Tin tổng hợp

Thêm Ràng Buộc Trong Sql Server: Ràng Buộc Default, Những Ràng Buộc Trong Sql Server – viettingame

Thiết lập ràng buộc trong sql server là thao tác thiết lập những qui định lúc thêm mới hay thay đổi dữ liệu.

Xét ví dụ thêm mới hoặc thay đổi dữ liệu cột giới tính của bảng SinhVien, chúng ta chỉ được nhập dữ liệu hoặc là Nam hoặc là Nữ, …

*

Thiết lập ràng buộc trong sql server – Những loại ràng buộc dữ liệu

Ràng buộc khoá chính (primary key constraint) thậm chí được thiết lập trong quy trình tạo bảng. Tuy nhiên, chúng ta thậm chí thiết lập ràng buộc này sau lúc đã tạo xong bảng với cú pháp sau

alter table tên_bảng add constraint tên_constraint primary key(tên_cột)Ví dụ thiết lập khoá chính cho bảng Lop là cột MaLop

alter table Lop add constraint Lop_MaLop_PK primary key(MaLop)Ràng buộc khoá ngoại(foreign key constraint)cũng thậm chí được thiết trong quy trình tạo bảng. Nếu trong lúc tạo bảng chúng ta chưa thiết lập ràng buộc này thì hãy sử dụng cú pháp sau

alter table tên_bảng add constraint tên_constraintforeign key (tên_cột) references tên_bảng_tham_chiếuVí dụ thiết lập khoá ngoại cho bảng SinhVien là cột MaLop

alter table SinhVien add constraint SinhVien_MaLop_FKforeign key (MaLop) references LopRàng buộc dữ liệu duy nhất (Unique constraint) ko cho phép dữ liệu bị trùng lặp.

Đang xem: Thêm ràng buộc trong sql

Xem thêm: Vice Là Gì – Nghĩa Của Từ Vice Trong Tiếng Việt

Ràng buộc này được sử dụng để thiết lập cho những cột mà dữ liệu nếu được nhập thì ko được trùng lặp. Tuy nhiên so với những cột này, chúng ta thậm chí ko chống chỉ định dữ liệu (null). Trên đây đó là điểm khác lạ giữa primary key và unique.

alter table tên_bảng add constraint tên_constraint unique(tên_cột)Ví dụ thiết lập ràng buộc dữ liệu duy nhất cho cột TenLop của bảng Lop

alter table Lop add constraint Lop_TenLop_U unique(TenLop)Ràng buộc kiểm tra (Kiểm tra constraint) qui định dữ liệu được thêm mới hoặc thay đổi phải thoả ĐK được chống chỉ định trong lúc thiết lập.

Xem thêm: Tải về trò chơi Offline Teamobi Crack Ford Mustang Live, Tải trò chơi Teamobi Miễn Phí, trò chơi Offline Teamobi

alter table tên_bảng add constraint tên_constraint kiểm tra(điều_kiện)Ví dụ thiết lập ràng buộc kiểm tra cho cột GioiTinhcủa bảng SinhVien chỉ được phép nhập dữ liệu là Nam hoặc Nữ

alter table SinhVien add constraint SinhVien_GioiTinh_C kiểm tra(GioiTinh = N”Nam” or GioiTinh = N”Nữ”)Ràng buộc dữ liệu mặc định (Default constraint) sẽ chống chỉ định dữ liệu mặc định cho những cột lúc thêm mới phát bệnh bỏ qua

alter table tên_bảng add constraint tên_constraint default giá_trị for tên_cộtVí dụ thiết lập ràng buộc dữ liệu mặc địnhcho cột NgaySinh là ngày hiện hành của bảng SinhVien. Sử dụng hàm getdate() để lấy ngày hiện hành của sever.

alter table SinhVien add constraint SinhVien_NgaySinh_D default getdate() for NgaySinh

Tổng kết bài thiết lập ràng buộc trong sql server

Ràng buộc khoá chínhRàng buộc khoá ngoạiRàng buộc dữ liệu duy nhấtRàng buộc checkRàng buộc dữ liệu mặc định

Bài tập thực hành thiết lập ràng buộc trong sql server

Câu 1: Tạo những ràng buộc cho bảng VATTU

Tên vật tư phải duy nhất0 Giá trị mặc định cho cột đơn vị tính là ‘Tấn’

Câu 2:Tạo những ràng buộc cho bảng NHACC

Tên nhà hỗ trợ và địa chỉ nhà hỗ trợ phải duy nhấtGiá trị mặc định cho cột điện thoại cảm ứng thông minh là ‘Chưa xuất hiện’

Câu 3: Tạo những ràng buộc cho bảng DONDH

Giá trị mặc định cho cột ngày đặt hàng là ngày hiện hành

Câu 4:Tạo những ràng buộc cho bảng CTDONDH

Giá trị cho cộtlà SLDat > 0

Câu 5:Tạo những ràng buộc cho bảng CTPNHAP

Giá trị cho cộtSLNhap > 0 và DGNhap > 0

Câu 6:Tạo những ràng buộc cho bảng CTPXUAT

Giá trị cho cộtSLXuat > 0 và DGXuat > 0

Câu 7:Tạo những ràng buộc cho bảng TONKHO

SLDau >= 0TongSLN >= 0TongSLX >= 0Giá trị mặc định cho những cột SLDau, TongSLN, TongSLX là 0

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.