Hỏi đáp

Sau Would You Mind Là Gì – Cấu Trúc Would You Mind Khó Hay Dễ – viettingame

Cấu trúc would you mind, do you mind… là cấu trúc câu cầu khiến cho phổ cập và cũng là cấu trúc ngữ pháp quan trọng mà bất kể cuốn sách học tiếng Anh nào cũng có thể có. Tuy nhiên, nó thường gây bồn chồn cho những người học vì như thế ko biết nên vấn đáp thế nào. Cùng Step Up tìm hiểu toàn bộ những cách sử dụng và đối đáp với cấu trúc would you mind, do you mind nhé!

1. Câu yêu cầu với cấu trúc Would you mind/ Do you mind

Cấu trúc Would you mind mà thậm chí được sử dụng để tìm ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe về việc nào khác, mang ý nghĩa “các bạn sở hữu phiền nếu…”.

Đang xem: Sau would you mind là gì

Công thức

Would/Do you mind + (S) + V-ing

Ví dụ: 

Would you mind opening the window, please?Các bạn sở hữu phiền mở giúp tôi cửa sổ ra ko?Would you mind telling me what you’re doing?Các bạn sở hữu phiền ko cho tôi biết các bạn đang làm gì vậy?Do you mind being quiet for a minute?Các bạn sở hữu phiền yên tĩnh một lúc được ko?)
TÌM HIỂU NGAY

2. Câu yêu cầu mang ý nghĩa chất lịch thiệp với Would you mind if

Cùng với ý nghĩa trên, chúng ta sở hữu một cách sử dụng khác của Would you mind: cấu trúc would you mind if. Phía trên là cách nói mang ý nghĩa chất lịch thiệp lúc các bạn tìm ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe.

Công thức: 

Do you mind + if + S + V-present

Would you mind + if + S + V-ed

Ví dụ:

Do you mind if we go home early?Các bạn sở hữu phiền ko nếu chúng ta về nhà sớm?Would you mind if I changed the channel?Các bạn sở hữu phiền ko nếu tôi chuyển kênh tiếp thị khác?Do you mind if he tell your mom?Các bạn sở hữu phiền ko nếu anh ấy nói với bác gái?

Lưu ý: Chúng ta mà thậm chí sử dụng do you mind thay would you mind tuy nhiên cách nói này ít lịch thiệp và ít phổ cập hơn. 

*

Những đáp lại would you mind, do you mind

Lúc muốn từ chối yêu cầu của người nói, các bạn mà thậm chí sử dụng những mẫu câu:

I’m sorry, I can’t (Xin lỗi, tôi ko thể).I’m sorry. That’s not possible (Xin lỗi, điều đó ko khả thi). 

Hoặc các bạn mà thậm chí sử dụng cấu trúc wish hay cấu trúc would rather để từ chối:

I’d rather not do that (Tôi thích ko làm như vậy hơn).I wish I could do that but I am busy right now (Tôi rất muốn giúp nhưng tôi đang bận rồi).

Xem thêm: Sinh Năm 2001 Tuổi 2001 : Mệnh, Màu Sắc, Công Danh, Sự Nghiệp

Ví dụ:

Would you mind Lisa going out with me tonight? => I am so sorry, that’s impossible. She must finish her homework tonight.

Would you mind if I came late for 30 minutes tomorrow? => I am sorry, the time is fix for everyone.

Xem thêm: ” Malleable Là Gì ? Nghĩa Của Từ Malleable Steel Trong Tiếng Việt

Tìm hiểu thêm về những cấu trúc câu trong tiếng Anh:

3. Bài tập về cấu trúc Would you mind

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

1. Would you mind if I (close) the window?

2. Would you mind (open) the door?

3. Would you mind (wash) the car for me?

4. Do you mind if I (stay) with the kids?

5. Would you mind (give) me your phone number?

6. Would you mind (lend) me your pen?

7. Do you mind (give) me a lift?

8. Would you mind if I (turn) down the music?

9. Would you mind (give) me a hand?

10. Do you mind (help) me cook dinner?

Bài tập 2: Điền những động từ ở dạng thích hợp vào câu: bring, pass, send, fill, tell, leave, borrow, help, send, watch

1. Would you mind … that email for me?

2. Would you mind … the ice trays and putting them in the fridge?

3. Would you mind … that book back for me?

4. Do you mind … me the time?

5. Do you mind … me the menu?

6. Would you mind if I … your car tonight?

7. If you’re not busy at the moment, would you mind … me with my homework?

8. Do you mind if I … early tomorrow morning? I have an appointment with my doctor.

9. Would you mind … my bag for a few minutes?

10. Do you mind … me a list of everyone who’s coming

Bài tập 3: Đặt câu với cấu trúc Would you mind/ Do you mind

1. Can you help me to turn on the light? ➜ Would you mind …

2. Could him attend your birthday next week? ➜ Do you mind if he …

3. May I ask you a question? ➜ Do you mind …

4. Can you please leave the door open? ➜ Would you mind …

5. Will you send her this box for me? ➜ Do you mind …

Đáp án bài tập cấu trúc Would you mind/Do you mind

Bài 1: closed – opening – washing – stay – giving – lending – giving – turned – giving – helping

Bài 2: sending – filling – bringing – telling – passing – borrowed- helping – leave – watching – sending

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.