Hỏi đáp

sign là gì

Chúng ta đang xem: Sign là gì

Dấu, dấu hiệu, ký hiệu; mật hiệu sign of the cross dấu thánh giá chemical sign ký hiệu hoá học to talk by signs nói bằng hiệu the signs and the countersigns hiệu hỏi và hiệu đáp, mật hiệu (của một tổ chức)
Dấu hiệu triệu chứng, triệu chứng, tượng trưng, điểm signs of the times dấu hiệu triệu chứng Xu thế của tình hình violence is a sign of weakness bạo lực là biểu hiến sự yếu ớt to give a book in sign of friendship tặng một quyển sách để thể hiện tình hữu nghị

Ước hiệu deaf-and-dumb signs ước hiệu của người câm điếc to do signs and wonders gọi gió làm mưa, hô phong hoán vũ to make no sign ko phản ứng gì

Xem thêm: ferrous fumarate là chất gì

Ký tên, viết ký hiệu, viết dấu hiệu to sign a contract ký một hợp đồng he signs au usual with a red star anh ấy vẫn thường vẽ một ngôi sao sáng sáng sủa đỏ làm ký hiệu
Ra hiệu, làm hiệu to sign assent ra hiệu đồng ý to sign to someone to do something ra hiệu cho ai thao tác gì to sign away nhường (tài sản cho ai) dẫn chứng thư to sign on ký giao kỳ làm gì (cho ai); đưa giao kèo cho (ai) ký nhận làm gì cho mình to sign off ngừng (phát thanh)
ký hiệu advance direction sign ký hiệu chỉ hướng tiến conventional sign ký hiệu quy ước currency sign ký hiệu tiền tệ currency sign-CS ký hiệu tiền tệ dollar sign ($) ký hiệu đô la $ drawing sign ký hiệu phiên phiên bản vẽ exponentiation sign ký hiệu số mũ extension sign ký hiệu mở thoáng rộng number sign ký hiệu số percent sign ký hiệu xác suất radical sign ký hiệu gốc reflecting sign ký hiệu phản chiếu road sign ký hiệu giao thông sign change function tác dụng thay đổi ký hiệu tactical call sign ký hiệu liên lạc giải pháp traffic sign ký hiệu giao thông variable message sign ký hiệu thông tin thay đổi variable route sign ký hiệu tuyến đường chuyển đổi variable-speed message sign ký hiệu thông tin vận tốc thay đổi (chỉ báo vận tốc)
ký hiệu giao thông
lưu lại
dấu

Xem thêm: Đánh Giá Ad Aware Là Gì ? Làm Sao Để Tránh Bị Nhiễm Adware ?

dấu hiệu accessory sign dấu hiệu phụ accident advisory sign dấu hiệu Note tai vạ accident advisory sign dấu hiệu nhắc nhở tai vạ anterior sign dấu hiệu cơ chùy trước bandage sign dấu hiệu băng cuộn call sign dấu hiệu gọi call sign dấu hiệu gọi (vô tuyến) cardinal sign dấu hiệu chính cogwheel sign dấu hiệu bánh contralateral sign dấu hiệu đổi bên dissociation sign dấu hiệu phân eho sign dấu hiệu tiếng vang emergency sign dấu hiệu cấp cứu vớt vãn facial sign dấu hiệu của mặt, dấu hiệu chvoste fan sign dấu hiệu xòe hình quạt fire safety sign dấu hiệu tin cậy formication sign dấu hiệu kiến bỏ ice-warning sign dấu hiệu Note băng incident warning sign dấu hiệu Note tai vạ ligature sign dấu hiệu dây thắt negative pressure sign dấu hiệu áp suất âm neon sign dấu hiệu nê-ông objective sign dấu hiệu khách quan orbicularis sign dấu hiệu cơ vòng mi plumb-line sign dấu hiệu đường dây dọi prohibition sign dấu hiệu cấm prohibitory sign dấu hiệu cấm queue warning sign dấu hiệu nhắc nhở xếp hàng reference sign dấu hiệu chuẩn chỉnh chỉnh remote control sign dấu hiệu điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh từ xa road identification sign dấu hiệu phân biệt đường safety sign dấu hiệu tin cậy safety sign dấu hiệu đề phòng Sign Flag/Synchronization Flag (SF) Cờ dấu hiệu/Cờ đồng hóa hóa sign of pregnancy dấu hiệu thai nghén spine sign dấu hiệu xương xương cột sống subjective sign dấu hiệu chủ quan toe sign dấu hiệu ngón chân loại vein sign dấu hiệu tĩnh mạch máu máu vital sign dấu hiệu sống sót warning sign dấu hiệu Note warning sign dấu hiệu ngăn cấm warning sign dấu hiệu phòng tránh

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.