Tin tổng hợp

Tính Nồng Độ Molan ” Là Gì? Nghĩa Của Từ Nồng Độ Molan Trong Tiếng Việt – viettingame

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH KHÔNG ĐIỆN LY BT1: a) Tính nồng độ molan của dung dịch NaCl 5%? b) Nồng độ molan của dung dịch H3PO4

Views 54 Downloads 4 File size 137KB

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories

Đang xem: Nồng độ molan

*

SAES-L-450.pdf

Engineering Standard SAES-L-45012 July 2010Construction of On-Land and Near-Shore Pipelines Document Responsibility:

4 2 441KBRead more

*

*

Po Lam v. CA

University of the Philippines College of Law MSI D2021 Topic Case No. Case Name PonenteProvisional Remedies > Notice o

21 2 645KBRead more

*

KHI vs CLD KHI

BAB I PENDAHULUAN Perkawinan merupakan fitrah makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manusia, hewan bahkan tumbuhan melaku

14 0 148KBRead more

*

de Thi Tuyen Dung Vao Canon de Co Lúc

ME CHANICALEXAMINATIONTIME PERIOD: 60 MINUTESCADIDATE NO.:MechanicalSubigctExaminatien Question 1 There are 2 par

15 0 2MBRead more

Ong Ching Po v CA

Ong Ching Po, et al. v CA and Soledad Parian GR Nos. 113472-73 | December 20, 1994 | Quiason, J. Facts: In 1947, Ong Joi

23 0 46KBRead more

Xem thêm: Cách Fix Lỗi 0Xc00007B Win 10 Nhanh chóng Chóng, Cách Fix Lỗi 0Xc000007B Trên Windows

Ong Ching Po vs CA

Natural Resources and Environmental Law case digestFull description

31 2 66KBRead more

Lng

LNG (Liquified Natural Gas) Liquified Natural Gas (LNG) adalah gas bumi yang dicairkan dengan proses pendinginan hingga

137 1 154KBRead more

Citation preview

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH KHÔNG ĐIỆN LY BT1: a) Tính nồng độ molan của dung dịch NaCl 5%? b) Nồng độ molan của dung dịch H3PO4 45,0 % theo khối lượng là? BT2: Ở 25oC, áp suất tương đối nước nguyên chất là 23,76 mmHg. Cũng tại nhiệt độ đó, áp suất của một dung dịch Ure là 22,98 mmHg. Tìm nồng độ molan của dung dịch Ure. BT3: Tính nhiệt độ sôi của dung dịch chứa 9g Gluco (C6H12O6) trong 100g nước ở 1 atm biết Ks= 0,51o/mol. BT4*: Lúc hòa tan 3,24g phân tử S vào 40g C6H6 thì nhiệt độ sôi của dung dịch tăng thêm 0,81oC. Tính xem trong dung dịch này, 1 phân tử S gồm mấy nguyên tử. Biết Ks = 2,54o/mol BT5: Hòa tan 0,4g một hợp chất hữu cơ X vào 25g axit acetic thì dung dịch chính thức đông đặc ở 16,150C. Biết rắng axit acetic nguyên chất đông đặc ở 16,600C và hợp chất X tạo dung dịch rắn với axit acetic. Cho biết thêm hằng số nghiệm giá của axit acetic là 3,6. Tính phân tử gam của X BT6: Ở 25oC, áp suất tương đối bão hòa của nước nguyên chất là 23,76 mmHg. Lúc hòa tan 2,7 mol Glyxerin vào 100 mol H2O thì độ tránh áp suất tương đối bão hòa của dung dịch bằng bao nhiêu? BT7: Áp suất tương đối, theo mmHg của một dung dịch được điều chế bằng phương pháp hòa tan 3,00.102 g Ure (NH2)2CO (một chất tan không phai tương đối) trong 9,00.102 g nước ở 63,50C bằng bao nhiêu? Cho biết thêm áp suất tương đối của nước ở 63,50C là 175 mmHg? BT8: Trong 1 lít dung dịch phải với bao nhiêu gam glucozo (C6H12O6) khiến cho áp suất thẩm thấu của nó bằng áp suất thẩm thấu của dung dịch chứa 3 gam formaldehyd HCHO trong 1 lít dung dịch ở cùng nhiệt độ? BT9: Xiclohexan đông đặc ở 6,6oC và với hằng số nghiệm đông là 20oC mol-1.kg. Hòa tan 10g Naphtalen C10H8 vào 300 gam xiclohexan. Nhiệt độ đông đặc của dung dịch thu được là?

×Report “Nồng độ molan của dung dịch H PO 45,0 % theo khối lượng là?”
Your name
Email

*

Tương tác information

Ronald F. Clayton Address: Suite #AHA340, Rastenfeld 151, 3532 Krems-Land, Austria

Subscribe our weeklyNewsletter

Subscribe

Xem thêm: Kpmg First Among Big 4 In “Best Places To Work”

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *