Hỏi đáp

stop là gì

Chúng ta đang xem: Stop là gì

Sự ngừng lại, sự giới hạn, sự đỗ lại; trạng thái bị ngừng lại to put a stop to something ngừng việc gì to come to a stop tạm ngưng

Dấu chấm câu (nhất là dấu chấm hết) (.) full stop chấm hết everything comes to a full stop mọi việc thế là hết
(âm nhạc) dãy ống trong đàn ống tạo ra những âm cùng một âm sắc; nút, cần bấm, phím tinh chỉnh những ống đó

Chiếc chặn (để điều chỉnh, làm cho ngừng hoạt động và sinh hoạt và sinh hoạt) (nhất là trong từ ghép) the door was held open by a doorstop cánh cửa được giữ mở ngỏ bằng một chiếc chặn cửa
Ngừng, nghỉ, thôi to stop doing something ngừng lại việc gì; thôi thao tác thao tác gì stop your complaints thôi đừng phàn nàn nữa
Chặn, ngăn chặn to stop ball chặn bóng to stop blow chặn một cú đánh stop thief! bắt thằng ăn trộm! to stop progress phòng tránh bước tiến thick walls stop sound tường dày cản âm to stop somebody from doing something phòng tránh ko cho ai thao tác thao tác gì I shall stop that nonsense tôi sẽ chặn ngay điều vô lý đó
Cắt, cúp, treo giò to stop water cắt nước to stop wages cúp lương to stop holidays treo giò ngày nghỉ to stop payment tuyên bố ko trả được nợ; vỡ nợ
Bịt lại, nút lại, hàn to stop a leak bịt lỗ gò to stop one”s ears bị lỗ tai; (bóng) ko chịu nghe to stop a wound làm cầm và ko để mất máu một vết thương to stop a tooth hàn một chiếc răng
Ngừng lại, đứng lại the train stops xe lửa tạm ngưng he stopped in the middle of a sentence nó ngừng lại ở giữa câu my watch has stopped đồng hồ đeo tay đeo tay tôi đứng mất rồi, đồng hồ đeo tay đeo tay chết rồi
(thông tục) lưu lại, ở lại to stop at home ở nhà to stop in Nam dinh with friends lưu lại ở Nam định với chúng ta

to stop off (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đỗ lại, nghỉ lại (trong cuộc đi) (kỹ thuật) đổ cát vào (phần khuôn ko sử dụng)

Xem thêm: Sự Thật Về Lăn Kim Tiếng Anh Là Gì, Công Nghệ Máy Lăn Kim Mới Nhất Năm 2020

to stop over (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đỗ lại, sự ngừng lại (trong một cuộc đi) (như) stop off
to stop at nothing ko ngại làm bất kể việc gì kể cả xấu xí để đạt được mục đích
chốt chặn

Lý luận EN: A device that halts or obstructs; specific uses include: a wood or metal piece that is attached to the frame or base of a door or window to prevent motion beyond a given point.

Lý luận VN: Một dụng cụ để ngăn hoạt động và sinh hoạt; thông thông thường là một thanh gỗ hoặc kim loại được gắn vào khung cửa sổ hoặc cửa đi để ngăn cửa hoạt động và sinh hoạt quá một điểm xác định trước.

chiếc chắn door stop chiếc chặn cửa floor stop chiếc chặn cửa shoe-type front stop chiếc chặn trước kiểu guốc three-side stop chiếc chặn ba phía window stop chiếc chặn cửa sổ

chắn active band-stop filter bộ lọc chặn dải chủ động adjustable stop cữ chặn điều chỉnh được adjustable stop ốc chặn điều chỉnh được adjusting stop cữ chặn điều chỉnh angular stop cữ chặn hình ke aperture stop khẩu độ chắn arresting stop tổ chức cơ cấu tổ chức chặn automatic stop cữ chặn ngắt tự động back stop con cóc chặn back stop cữ chặn lùi back stop sự chặn lùi điện back stop thanh chặn lùi ball stop cữ chặn quay ball-breating stop cữ chặn quay band-stop filter bộ lọc chắn dải band-stop filter bộ lọc chặn dải band-stop filtering sự lọc chặn dải blend stop thanh chặn cửa sổ buffer stop cữ chặn với lò xo buffer stop cữ chặn hạn chế chấn buffer stop block thanh chặn chống va buffer-stop bệ chắn giới hạn tàu chamfer stop cữ chặn ranh xoi clamping ring stop cữ chặn vòng claw stop móc chặn nhấp chuột stop cữ chặn kiểu lẫy clutch release stop cữ chặn nhả khớp cross stop cữ chặn bước tiến ngang dimishing stop level mức chặn thu nhỏ discharge stop valve van chặn đường đẩy door stop chiếc chặn cửa draught stop (drafstop) cửa chặn luồng gió end stop cữ chặn cuối (hành trình) f stop màn chắn field stop cữ chắn tường nhìn field stop tấm chắn tường fire stop cơ quan chặn cháy fire stop cầu chặn lửa fire stop cữ chặn lửa float stop valve van chặn nổi dạng quả cầu floor stop chiếc chặn cửa gravel stop (gravelstrip) cữ chặn bằng sợi, dải chặn bằng sợi leaf stop gờ chặn mỏng dính manh lens stop thiết bị chắn sáng sủa sủa ống lift stop cữ chặn dịch rời lên limit stop cữ chặn cuối (hành trình) long side stop bậc chân dọc longitudinal stop cữ chặn dọc mechanical end stop cữ chặn cơ đầu cuối metallic stop foil lá chắn bằng kim loại microwave band-stop filter bộ lọc chặn dải vi sóng movable stop cữ chặn động off-stop stop cữ chặn parting stop cữ chặn passive band-stop filter bộ lọc chặn dải thụ động pitman arm stop đế chận then đòn dẫn hướng positive stop cữ chặn thắt chặt và cố định và thắt chặt ratchet stop cữ chặn với bánh cóc reverse stop cữ chặn hành trình lùi rubber stop gối chặn bằng cao su thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên safety stop cữ chặn đáng tin cậy screw-down stop valve van chặn kiểu vit second order band-stop filter bộ lọc chặn dải cấp hai shoe-type front stop chiếc chặn trước kiểu guốc shoe-type front stop thanh chặn trước kiểu guốc slot block stop cữ chặn với vít spring stop cữ chặn với lò xo spring stop cữ chặn lò xo spring stop vật chặn lò xo star-shaped stop cữ chặn hình sao stirrup stop vòng (ôm) chặn stop (block) chiếc chặn stop band dải chặn stop bead đường gân chặn stop bead gờ chặn stop belt đai chặn stop cock van chặn stop cock vòi chặn stop collar vòng cữ chặn stop cylinder press máy in tang chặn stop down chắn sáng sủa sủa stop down thu hẹp cửa chắn sáng sủa sủa stop end đầu chặn stop gate van chặn stop log gỗ xúc chặn stop note dấu hiệu chặn stop plate phiên phiên bản chăn sáng sủa sủa stop plate tấm chắn sáng sủa sủa stop screw vít chặn stop screw vít chặn (bàn đạp ly hợp) stop spindle vít chặn stop valve van chặn stop valve van chặn (thiết bị gia công chất dẻo) stop-line rào chắn đường (sắt) suction stop valve van chặn (khóa) đường hút suction stop valve van chặn đường hút tapered stop bevel độ vát cữ chặn hình côn third order band-stop filter bộ lọc chặn dải cấp ba three-side stop chiếc chặn ba phía twin front stop cặp chặn trước weft stop motion cấu hành trình chắn sợi ngang weft stop motion phiên phiên bản chắn sợi ngang window stop chiếc chặn cửa sổ window stop cữ chặn cửa sổ
chỗ giới hạn emergency stop chỗ giới hạn tàu khẩn cấp
tổ chức cơ cấu tổ chức hạn vị
thắt chặt và cố định và thắt chặt fixed stop cữ giới hạn thắt chặt và cố định và thắt chặt hard stop cữ giới hạn thắt chặt và cố định và thắt chặt positive stop cữ chặn thắt chặt và cố định và thắt chặt stationary stop cữ tỳ thắt chặt và cố định và thắt chặt
cữ chặn adjustable stop cữ chặn điều chỉnh được adjusting stop cữ chặn điều chỉnh angular stop cữ chặn hình ke automatic stop cữ chặn ngắt tự động back stop cữ chặn lùi ball stop cữ chặn quay ball-breating stop cữ chặn quay buffer stop cữ chặn với lò xo buffer stop cữ chặn hạn chế chấn chamfer stop cữ chặn ranh xoi clamping ring stop cữ chặn vòng nhấp chuột stop cữ chặn kiểu lẫy clutch release stop cữ chặn nhả khớp cross stop cữ chặn bước tiến ngang end stop cữ chặn cuối (hành trình) field stop cữ chắn tường nhìn fire stop cữ chặn lửa gravel stop (gravelstrip) cữ chặn bằng sợi, dải chặn bằng sợi lift stop cữ chặn dịch rời lên limit stop cữ chặn cuối (hành trình) longitudinal stop cữ chặn dọc mechanical end stop cữ chặn cơ đầu cuối movable stop cữ chặn động positive stop cữ chặn thắt chặt và cố định và thắt chặt ratchet stop cữ chặn với bánh cóc reverse stop cữ chặn hành trình lùi safety stop cữ chặn đáng tin cậy slot block stop cữ chặn với vít spring stop cữ chặn với lò xo spring stop cữ chặn lò xo star-shaped stop cữ chặn hình sao stop collar vòng cữ chặn tapered stop bevel độ vát cữ chặn hình côn window stop cữ chặn cửa sổ
kẹp chặt stop valve thiết bị kẹp chặt cáp
khóa arresting stop khóa chặt delivery stop valve van khóa đường cấp limit stop khóa chặt screw-down stop valve van khóa vặn xuống stop catch khóa giới hạn stop key khóa giới hạn stop valve van khóa suction stop valve van chặn (khóa) đường hút suction stop valve van khóa đầu hút suction stop valve van khóa đường hút
ngưng band stop filter bộ lọc thải dải băng ngừng band-stop filter bộ lọc ngừng dải chapter stop lệnh ngừng chương chapter stop sự ngừng chương Tương tác Start – Stop (CSS) khởi – ngừng bằng tiếp xúc emergency stop sự ngừng lại rất gấp gáp gáp form stop ngừng do hết giấy Non Stop (NS) liên tù tì optional stop instruction lệnh ngừng tùy sắm program stop sự ngừng chương trình start-stop sự khởi ngừng start-stop apparatus máy điện báo khởi ngừng start-stop apparatus thiết bị khởi ngừng start-stop distortion sự biến dạng khởi ngừng (điện báo) Start/Stop (SS) Khởi/ Ngừng stop button nút ngừng quay băng stop element thực thể ngừng stop element duration thời hạn thực thể ngừng stop lamp or stop light đèn ngừng xe stop light đèn thắng (lúc xe ngừng) stop needle kim ngừng stop signal dấu hiệu ngừng xe stop valve nắp hầm, van ngưng stop valve van ngưng synchronous start-stop distortion sự méo khởi ngừng dồng bộ
ngừng band stop filter bộ lọc thải dải băng ngừng band-stop filter bộ lọc ngừng dải chapter stop lệnh ngừng chương chapter stop sự ngừng chương Tương tác Start – Stop (CSS) khởi – ngừng bằng tiếp xúc emergency stop sự ngừng lại rất gấp gáp gáp form stop ngừng do hết giấy Non Stop (NS) liên tù tì optional stop instruction lệnh ngừng tùy sắm program stop sự ngừng chương trình start-stop sự khởi ngừng start-stop apparatus máy điện báo khởi ngừng start-stop apparatus thiết bị khởi ngừng start-stop distortion sự biến dạng khởi ngừng (điện báo) Start/Stop (SS) Khởi/ Ngừng stop button nút ngừng quay băng stop element thực thể ngừng stop element duration thời hạn thực thể ngừng stop lamp or stop light đèn ngừng xe stop light đèn thắng (lúc xe ngừng) stop needle kim ngừng stop signal dấu hiệu ngừng xe stop valve nắp hầm, van ngưng stop valve van ngưng synchronous start-stop distortion sự méo khởi ngừng dồng bộ
ngừng lại. tạm ngưng
dấu chấm câu
đậu xe
điểm giới hạn

Lý luận VN: Điểm giới hạn là những ví trí đi qua của một đường truyền hoặc một chuyến hành trình. Chúng thậm chí là những quý người sử dụng trong lô trình phân phát hàng hợc những thành phố trong khối khối hệ thống đường quốc lộ. Điểm giới hạn và những thuộc tính điểm giới hạn được lưu trong file INFO và được xem như là những file điểm giới hạn.

coded stop điểm giới hạn lập trình dynamic stop điểm giới hạn động instruction address stop điểm giới hạn địa chỉ lệnh loop stop điểm giới hạn vòng lặp margin stop setting control sự tinh chỉnh điểm lưu ý giới hạn lề program stop điểm giới hạn chương trình right-hand margin stop điểm giới hạn lề phải stop impedance trở kháng điểm giới hạn tab stop điểm dựng tab
đóng active band-stop filter bộ lọc chặn dải chủ động automatic stop bộ hãm tự động automatic stop cữ chặn ngắt tự động automatic stop giới hạn tự động automatic stop phanh tự động automatic stop sự giới hạn tự động dynamic stop điểm giới hạn động dynamic stop giới hạn động dynamic stop sự ngắt động engine shut-off stop cữ đóng động cơ movable stop cữ chặn động passive band-stop filter bộ lọc chặn dải thụ động screw-down stop valve van đóng vặn xuống SS (start-stop) khởi động giới hạn start-and-stop lever tay gạt đóng mở start-stop (SS) khởi động giới hạn start-stop (SS) khởi động kết thúc start-stop synchronization bắt đầu-kết thúc đồng điệu start-stop system khối khối hệ thống đóng mở steam stop valve van đóng tương đối nước stop cock van đóng stop cock van đóng chặt stop engines động cơ giới hạn tàu (truyền động tàu thủy) stop engines giới hạn những động cơ (truyền động tàu thủy) stop motion on creel hoạt động và sinh hoạt giới hạn trên giá cọc sợi stop valve van đóng stop watch đồng hồ đeo tay đeo tay bấm giây stop-and-go control sự tinh chỉnh “đóng mở” stop-and-start lever tay gạt đóng mở strip-end stop sự giới hạn tự động (máy dập) lúc hết vật liệu time-delay stop relay rơle giới hạn tác động trễ turbine stop van đóng tuabin water stop van đóng

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tomboys Là Gì? Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng Về Tomboys?

giới hạn accelerated-stop distance {{khoảng cách}} giới hạn tăng tốc acceleration stop sự giới hạn tăng tốc address stop giới hạn theo địa chỉ address stop sự giới hạn địa chỉ arresting stop thiết bị giới hạn automatic stop giới hạn tự động automatic stop sự giới hạn tự động buffer-stop bệ chắn giới hạn tàu bus-stop trạm giới hạn xe clutch stop tổ chức cơ cấu tổ chức giới hạn ly hợp coded stop điểm giới hạn lập trình coded stop sự giới hạn mã hóa conditioned stop instruction lệnh giới hạn với ĐK dynamic stop điểm giới hạn động dynamic stop giới hạn động emergency stop chỗ giới hạn tàu khẩn cấp emergency stop sự giới hạn máy khẩn cấp emergency stop at end of hoist giới hạn khẩn cấp ở đầu máy nâng fire stop sự giới hạn cháy fixed stop cữ giới hạn thắt chặt và cố định và thắt chặt form stop bộ báo giới hạn hết giấy geneva stop giới hạn chữ thập mantơ hard stop cữ giới hạn thắt chặt và cố định và thắt chặt instruction address stop điểm giới hạn địa chỉ lệnh left-hand margin stop sự giới hạn lề phía phía bên trái loop stop điểm giới hạn vòng lặp loop stop giới hạn quy trình loop stop sự giới hạn vòng lặp margin stop indicator bộ chỉ báo giới hạn lề margin stop setting control sự tinh chỉnh điểm lưu ý giới hạn lề non stop application ứng dụng ko giới hạn non-stop ko giới hạn non-stop computer máy tính ko giới hạn optional stop sự giới hạn tùy sắm picture stop sự giới hạn hình ảnh program stop điểm giới hạn chương trình program stop sự giới hạn chương trình programmed stop giới hạn được lập trình right-hand margin stop điểm giới hạn lề phải safety stop sự giới hạn đáng tin cậy safety stop cable cáp bảo hiểm giới hạn safety stop cable cáp giới hạn đáng tin cậy slit-beam stop lamp dải đèn giới hạn xe spring stop chiếc hãm sử dụng lò xo SS (start-stop) khởi động giới hạn start-and-stop lever tay gạt chạy-dừng start-stop (SS) khởi động giới hạn start-stop counter máy đếm khởi giới hạn start-stop operation thao tác khởi giới hạn start-stop synchronization sự điều bộ khởi giới hạn start-stop system khối khối hệ thống khởi giới hạn start-stop transmission sự truyền dẫn khởi-dừng start-stop transmission sự truyền khởi-dừng stop and examine a ship giới hạn và kiểm tra tàu stop band băng (tần) giới hạn stop band dải giới hạn stop bath dung dịch hãm stop bit bit giới hạn stop bit thực thể giới hạn stop board bảng hiệu giới hạn stop board tín hiệu giới hạn stop button nút giới hạn stop button nút giới hạn quay băng stop catch khóa giới hạn stop character (STP) ký tự giới hạn stop code mã giới hạn stop condition ĐK giới hạn stop control sự tinh chỉnh giới hạn stop drill mũi khoan với cữ giới hạn stop element bit giới hạn stop element thực thể giới hạn stop engines động cơ giới hạn tàu (truyền động tàu thủy) stop engines giới hạn những động cơ (truyền động tàu thủy) stop impedance trở kháng điểm giới hạn stop instruction lệnh giới hạn stop instruction lệnh tạm ngưng stop key khóa giới hạn stop key phím giới hạn stop lever đòn giới hạn stop lever tay gạt giới hạn stop light đèn giới hạn stop light đèn hiệu báo giới hạn xe stop light đèn thắng lúc xe giới hạn stop loop quy trình giới hạn stop loop vòng giới hạn stop lug mỏ giới hạn (trong công tơ) stop machines giới hạn máy stop motion cấu giới hạn stop motion tổ chức cơ cấu tổ chức giới hạn stop motion on creel hoạt động và sinh hoạt giới hạn trên giá cọc sợi stop position vị trí giới hạn stop recorder giới hạn ghi stop ring vòng giới hạn stop signal bảng hiệu giới hạn stop signal tín hiệu giới hạn (cho chạy dồn tàu) stop signal tín hiệu giới hạn tàu stop signal disk biển tròn tín hiệu giới hạn tàu stop value giá trị giới hạn stop valve van giới hạn stop valve van giới hạn máy stop word từ giới hạn stop-and-go control sự tinh chỉnh “chạy giới hạn” stop-and-go traffic giao thông dừng-tiến stop-and-start lever tay gạt chạy-dừng STP (stopcharacter) ký tự giới hạn streetcar stop bến giới hạn xe điện strip-end stop sự giới hạn tự động (máy dập) lúc hết vật liệu tab stop cữ giới hạn lập bảng tab stop điểm dựng tab table stop sự giới hạn bàn máy tabulator stop sự giới hạn tab technical stop sự giới hạn do kỹ thuật time-delay stop relay rơle giới hạn tác động trễ traffic stop section near pedestrian crossing phần giới hạn xe ở sắp dải đi dạo tram stop bến giới hạn xe điện warp stop motion thiết bị giới hạn sợi dọc

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.