Tin tổng hợp

Tệp Dxf Là File Gì ?, Chuyển Đổi Trực Tuyến, Chuyển Đổi Tệp, Pdf Lịch thiệp Word

Visio Plan 2Visio Professional 2019Visio Standard 2019Visio Professional 2016Visio Standard 2016Visio Professional 2013Visio 2013Visio Premium 2010Visio 2010Visio Standard 2010Visio 2007Visio Standard 2007Thêm…Ít hơn

Quan trọng: Nội dung nội dung bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Những các bạn hãy tìm phiên chúng ta dạng tiếng Anh của nội dung nội dung bài viết này tại phía trên để tìm hiểu thêm.

Nếu người sử dụng sở hữu những đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng AutoCAD mà chúng ta thích sử dụng trong chúng ta dạng vẽ Visio, chúng ta mà thậm chí sử dụng Visio để mở chúng và chuyển đổi chúng thành hình dạng Visio. Chúng ta cũng mà thậm chí chuyển đổi chúng ta dạng vẽ Visio AutoCAD tệp.

Chúng ta đang xem: Dxf là file gì

Mở một AutoCAD vẽ trong Visio

Bấm Tệp > Mở.

Tìm thư mục trong đó vẽ mà chúng ta thích giữ lại. Nhấn vào thư mục hoặc bấm duyệt.

Nhấn vào danh sách Toàn bộ những tệp Visio , sau đó bấm AutoCAD vẽ.

Duyệt tới tệp và bấm mở.

Chèn một tệp DWG hoặc DXF vào sơ đồ Visio hiện sở hữu

Trên tab chèn , bấm Hình vẽ CAD.

Duyệt tới tệp và bấm mở.

Chuyển đổi DWG và DXF đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng vào những hình Visio

Sau lúc chúng ta nhập hoặc mở một chúng ta dạng vẽ AutoCAD, chúng ta mà thậm chí chuyển nó thành hình dạng mà chúng ta mà thậm chí sửa đổi trong Visio. Vui lòng lưu ý rằng việc chuyển đổi trang trọng hình Visio ko thể hoàn tác.

Bấm một khoảng trống trên sơ đồ để bỏ tậu ngẫu nhiên thứ gì mà mà thậm chí đã được tậu.

Đặt con trỏ trên cạnh vùng ngoài của những AutoCAD vẽ cho tới lúc con trỏ đổi thành hình tượng này:

*

Nhấp chuột chuột phải, sau đó bấm Đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng vẽ CAD > chuyển đổi.

Trong hộp thoại Chuyển đổi CAD đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng , nên lựa chọn những tầng AutoCAD chúng ta thích chuyển đổi thành hình dạng Visio.

Bấm nâng cao cho tùy tậu khác. Ví dụ, chúng ta mà thậm chí tậu để xóa sổ những tầng đã chuyển đổi, chuyển đổi kích thước thành kích thước hình dạng, hoặc chuyển đổi nở dòng mẫu vào hình dạng.

Lúc chúng ta chuyển đổi một hình vẽ ở định dạng DWG hoặc DXF, chúng ta mà thậm chí chuyển đổi lần cuối ko khí dạng xem của hình vẽ CAD được lưu. Một hình vẽ CAD mà thậm chí đã được lưu trong quy mô khoảng trống hoặc ko khí của giấy:

Dung tích quy mô là vẽ workspace chính mà CAD drafters tạo chúng ta dạng vẽ. Lúc chúng ta chuyển đổi một hình vẽ được lưu trong ko khí quy mô, toàn bộ những đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng và văn chúng ta dạng trên những tầng chúng ta tậu được chuyển đổi thành hình Visio.

Ko khí của giấy là một ko khí tương tự như một tờ giấy, trong đó CAD drafters mà thậm chí sắp xếp những dạng xem ko giống nhau của hình vẽ.

Hình ảnh sau phía trên Hiển thị một hình vẽ DWG đã lưu trong ko khí của giấy.

Hình vẽ chứa hai hình chữ nhật viewports. Một cổng nhìn là một cửa sổ thành ba chiều CAD vẽ. Mỗi khung nhìn mà thậm chí đặt để co và giãn ko giống nhau hoặc góc.

Lúc chúng ta chuyển đổi một hình vẽ được lưu trong ko khí của giấy, chỉ những đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng được ko cắt (cắt rời) bằng đường biên của cổng nhìn được chuyển đổi thành hình dạng Visio. Đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng và văn chúng ta dạng được cắt được chuyển vào đường kẻ. Ví dụ, vòng tròn được xung quanh trọn vẹn bằng một cổng nhìn được chuyển đổi thành hình tròn trụ trụ Visio. Vòng tròn được cắt bớt bằng cổng nhìn được chuyển đổi thành một chuỗi những dòng.

Lưu sơ đồ Visio dưới dạng tệp DWG hoặc DXF

Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng.

Duyệt để tìm vị trí hoặc thư mục mà chúng ta thích lưu hình vẽ.

Trong danh sách lưu dưới dạng , bấm kiểu tệp mà chúng ta thích:

AutoCAD vẽ (*.dwg)

AutoCAD trao đổi (*.dxf)

Nếu tệp Visio của người tiêu dùng sở hữu nhiều hơn thế thế một trang vẽ, chúng ta phải lưu từng trang riêng lẻ.

Xem thêm: Express Là Gì Trong Tiếng Anh? Express Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Reviews về thao tác thao tác với AutoCAD chúng ta dạng vẽ trong Visio

Sẵn sàng cho một AutoCAD nhập

Nhập chúng ta dạng vẽ AutoCAD

Chuyển đổi nhiều AutoCAD chúng ta dạng vẽ

Mở một AutoCAD vẽ trong Visio

Bấm Tệp > Mở.

Tìm thư mục trong đó vẽ mà chúng ta thích giữ lại. Nhấn vào thư mục.

Nhấn vào danh sách Toàn bộ những tệp Visio , sau đó bấm AutoCAD vẽ.

Duyệt tới tệp và bấm mở.

Chèn một tệp DWG hoặc DXF vào sơ đồ Visio hiện sở hữu

Trên tab chèn , bấm Hình vẽ CAD.

Duyệt tới tệp và bấm mở.

Chuyển đổi DWG và DXF đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng vào những hình Visio

Sau lúc chúng ta nhập hoặc mở một chúng ta dạng vẽ AutoCAD, chúng ta mà thậm chí chuyển đổi nó thành hình dạng mà chúng ta mà thậm chí sửa đổi trong Visio. Vui lòng lưu ý rằng việc chuyển đổi trang trọng hình Visio ko thể hoàn tác.

Nhấp chuột chuột phải vào hình vẽ CAD, trỏ tới Đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng vẽ CAD, sau đó bấm chuyển đổi.

Trong hộp thoại Chuyển đổi CAD đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng , nên lựa chọn hộp kiểm cho những tầng AutoCAD chứa những đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng CAD mà chúng ta thích chuyển đổi.

Lưu ý: Để giữ kích cỡ tệp của người tiêu dùng vẽ nhỏ và tốc quy trình chuyển đổi, chuyển đổi chỉ tầng hoặc mức mà chúng ta cần.

Bấm nâng cao cho tùy tậu khác. Ví dụ, chúng ta mà thậm chí tậu để xóa sổ hoặc ẩn những tầng đã chuyển đổi, chuyển đổi kích thước thành kích thước hình dạng, hoặc chuyển đổi nở dòng mẫu vào hình dạng.

Bấm OK.

Lúc chúng ta chuyển đổi một hình vẽ ở định dạng DWG hoặc DXF, chúng ta mà thậm chí chuyển đổi lần cuối ko khí dạng xem của hình vẽ CAD được lưu. Một hình vẽ CAD mà thậm chí đã được lưu trong quy mô khoảng trống hoặc ko khí của giấy:

Dung tích quy mô là vẽ workspace chính mà CAD drafters tạo chúng ta dạng vẽ. Lúc chúng ta chuyển đổi hình vẽ được lưu trong ko khí quy mô, toàn bộ những đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng và văn chúng ta dạng trên những tầng chúng ta tậu được chuyển đổi thành hình Visio.

Ko khí của giấy là một ko khí tương tự như một tờ giấy, trong đó CAD drafters mà thậm chí sắp xếp những dạng xem ko giống nhau của hình vẽ.

Hình ảnh sau phía trên Hiển thị một hình vẽ DWG đã lưu trong ko khí của giấy.

Hình vẽ chứa hai hình chữ nhật viewports. Một cổng nhìn là một cửa sổ thành ba chiều CAD vẽ. Mỗi khung nhìn mà thậm chí đặt để co và giãn ko giống nhau hoặc góc.

Lúc chúng ta chuyển đổi một hình vẽ được lưu trong ko khí của giấy, chỉ những đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng được ko cắt (bị cắt) bằng đường biên của cổng nhìn được chuyển đổi thành hình Visio. Đối tượng người sử dụng người tiêu sử dụng và văn chúng ta dạng được cắt được chuyển vào đường kẻ. Ví dụ, một vòng tròn được xung quanh trọn vẹn bằng một cổng nhìn được chuyển đổi thành hình tròn trụ trụ Visio. Vòng tròn được cắt bớt bằng cổng nhìn được chuyển đổi thành một chuỗi những dòng.

Lưu sơ đồ Visio dưới dạng tệp DWG hoặc DXF

Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng.

Duyệt để tìm vị trí hoặc thư mục mà chúng ta thích lưu hình vẽ.

Xem thêm: Phòng Bungalow Là Gì ? 10 Mẫu Thiết Kế Nhà Bungalow Quý phái trọng 2021

Trong danh sách lưu dưới dạng , bấm kiểu tệp mà chúng ta thích:

AutoCAD vẽ (*.dwg)

AutoCAD trao đổi (*.dxf)

Nếu tệp Visio của người tiêu dùng sở hữu nhiều hơn thế thế một trang vẽ, chúng ta phải lưu từng trang riêng lẻ.

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.