Hỏi đáp

” Teammate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Teammates Trong Tiếng Việt Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củateammate – viettingame

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ a.viettingame.vn.Học những từ chúng ta cần tiếp xúc một cách tự tin.

Đang xem: Teammate là gì

A confident, open, and trusting relationship between caregivers and patients requires that caregivers be advocates, teammates, nurturers, supporters, confidantes – not judges.
The methods were to have teachers clearly define unacceptable behaviors and to socialize children to regulate their own and their teammates” behavior through a process of team contingent reinforcement.
The teammate changes pace and direction, and “cuts” (moves or dribbles quickly) very close to the screening player.
Sneaking through shrubbery around the porch added to the surprise when team members freed their jailed teammates.
Play is to either 11 or 21 with two players on each side, with teammates on opposing sides (similar to horseshoes).
He tends to bounce his inspirations off teammates and does nt shy away from collaborating with designers outside of architecture, such as fashion.
He perpetually developed blisters on his hands, and according to teammates, they would develop into deep wounds on his palms.
If a teammate of either one comes within the 3 meters the referee may call an infringement and award an indirect miễn phí kick.
Shaq also spends a romantic night out with his wife and has some fun getting razzed by his teammates during a free-throw competition in practice.

Xem thêm: “Busy With” Or “Busy In”? Get Busy With Synonyms & Antonyms

Approaching his celebrating teammates, he jumped up with the intention of stomping on home plate instead of simply stepping on it.
Những quan điểm của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên a.viettingame.vn a.viettingame.vn hoặc của a.viettingame.vn University Press hay của những nhà cấp phép.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Những tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Trình làng Trình làng Kinh nghiệm truy vấn a.viettingame.vn English a.viettingame.vn University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Những pháp luật sử dụng

Xem thêm: Thụ Công Là Gì Chưa? Đam Mỹ Và Cùng Đồng Lgbt

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.