Hỏi đáp

Tên Những Bộ Công Thương Tên Tiếng Anh Là Gì ? Moit Tiếng Việt Là Gì?

Chuyển tới Nội dung chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ hướng dẫn, công chứng bằng tiếng Anh1. Quốc hiệu, chức danh Quản trị nước, Phó Quản trị nước tiếng Anh là gì?2. Tên của Chính phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ3. Tên của những Cơ quan thuộc Chính phủ4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng Quản trị nước và chức danh Hướng dẫn Văn phòng6. Tên chung của những đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương tới Nhân viên những Bộ, cơ quan ngang Bộ8. Chức danh của Hướng dẫn những Cơ quan thuộc Chính phủ9. Tên của những đơn vị và chức danh Hướng dẫn của những đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và những đơn vị trực thuộc11. Chức danh hướng dẫn, cán bộ công chức tổ chức tổ chức chính quyền địa phương những cấp

Chúng ta đang xem: Bộ công thương tên tiếng anh là gì

Tên cơ quan nhà nước hay tổ chức cơ cấu tổ chức cơ quan nhà nước bằng tiếng Anh cũng thu hút nhiều biên dịch sử dụng rộng thoải mái, như ý trải qua Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định tên tiếng Anh của những cơ quan ban ngành đoàn thể của Việt Nam, để thống nhất việc sử dụng tiếng Anh trong những ban ngành sở với nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gỡ Bỏ Avast Antivirus Hoàn Toàn Trên Máy Tính Nhanh gọn lẹ Chóng

Xem thêm: Grand Theft Tự động: Vice City That Rockstar Can Look To Include In The Next trò chơi

Chúng ta cùng tìm hiểu.

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tư số 06/2015/TT-BTP về thi hành luật công chứng

*

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ hướng dẫn, công chứng bằng tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị và chức danh hướng dẫn, cán bộ công chức trong khối khối hệ thống hành chính nhà nước thanh lịch tiếng Anh để thanh toán thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh Quản trị nước, Phó Quản trị nước tiếng Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu như sở hữu)

Nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?

Nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet Nam SRV
Quản trị nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?Quản trị nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quản trị nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Quản trị nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Quản trị nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phó Quản trị nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của Chính phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu như sở hữu)

Chính phủ nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Government of the Socialist Republic of Viet Nam GOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National Defence MND
Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ Công an Bộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public Security MPS
Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign Affairs MOFA
Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp tiếng Anh là Ministry of Justice MOJ
Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ Tài chính Bộ Tài chính tiếng Anh là Ministry of Finance MOF
Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ Công Thương tiếng Anh là Ministry of Industry and Trade MOIT
Bộ Lao lực – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ Lao lực – Thương binh và Xã hội Bộ Lao lực – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs MOLISA
Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of Transport MOT
Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng tiếng Anh là Ministry of Construction MOC
Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information and Communications MIC
Bộ Giáo dục và Huấn luyện và giảng dạy tiếng Anh là gì?Bộ Giáo dục và Huấn luyện và giảng dạy Bộ Giáo dục và Huấn luyện và giảng dạy tiếng Anh là Ministry of Education and Training MOET
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural Development MARD
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì?Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là Ministry of Planning and Investment MPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of trang chủ Affairs MOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tế Bộ Y tế tiếng Anh là Ministry of Health MOH
Bộ Khoa học và Technology tiếng Anh là gì?Bộ Khoa học và Technology Bộ Khoa học và Technology tiếng Anh là Ministry of Science and Technology MOST
Bộ Văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời, Thể thao và Phượt tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời, Thể thao và Phượt Bộ Văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời, Thể thao và Phượt tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports and Tourism MOCST
Bộ Tài nguyên và Môi trường thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên và Môi trường thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên Bộ Tài nguyên và Môi trường thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and Environment MONRE
Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra Chính phủ Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là Government Inspectorate GI
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là gì?Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là The State Ngân hàng of Viet Nam SBV
Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộc Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic Affairs CEMA
Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là Office of the Government GO

* Ghi chú:

– Danh từ “Viet Nam” tiếng Anh chuyển thanh lịch tính từ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch thanh lịch tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu cách của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan thuộc Chính phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu như sở hữu)

Ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh

Ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho Chi Minh Mausoleum Management HCMM
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì Viet Nam Social Security VSI
Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì?Thông tấn xã Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là Viet Nam News Agency VNA
Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là Voice of Viet Nam VOV
Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì?Đài Truyền hình Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là Viet Nam Television VTV
Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration HCMA
Viện Khoa học và Technology Việt Nam tiếng Anh là gì?Viện Khoa học và Technology Việt Nam Viện Khoa học và Technology Việt Nam tiếng Anh là Viet Nam Academy of Science and Technology VAST
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là Viet Nam Academy of Social Sciences VASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh

Thủ tướng Chính phủ nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng Chính phủ nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thủ tướng Chính phủ nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng Thường trực Phó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếng Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công Thương Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếng Anh là Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng Bộ Lao lực – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Lao lực – Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Lao lực – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện và giảng dạy tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện và giảng dạy Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện và giảng dạy tiếng Anh là Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là Minister of Agriculture and Rural Development
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếng Anh là Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế tiếng Anh là Minister of Health
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Technology tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Khoa học và Technology Bộ trưởng Bộ Khoa học và Technology tiếng Anh là Minister of Science and Technology
Bộ trưởng Bộ Văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời, Thể thao và Phượt tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời, Thể thao và Phượt Bộ trưởng Bộ Văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời, Thể thao và Phượt tiếng Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên tiếng Anh là Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là gì?Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là Governor of the State Ngân hàng of Viet Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng Quản trị nước và chức danh Hướng dẫn Văn phòng

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh

Văn phòng Quản trị nước tiếng Anh là gì?Văn phòng Quản trị nước Văn phòng Quản trị nước tiếng Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng Quản trị nước tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng Quản trị nước Chủ nhiệm Văn phòng Quản trị nước tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quản trị nước tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quản trị nước Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quản trị nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý Quản trị nước tiếng Anh là gì?Trợ lý Quản trị nước Trợ lý Quản trị nước tiếng Anh là Assistant to the President

6. Tên chung của những đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh

Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?Văn phòng Bộ Văn phòng Bộ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra Bộ tiếng Anh là gì?Thanh tra Bộ Thanh tra Bộ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng cục tiếng Anh là gì?Tổng cục Tổng cục tiếng Anh là Directorate
Ủy ban tiếng Anh là gì?Ủy ban Ủy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?Cục Cục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?Vụ Vụ tiếng Anh là Department
Học viện chuyên nghành chuyên nghành tiếng Anh là gì?Học viện chuyên nghành chuyên nghành Học viện chuyên nghành chuyên nghành tiếng Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?Viện Viện tiếng Anh là Institute
Trung tâm tiếng Anh là gì?Trung tâm Trung tâm tiếng Anh là Centre
Ban tiếng Anh là gì?Ban Ban tiếng Anh là Board
Phòng tiếng Anh là gì?Phòng Phòng tiếng Anh là Division
Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì?Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là gì?Vụ Hợp tác quốc tế Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương tới Nhân viên những Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh

Thứ trưởng Thường trực tiếng Anh là gì?Thứ trưởng Thường trực Thứ trưởng Thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng tiếng Anh là gì?Thứ trưởng Thứ trưởng tiếng Anh là Deputy Minister
Tổng Cục trưởng tiếng Anh là gì?Tổng Cục trưởng Tổng Cục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Tổng Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng Cục trưởng Phó Tổng Cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Thường trực Phó Chủ nhiệm Thường trực tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý Bộ trưởng Trợ lý Bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy ban Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòng Bộ Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòng Bộ Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởng Cục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Cục trưởng Phó Cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởng Vụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởng Phó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành tiếng Anh là gì?Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Phó Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng tiếng Anh là gì?Viện trưởng Viện trưởng tiếng Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì?Phó Viện trưởng Phó Viện trưởng tiếng Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâm Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòng Trưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòng Phó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Nhân viên thời thượng tiếng Anh là gì?Nhân viên thời thượng Nhân viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Nhân viên chính tiếng Anh là gì?Nhân viên chính Nhân viên chính tiếng Anh là Principal Official
Nhân viên tiếng Anh là gì?Nhân viên Nhân viên tiếng Anh là Official
Thanh tra viên thời thượng tiêng Anh là gì?Thanh tra viên thời thượng Thanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chính tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chính Thanh tra viên chính tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên tiếng Anh là gì?Thanh tra viên Thanh tra viên tiếng Anh là Inspector

8. Chức danh của Hướng dẫn những Cơ quan thuộc Chính phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh

Trưởng phòng ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Trưởng phòng ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh Trưởng phòng ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng phòng ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòng ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh Phó Trưởng phòng ban Quản lý và vận hành và vận hành Lăng Quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh

Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh Phó Giám đốc Học viện chuyên nghành chuyên nghành Chính trị – Hành chính Vương quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Quản trị Viện Khoa học và Technology Việt Nam tiếng Anh là gì?Quản trị Viện Khoa học và Technology Việt Nam Quản trị Viện Khoa học và Technology Việt Nam tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Phó Quản trị Viện Khoa học và Technology Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Quản trị Viện Khoa học và Technology Việt Nam Phó Quản trị Viện Khoa học và Technology Việt Nam tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Quản trị Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Quản trị Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Quản trị Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Quản trị Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Quản trị Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Phó Quản trị Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức danh Hướng dẫn của những đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh

Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòng Văn phòng tiếng Anh là Office
Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòng Chánh Văn phòng tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục tiếng Anh là gì?

Cục

Cục tiếng Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởng Cục trưởng tiếng Anh là Director
Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Cục trưởng Phó Cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ tiếng Anh là gì?Vụ Vụ tiếng Anh là Department
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởng Vụ trưởng tiếng Anh là Director
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởng Phó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Ban tiếng Anh là gì?Ban Ban tiếng Anh là Board
Trưởng Ban tiếng Anh là gì?Trưởng Ban Trưởng Ban tiếng Anh là Head
Phó Trưởng Ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng Ban Phó Trưởng Ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi cục tiếng Anh là gì?Chi cục Chi cục tiếng Anh là Branch
Chi cục trưởng tiếng Anh là gì?Chi cục trưởng Chi cục trưởng tiếng Anh là Manager
Chi cục phó tiếng Anh là gì?Chi cục phó Chi cục phó tiếng Anh là Deputy Manager
Phòng tiếng Anh là gì?Phòng Phòng tiếng Anh là Division
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòng Trưởng phòng tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòng Phó Trưởng phòng tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và những đơn vị trực thuộc

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh

Thủ đô TP Hà Nội Thủ Đô tiếng Anh là gì?Thủ đô TP Hà Nội Thủ Đô Thủ đô TP Hà Nội Thủ Đô tiếng Anh là TP Hà Nội Thủ Đô Capital
Thành phố tiếng Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho Chi Minh City

Tỉnh tiếng Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

Tỉnh tiếng Anh là Province

Ví dụ: Ha Nam Province

Quận, Huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận Ba Đình

Quận, Huyện tiếng Anh là District

Ví dụ: Ba Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: Xã Quang Trung

Xã tiếng Anh là Commune

Ví dụ: Quang Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường tiếng Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Phiên bạn dạng/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Phiên bạn dạng/Phum Thôn/Ấp/Phiên bạn dạng/Phum tiếng Anh là Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (những cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh tới xã, phường) tiếng Anh là gì?Ủy ban nhân dân (những cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh tới xã, phường) Ủy ban nhân dân (những cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh tới xã, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- UBND Thành phố Hồ Chí Minh- UBND tỉnh Lạng Sơn– UBND huyện Đông Anh Ví dụ:

– People’s Committee of Ho Chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– UBND xã Mễ Trì tiếng Anh là gì?UBND xã Mễ Trì – UBND xã Mễ Trì tiếng Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– UBND phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền – UBND phường Tràng Tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn phòng tiếng Anh là Office
Sở tiếng Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở Ngoại vụ TP Hà Nội Thủ Đô

Sở tiếng Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban tiếng Anh là gì?Ban Ban tiếng Anh là Board
Phòng (trực thuộc UBND) tiếng Anh là gì?Phòng (trực thuộc UBND) Phòng (trực thuộc UBND) tiếng Anh là Committee Division
Thị xã, Thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị xã Sầm Sơn Thị xã, Thị trấn tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh hướng dẫn, cán bộ công chức tổ chức tổ chức chính quyền địa phương những cấp

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Quản trị Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Quản trị Ủy ban nhân dân Quản trị Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- Quản trị Ủy ban nhân dân thành phố TP Hà Nội Thủ Đô Ví dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee
– Quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếng Anh là gì?Quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam – Quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếng Anh là gì?Quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế – Quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tiếng Anh là gì?Quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh – Quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Quản trị Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tiếng Anh là gì?Quản trị Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng – Quản trị Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– Quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì?Quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền – Quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó Quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân Phó Quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Quản trị Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó Quản trị Ủy ban nhân dân Phó Quản trị Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dân Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Thành viên of the People’s Committee
Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Giám đốc Sở Giám đốc Sở tiếng Anh là Director of Department
Phó Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Sở Phó Giám đốc Sở tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòng Chánh Văn phòng tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh Thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh tra Chánh Thanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh Thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh tra Phó Chánh Thanh tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòng Trưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòng Phó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Nhân viên thời thượng tiêng Anh là gì?Nhân viên thời thượng Nhân viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Nhân viên chính tiếng Anh là gì?Nhân viên chính Nhân viên chính tiếng Anh là Principal Official
Nhân viên tiếng Anh là gì?Nhân viên Nhân viên tiếng Anh là: Official

Như vậy, văn phiên bạn dạng này cũng thỏa mãn nhu cầu nhu yếu phần nào đó đó tên những cơ quan ban ngành sở bằng tiếng Anh, hay máy bộ nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh đã được ghi rất không hề thiếu trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất phiên bạn dạng dịch so với tên cơ quan ban ngành đoàn sở.

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.