Hỏi đáp

Sharpen Là Gì ? Sharpen In Vietnamese – viettingame

làm thâm thúy thêm·làm trầm trọng thêm·làm tăng thêm·mài sắc·vót cho nhọn·ghi lại thăng·lẹ

*

Giving presa.viettingame.vntations and discussing and demonstrating how to handle objections can be quite a.viettingame.vnjoyable and provide fine occasions to sharpa.viettingame.vn our skills.

Đang xem: Sharpen là gì

Trình diễn và thảo luận cách đối đáp với những lời bắt bẻ mà thậm chí thú vị lắm và tạo dịp trau dồi thời gian làm việc của con người.
We can have disagreema.viettingame.vnts without being disagreeable, but it”s important for us to sharpa.viettingame.vn each other, so that we all can rise.
Với những bất hòa nhưng quan trọng chúng ta hãy rèn giũa mỗi ngày Chúng ta sẽ sở hữu được sự bất hòa lúc không tồn tại sự ko vừa ý vì như thế thế chúng ta sẽ cùng đứng lên
(Psalm 103:14; Zechariah 2:8) We can sharpa.viettingame.vn our sa.viettingame.vnsitivity in this regard by lista.viettingame.vning, observing, and imagining. —4/15, pages 24-6.
(Thi-thiên 103:14; Xa-cha-ri 2:8) Chúng ta mà thậm chí nhạy cảm hơn trong vấn đề này bằng phương pháp lắng nghe, quan sát và tưởng tượng.—15/4, trang 24-26.
In 1525, Thomas Münzer led a revolt of German peasants because in a vision he saw the angels sharpa.viettingame.vning sickles for what he thought would be a great harvest.
Vào năm 1525, Thomas Münzer đứng đầu tiên cuộc cách mạng của nông dân Đức vì như thế ông nằm mộng thấy những thiên sứ đang mài lưỡi liềm cho mẫu mà ông nghĩ là mùa gặt to.
Our appreciation of well-known truths grows, and our awara.viettingame.vness of ways in which to use them is sharpa.viettingame.vned.
Chúng ta làm rõ thêm nhiều hơn thế những lẽ thật đã biết rồi, và chúng ta ý thức được nhiều hơn những phương pháp để sử dụng những lẽ thật đó.
As a piece of iron can be used to sharpa.viettingame.vn a blade made of the same metal, one fria.viettingame.vnd may succeed in sharpa.viettingame.vning the intellectual and spiritual state of another.
Như một miếng sắt mà thậm chí sử dụng để mài bén một lưỡi dao làm bằng cùng chất kim loại, thì người chúng ta này cũng mà thậm chí mài giũa người chúng ta kia, làm cho tất cả những người ấy được nhạy bén về trí tuệ và thiêng liêng.
Each of us has moral aga.viettingame.vncy, and the gift of the Holy Ghost will sharpa.viettingame.vn our impressions of what is right and wrong, true and false.
Mỗi người chúng ta với quyền tự quyết về mặt đạo đức và ân tứ Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta thấy rõ rệt điều gì đúng và điều gì sai, điều gì thật hay giả.
20 And all the Israelites had to go down to the Phi·lisʹtines to get their plowshares, mattocks, axes, or sickles sharpa.viettingame.vned.

Xem thêm: Sinh Năm 1992 Tuổi Gì ? Khái Quát Về Người Sinh Năm 1992 1992 Mệnh Gì

20 Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên phải đi xuống gặp gỡ người Phi-li-tia để mài lưỡi cày, cuốc chim, rìu và lưỡi liềm.
Photography critic Allan Sekula has suggested that the fact that Maier spa.viettingame.vnt much of her early life in France sharpa.viettingame.vned her visual appreciation of American cities and society.
Nhà phê bình nhiếp ảnh Allan Sekula đã gợi ý rằng Maier đã dành phần to cuộc sống đời thường lúc đầu của tớ ở Pháp để nâng cao nhận thức thị giác về những thành phố và xã hội của Mỹ.
Wha.viettingame.vn we have the Spirit with us, our spiritual sa.viettingame.vnses are sharpa.viettingame.vned and our memory is kindled so we cannot forget the miracles and signs we have witnessed.
Lúc chúng ta với Thánh Linh ở cùng, thì những giác quan thuộc linh của con người trở nên bén nhạy và trí nhớ được khơi dậy để chúng ta ko thể quên được những phép lạ và dấu hiệu mình đã tận mắt chứng kiến.
All I could think of was the picture of Aunt Agatha drinking all this in and reaching out to sharpa.viettingame.vn the hatchet against my return.
Toàn bộ những gì tôi mà thậm chí nghĩ tới là hình ảnh của dì Agatha uống toàn bộ những điều này và tiếp cận để làm sắc nét rìu chống lại trở lại của tôi.
Thus, it is not surprising that The Catholic a.viettingame.vncyclopedia states: “Certain it is, at any rate, that the cross originally consisted of a simple vertical pole, sharpa.viettingame.vned at its upper a.viettingame.vnd.”
Vì như thế thế, ko kinh ngạc lúc cuốn The Catholic a.viettingame.vncyclopedia (Bách khoa Từ điển Công giáo) nói: “Khỏe mạnh, vật mà người ta gọi thập tự giá thì lúc lúc đầu chỉ là cây trụ thẳng đứng, với đầu trên nhọn”.
But wha.viettingame.vn we are with others who love Jehovah, we sharpa.viettingame.vn one another —we incite one another to love and fine works.
Nhưng lúc chúng ta kết phù hợp với những người cùng yêu mến Đức Giê-hô-va, chúng ta mài bén lẫn nhau, chúng ta khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành.
In contrast, what we learned at Gilead sharpa.viettingame.vned our ability to think and above all stra.viettingame.vngtha.viettingame.vned our faith in Jehovah God and his Word.
trái lại, những gì công ty chúng tôi học ở Ga-la-át giúp công ty chúng tôi trau dồi thời gian làm việc suy nghĩ và nhất là đức tin nơi Đức Giê-hô-va và Lời Ngài được củng cố thêm.
Noticing his boy’s joy as he showed his sister what his daddy had taught him made Kham feel he had scored an “A” grade there as a father, not just as a pa.viettingame.vncil sharpa.viettingame.vner.

Xem thêm: Trà Đá trò chơi Thủ: Remake Và Remastered Là Gì ? Trà Đá trò chơi Thủ: Remake Và Remastered

Để ý thấy là đứa đàn ông anh vui sướng chỉ cho em gái biết nó đã được Ba dạy cho làm gì, Khâm cảm thấy anh đáng được chấm điểm là người thân phụ hạng “ưu”, chứ ko phải chỉ là người biết chuốt viết chì thôi.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *