Hỏi đáp

Tài Liệu Verb Form Là Gì – Vị Trí Của Động Từ Trong Câu (Verbs) – viettingame

Dạng của động từ là kiểu bài tập luôn luôn xuất hiện trong những bài kiểm tra, nội dung bài viết cung ứng sắp như vừa đủ những trường hợp theo sau là Ving, to Vo và Vo để người học dễ nhớ và vận dụng hiệu suất cao.

Đang xem: Verb form là gì

GERUND- INFINITIVE- INFINITIVE WITHOUT TO

I. Forms of Verbs

1. Động danh từ (the gerund): V-ing

+ Là chủ ngữ của câu: dancing bored him + Bổ ngữ của động từ: her hobby is painting + Là bổ ngữ: seeing is believing  + Sau giới từ: he was accused of smuggling + Sau một vài động từ

Những động từ sau được theo sau bởi V-ing:Admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, stop, remember, forget, regret, suggest, lượt thích, propose, detest, dread, resent, pardon, try, fancy, can’t stand (=endure), can’t help (=prevent/ avoid), it’s no use/good, there is no point in,…

Ví dụ: 

He admitted taking the money Would you consider selling the property?

Ghi chú: the gerund cũng theo sau những cụm từ như (chẳng sở hữu ích gì …)

• Verb + possessive adjective/ pronoun + V-ing. Cấu trúc này được sử dụng với những động từ như: dislike, resent, object, excuse, forgive, pardon, prevent.

Forgive my/me ringing you up so early. He disliked me/my working late.  He resented my/me being promoted before him.

• Verb + pronoun + preposition + V-ing. Cấu trúc này được sử dụng với những động từ như: forgive, prevent, stop, excuse.

Xem thêm: Kho Tải Phần Mềm Kho Ứng Dụng Android, Huong Dan Kho Ung Dung Android Full

You can’t prevent him from spending his own money.

2. The infinitive (động từ nguyên thể): to + Vo• Verb + the infinitive: Những động từ sau được theo sau trực tiếp bởi the infinitive:Agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, be determined, fail, endeavour, forget, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, remember, seem, tend, threaten, try, volunteer expect, want, mean,… 

Ví dụ: 

She agreed to pay $50. Two men failed to return from the expedition. • Verb + how/what/when/where/ which/why + infinitiveHe discovered how to open the safe.  I found out where to buy fruit cheaply.• Verb + object + the infinitive:Những động từ theo công thức này là advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, let, order, permit, persuade, request, remind, see, train, teach how, urge, warn, tempt,…

Xem thêm: confidence interval là gì

Ví dụ:

These glasses will enable you to see in the dark. She encouraged me to try again. 

• Assume, believe, consider, feel, know, suppose, understand + (object) + to Vo:

I consider him to be the best candidate= He is considered to be the best candidate He is known to be honest. ►Ghi chú: Một trong những động từ mà thậm chí đi cùng với cả động từ nguyên thể và V-ing, hãy so sánh sự không giống nhau về ý nghĩa giữa chúng.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.