/

Ex: A burglar tried to break into houses to steal things. Tên trộm nhà đã nỗ lực đột nhập vào những nhà và ăn trộm những thứ.

*

kết thúc, hoàn thành loại gì đó /breɪk ɒf/

Ex: They break off their engagement to each other.Họ hoàn thành đính hôn với nhau.


bùng phát, xuất hiện một cách bạo lực /breɪk aʊt/

Ex: Violent protests break out in response to the military coup.Biểu tình bạo lực bùng phát để phản ứng cuộc đảo chính quân sự.


bị bệnh vùng da /breɪk aʊt ɪn/

Ex: I break out in a rash after our camping trip.Tôi bị phát ban sau một đợt cắm trại.


sử dụng loại gì đó hoang phí để tổ chức/ ăn mừng /breɪk aʊt ˈsʌmθɪŋ/

Ex: They break out the champagne to celebrate his promotion.Họ khui chai rượu champagne để ăn mừng việc anh ấy lên chức.


thoát khỏi /breɪk aʊt əv/

Ex: The murderer was known to break out of the prison.Kẻ sát nhân được biết đã vượt ngục.


vượt qua /breɪk θruː/

Ex: His will power helped him break through all obstacles.Sức mạnh ý chí đã giúp anh ấy vượt qua mọi trở ngại.


bẻ thành từng miếng nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp/

Ex: I break up the cracker into pieces and put it in the soup.Tôi bẻ vụn miếng bánh quy và cho vào chén súp.


chia tay /breɪk ʌp/

Ex: They were known to break up after 5 years in a relationship.Họ được biết đã chia tay sau năm năm hẹn hò.


phân tích vào ví dụ, phân tạo thành những phần nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ daʊn/

Ex: We need to break down this problem in order to solve.Chúng ta cần chia nhỏ vấn đề này để dễ xử lý.

Xem thêm: Những Cơ Quan Thuế Tiếng Anh Là Gì ? Chi Cục Thuế Tiếng Anh Là Gì


break down
(phr. v.): ngừng sinh hoạt (dành riêng cho thiết bị, máy móc) /breɪk daʊn/

Ex: Our cars break down at the side of the highway in the snowstorm.Những chiếc xe tương đối của siêu thị Cửa Hàng chúng tôi bị chết máy bên lề đường cao tốc trong một trận bão tuyết.


break something in(phr. v.): mặc (quần áo)/mang (giầy) vài lần tới lúc nó trở nên thoải mái /breɪk ˈsʌmθɪŋ ɪn/

Ex: I need to break in these shoes before I go hiking.Tôi cần mang đôi giầy này vài lần cho thoải mái trước lúc tôi quốc bộ đường dài.


break in(phr. v.): can thiệp, gián đoạn, xen vào, chen vào /breɪk ɪn/

Ex: While we are discussing the situation, they break in to give their opinion.Trong lúc siêu thị Cửa Hàng chúng tôi thảo luận tình hình thì họ can thiệp để phát biểu ý kiến riêng của họ.


break in on(phr. v.): can thiệp, gián đoạn, xen vào, chen vào (cuộc hội thoại) /breɪk ɪn ɒn/

Ex: They break in on the conversation and tell us to get back to work.Họ gián đoạn cuộc thì thầm và bảo siêu thị Cửa Hàng chúng tôi quay trở lại thao tác.


break into(phr. v.): đột nhập /breɪk ˈɪntə/

Lý luận: to enter a building by force, especially in order to steal thingsEx: A burglar tried to break into houses to steal things. Tên trộm nhà đã nỗ lực đột nhập vào những nhà và ăn trộm những thứ.


break off(phr. v.): kết thúc, hoàn thành loại gì đó /breɪk ɒf/

Lý luận: break something offEx: They break off their engagement to each other.Họ hoàn thành đính hôn với nhau.


break out(phr. v.): bùng phát, xuất hiện một cách bạo lực /breɪk aʊt/

Ex: Violent protests break out in response to the military coup.Biểu tình bạo lực bùng phát để phản ứng cuộc đảo chính quân sự.


break out in(phr. v.): bị bệnh vùng da /breɪk aʊt ɪn/

Lý luận: break out in somethingEx: I break out in a rash after our camping trip.Tôi bị phát ban sau một đợt cắm trại.


break out something(phr. v.): sử dụng loại gì đó hoang phí để tổ chức/ ăn mừng /breɪk aʊt ˈsʌmθɪŋ/

Ex: They break out the champagne to celebrate his promotion.Họ khui chai rượu champagne để ăn mừng việc anh ấy lên chức.


break out of(phr. v.): thoát khỏi /breɪk aʊt əv/

Ex: The murderer was known to break out of the prison.Kẻ sát nhân được biết đã vượt ngục.


break through(phr. v.): vượt qua /breɪk θruː/

Ex: His will power helped him break through all obstacles.Sức mạnh ý chí đã giúp anh ấy vượt qua mọi trở ngại.


break something up: bẻ thành từng miếng nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp/

Ex: I break up the cracker into pieces and put it in the soup.Tôi bẻ vụn miếng bánh quy và cho vào chén súp.


break up(phr. v.): chia tay /breɪk ʌp/

Lý luận: to come to an endEx: They were known to break up after 5 years in a relationship.Họ được biết đã chia tay sau năm năm hẹn hò.

Xem thêm: Informed Consent Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Informed Consent Là Gì


break something down(phr. v.): phân tích vào ví dụ, phân tạo thành những phần nhỏ /breɪk ˈsʌmθɪŋ daʊn/

Ex: We need to break down this problem in order to solve.Chúng ta cần chia nhỏ vấn đề này để dễ xử lý.

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.