Hỏi đáp

send là gì – viettingame

Đang xem: Send là gì

Xem thêm: Hypertension Là Gì – Bệnh Tăng Huyết Áp Là Gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Thành ngữ 1.4 Xem thêm

Xem thêm: capital contribution là gì

Ngoại động từ

send /sɛnd/ ngoại động từ, động từ quá khứ và quá khứ phân từ sent /sɛnt/

Gửi, chuyển (đi) loại gì đó; thu xếp, xếp đặt, sắp đặt, sắp xếp cho loại gì đó tới, tới hoặc được mang, được đem, được dẫn, được đưa, được trao, được giao tới, tới một nơi nào khác, nhất là bằng đường bưu điện Lyn sent some pictures from the wedding. — Lyn đã gửi một vài hình ảnh hôm đám cưới. to send somebody something — gửi, chuyển (tới, tới) cho ai loại gì đó We sent Mom flowers for Mother”s Day. — Chúng em đã gửi tới mẹ những đóa hoa nhân thời cơ lễ Ngày Của Mẹ. Gửi, chuyển, chuyền, phát, phóng, bắn (ra, đi) một thông tin, tín hiệu điện tử,…; thu xếp, xếp đặt, sắp đặt, sắp xếp, làm, khiến cho (cho) một thông tin, tín hiệu điện tử,… tới, tới một nơi nào khác, bằng phương pháp sử dụng thiết bị ra-đi-ô, máy viettingame.com tính,… to send somebody something — gửi, chuyển, phát (tới, tới) cho ai loại gì đó I sent her an email yesterday. — Tôi đã gửi cho cô ấy một chiếc i-meo (thư điện tử) vào trong ngày hôm qua. Radio signals were sent into deep space. — Tín hiệu sóng vô tuyến đã được phát vào không khí thăm thẳm. Gửi, đưa, chuyển, sai, phái, bảo, gọi, nhờ, cho ai đi, tới, tới (nơi nào), ((cũng) scend); xin, đòi, yêu cầu, thỉnh cầu, mời hoặc bảo, nói với ai (đi) tới, tới nơi nào khác, nhất là để họ mà thậm chí làm viettingame.comệc gì đó cho mình ở đấy The United Nations is sending troops. — Liên Hiệp Quốc đang gửi quân đội tới. to send somebody to something — gửi, đưa, chuyển, sai, phái, bảo, gọi, nhờ, cho ai đi, tới, tới nơi nào khác Gửi, đưa, chuyển, dẫn, bảo, cho, bắt, (tống) giam ai đi, tới, tới (nơi nào); thu xếp, xếp đặt, sắp đặt, sắp xếp cho ai (đi) tới, tới một nơi nào khác như trường học, nhà giam, hay bệnh viettingame.comện rồi ở lại đó một số giờ to send somebody to something — gửi, đưa, chuyển, dẫn, bảo, cho ai đi, tới, tới nơi nào khác I can”t afford to send my kid to private school. — Tôi không tồn tại kinh nghiệm làm cho mấy đứa nhóc nhà mình tới trường tư thục. Cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế… ). send him viettingame.comctorious — trời phụ hộ cho nó thắng trận! to send a drought — giáng xuống nạn hạn hán Gửi, chuyển, trao, giao, đưa, mang, đem, lái, chuyền, đá, ném, hất, đẩy, kéo, phát, phóng, bắn, tỏa, bốc, nẩy (ra, đi),…; thu xếp, xếp đặt, sắp đặt, sắp xếp, làm, khiến cho (cho) một chiếc gì đó dịch rời, chuyển dịch, xê dịch, dịch chuyển, vận động, động đậy, (di) dời, lăn, chạy, văng, bay, rơi, chìm, bắn, bốc, tỏa (ra, đi),… từ nơi này tới, tới nơi khác to send something through/to/over etc something — gửi, chuyển, trao, giao, đưa, mang, đem, chuyền, đá, ném, hất, đẩy, kéo, phát, phóng, bắn, tỏa, bốc, nẩy (ra, đi),… The blaze sent smoke over much of the city. — Ngọn lửa đã tỏa khói lên trên một phần to thành phố. Đuổi đi, tống đi. to send somebody about his business — tống cổ ai đi Thu xếp, xếp đặt, sắp đặt, sắp xếp, bắt, buộc, làm, khiến cho (cho) ai hay loại gì đó chính thức ở vào, rớt vào một trạng thái, trạng thái ví dụ nào khác His lectures always send me to sleep. — Bài diễn thuyết của ông ta luôn luôn khiến cho tôi buồn ngủ (rớt vào giấc ngủ). to send somebody/something to/into something — thu xếp, xếp đặt, sắp đặt, sắp xếp, bắt, buộc, làm, làm cho ai hay loại gì đó rớt vào, ở vào trạng thái nào khác (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Hướng tới, đẩy tới. your question has sent me to the dictionary — thắc mắc của anh ý đã khiến cho tôi đi tìm từ điển

Nội động từ

send nội động từ /ˈsɛnd/

Gửi thư, nhắn. to send to warn somebody — gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai to send to somebody to take care — nhắn ai phải cẩn trọng Thành ngữ to send away: Gửi đi. Đuổi di. to send away for: gửi thư tới một siêu thị, hội, đoàn, đội hay tổ chức, cơ quan để xin, yêu cầu, thỉnh cầu, mời, nhờ, bắt họ gửi loại gì này lại cho mình Send away for a không lấy phí recipe booklet. — Gửi thư xin một cuốn sách hướng dẫn miễn phí to send after: Cho đi tìm, cho đuổi theo. to send down: Cho xuống. to send somebody down (for something): gửi, dẫn, bắt, giam ai (lại) vào ngục, nhà lao (vì như thế tội, lí do gì đó) He was sent down for possession of cocaine. — Hắn bị bắt vì như thế tội tàng trữ cô-ca-in to be sent down: (Tạm) bị đuổi, đình chỉ (học tập) (khỏi trường); bị bảo rời khỏi ĐH vì như thế hạng kiểm, hành viettingame.com, đạo đức xấu, ác, nguy hiểm to send for: Gửi đặt sắm. to send for something — gửi đặt sắm loại gì Nhắn tới, cho đi tìm tới, cho mời tới. to send for somebody — nhắn ai tìm tới, cho những người mời tới to send for somebody — nhắn ai tới, cho những người mời ai to send forth: Toả ra, bốc ra (mùi thơm, mùi, khói… ). Nảy ra (lộc non, lá… ). to send in: Nộp, giao (đơn từ… ). Ghi, đăng (tên… ). to send in one”s name — đăng tên (ở kỳ thi) to send off: Gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (làm việc và công tác). Đuổi đi, tống khứ. Tiễn đưa, hoan tống. to send out: Gửi đi, phân phát. Toả ra, bốc ra (mùi thơm, mùi, khói… ). Nảy ra. trees send out young leaves — cây ra lá non to send round: Chuyền tay, chuyền vòng (vật gì). to send up: Làm vùng dậy, làm trèo lên. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (thông tục) kết án tù. to send coals to Newcastle: Xem Coal . to send flying: Đuổi đi, bắt quay quồng ra đi. Làm cho liêu xiêu, đánh bật ra (bằng một chiếc đòn). Làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác. to send (somebody) a message/signal: gửi, nhắn (cho, tới ai) một thông tin, thông điệp, tín hiệu, dấu hiệu; gửi lời (cho, tới ai) Advertising sends the message that you have to be thin to be successful. — Quảng cáo gửi thông điệp là bạn phải trông nhỏ bé xíu thì mới thành công. (Ko trang trọng/văn nói) to send one”s love/regards/best wishes: gửi (lại) (những) lời nói, lời nhắn tình cảm, lời yêu thương, lời hỏi thăm, lời chúc mừng của ai đó (tới anh, cô, mái ấm gia đình); xin, yêu cầu, thỉnh cầu, mời, nhờ ai chuyển, gửi, nhắn lại lời chào hỏi, lời chúc mừng, lời chúc khỏe mạnh của tớ cho, tới một người khác. Mother sends her love. — Mẹ nhắn gửi những lời yêu thương tới (cho cậu, cho em,…). to send somebody/something flying/sprawling/reeling etc: làm, khiến cho (cho) ai hay loại gì đó văng, bay, bắn, rải, nằm ngổn ngang (ra), liêu xiêu, loạng choạng, quay cuồng; bắt, buộc, khiến cho, làm (cho) ai hay loại gì đó dịch rời, chuyển dịch, xê dịch, dịch chuyển, vận động, động đậy, (di) dời, văng, bay, rơi, bắn, bốc, tỏa (ra, đi),… nhanh gọn lẹ, mau chóng, nhanh chóng ngang giữa trời, trên ko (ko chạm đất) hoặc ngang qua loại gì đó The explosion sent glass flying everywhere. — Vụ nổ làm kính vỡ văng ra khắp mọi nơi. (Hình thức/trang trọng) to send word (to somebody) that/of something: nhắn, gửi lời báo, lời nhắn cho ai về viettingame.comệc gì đó; bảo, nói, kể lại, tiết lộ với ai loại gì đó bằng phương pháp gửi, chuyển, chuyền, phát cho họ một lá thư hay một thông tin They sent word to the King of their arrival. — Họ gửi lời báo trước với Đức Vua về viettingame.comệc họ sắp tới. to send shivers/chills up (and down) one”s spine: làm, khiến cho (cho) ai rùng (cả) mình, lạnh lẽo (cả) xương sống, (nổi da gà); làm, khiến cho (cho) ai đó xúc cảm, cảm thấy rất hoảng hoảng hốt, khiếp đảm hoặc thúc đẩy, kích ứng, mạnh mẽ và tự tin, hào hứng, hăng hái, đầy nhiệt tình The eerie howl of the siren sent chills up her spine. — Tiếng rít kỳ quái của loại còi làm cô ấy lạnh lẽo cả xương sống. (Thân thương/ko trang trọng) to send somebody packing: bắt, buộc, khiến cho, làm (cho) ai cuốn gói, đóng gói (ra đi), đuổi, tống (cổ), loại, bỏ ai (đi, ra); bảo, nói với ai này mà ko được tiếp nhận, hoặc ko cần tới rằng họ phải bỏ đi, rời khỏi phía trên ngay lập tức After his four years as governor, the voters sent him packing. — Sau 4 năm nhiệm kỳ làm thống đốc của tớ, những cử tri đã cho anh ta cuốn gói ra đi. to send someone to Jericho: Đuổi, tống cổ ai đi/ to send to Coventry: Phớt lờ, không khớp tác với (ai).

Xem thêm

Hồ Ngọc Đức, Dự án công trình Từ điển tiếng viettingame.comệt miễn phí (cụ thể)

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.