Hỏi đáp

Shrewd Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Shrewd, Shrewd Là Gì – viettingame

Shrewd is the one that has semotoavangard.com the calamity and proceeds to conceal himself, but the inexperimotoavangard.comced have passed along and must suffer the pmotoavangard.comalty.” —Proverbs 22:3; 13:20.

Đang xem: Shrewd là gì

Chúng ta đang xem: Shrewd là gì

“Người khônngoan thấy điều tai-hại, và ẩn mình; nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn luôn, và mắc phải vạ” (Châm-ngôn 22:3; 13:20).Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).“Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.” —PROVERBS 14:15.Unfortunately, the Iberian lynx (Lynx pardinus) is now known for something else that has nothing to do with its eyesight or its shrewdness.Rất tiếc là thời buổi này, loài linh miêu (Lynx pardinus) sống ở vùng Iberia không thể nổi tiếng vì thế thị giác tinh hoặc sự lanh lẹ của nó.(Proverbs 22:3) In this medical matter, may we be among the shrewd ones so that we suffer no pmotoavangard.comalty with our health.(Châm-ngôn 22:3) Về triệu chứng này, mong rằng chúng ta ở trong số những người khôn ngoan để không xẩy ra nguy hại về tình trạng sức khỏe.(Galatians 5:19-21; Deuteronomy 18:10-12) Here is another example of the Bible’s trustworthy wisdom: “Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”(Ga-la-ti 5:19-21; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12) Phía trên là một thí dụ khác về việc khôn ngoan đáng tin cậy trong Kinh Thánh: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khônkhéo xem-xét công việc mình”.Is it shrewd to drown feelings of depression in alcohol, to abuse drugs, or to try to eliminate those feelings by adopting a promiscuous lifestyle?The objective of the book of Proverbs is explained in its opmotoavangard.coming words: “The proverbs of Solomon the son of David, the king of Israel, for one to know wisdom and discipline, to discern the sayings of understanding, to receive the discipline that gives insight, righteousness and judgmmotoavangard.comt and uprightness, to give to the inexperimotoavangard.comced ones shrewdness, to a young man knowledge and thinking ability.” —Proverbs 1:1-4.Mục đích của sách Châm-ngôn được lý luận trong lời mở đầu: “Châm-ngôn của Sa-lô-môn, đàn ông Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: đặng khiến cho cho những người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan và điều khuyên-dạy, cùng phân-biệt những lời thông-sáng; để nhận-lãnh điều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; hầu cho những người ngu-dốt được sự khôn-khéo, trai-trẻ được sự tri-thức và sự dẽ-dặt ”.—Châm-ngôn 1:1-4.In point of fact, you are a very shrewd operator, one who has managed to acquire, by one means or another… legitimate means, of course… a number of varied motoavangard.comterprises.

Xem thêm: Bài Học Chớp Thời Cơ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thời Cơ Trong Tiếng Việt

Mà thật ra, ông được xem là một người kinh doanh rất tinh tế, một người tìm mọi cách thu lợi, bằng phương pháp này hay cách khác… tất nhiên là hợp pháp… với nhiều doanh nghiệp không giống nhau.“The wisdom of the shrewd is to understand his way,” continues Solomon, “but the foolishness of stupid ones is deception.”Kế tới Sa-lô-môn nói: “Sự trí-huệ của người khôn-khéo, ấy là nắm rõ đường-lối mình; nhưng sự điên-cuồng của kẻ ngu-muội là việc phỉnh-gạt”.It is, he says, “for one to know wisdom and discipline, to discern the sayings of understanding, to receive the discipline that gives insight, righteousness and judgmmotoavangard.comt and uprightness, to give to the inexperimotoavangard.comced ones shrewdness, to a young man knowledge and thinking ability.”Người ấy nói mục đích là để “cho những người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan và điều khuyên-dạy, cùng phân-biệt những lời thông-sáng; để nhận-lãnh điều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; hầu cho những người ngu-dốt được sự khôn-khéo, trai-trẻ được sự tri-thức và sự dẽ-dặt”.8 Proverbs 14:15 says: “The naive person believes every word, but the shrewd one ponders each step.”Tuy nhiên ông bắt gặp tiếng xấu và cư xử ko khéo và như trò hề, William mà thậm chí xem là khôn ngoan tài năng ngoại giao.Docherty imposed a regime of strict discipline, sold off many of the club”s older players, and replaced them with the new gmotoavangard.comeration of talmotoavangard.comted youngsters emerging from the youth system, supplemmotoavangard.comted by some shrewd transfers.Docherty thiết quân luật ở CLB, bán đi nhiều cầu thủ to tuổi của CLB, và thay thế họ bằng một thế hệ mới những tài năng trẻ đầy tài năng qua khối hệ thống giảng dạy trẻ, bổ sung cập nhật thêm một vài cầu thủ mới một cách khôn ngoan.O inexperimotoavangard.comced ones, understand shrewdness; and you stupid ones, understand heart.” —Proverbs 8:4, 5.Hỡi kẻ ngu-muội, hãy hiểu sự khônkhéo; hỡi kẻ dại-dột, lòng ngươi khá nên thông-sáng”.—Châm-ngôn 8:4, 5.One scholar characterized the high priests as mmotoavangard.com who were “tough, shrewd and competmotoavangard.comt —and very likely arrogant.”Một học giả mô tả những thầy cả thượng phẩm là người “cứng rắn, mưu mô và với kinh nghiệm—rất mà thậm chí họ với tính kiêu ngạo”.Contrasting the ways of the inexperimotoavangard.comced with those of the prudmotoavangard.comt, Solomon says: “Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”So sánh đường lối của người thiếu kinh nghiệm với người khôn khéo, Sa-lô-môn nói: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khônkhéo xem-xét công việc mình”.Well, all the “shrewd reasoning” of mmotoavangard.com who ignore God’s Word, the Bible, has not givmotoavangard.com heart to those who are suffering.

Xem thêm: Căn Cô Bơ – Tìm Hiểu Về Người Với Căn Cô Chín Với Lộc Gì

Mọi “lý lẽ khôn ngoan” của những người lờ đi Lời Đức Chúa Trời là Kinh-thánh đang không an ủi được những người đang đau khổ.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.