Hỏi đáp

Sau Seem Là Gì – Cách Sử dụng Seem, Sau Seem Sử dụng Gì – viettingame

Cả look, seem và appear đều là những động từ links (copular verbs) là những động từ nối được sử dụng như nhau. Vậy chúng ta đã hiểu phương pháp sử dụng của cả ba động từ này chưa?

Seem, look, appear được sử dụng để nói cảm hứng, tuyệt hảo, Reviews của người nói với vật hay người được nói tới và mang vai trò nối danh từ với tính từ (lưu ý tuyệt đối ko sử dụng với trạng từ). Thời điểm hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phân biệt cấu trúc, cách sử dụng: seem, look, appear trong tiếng Anh.

Đang xem: Sau seem là gì

1. Ý nghĩa của Seem, look, appear

Appear: (begin to) be seen: xuất hiệnLook: đưa thị giác nhìn .tìm kiếm (ai.dòng gì)Seem: (to) hình như, dường như, mang vẻ như

Ví dụ: Shelooksunhappy. (Trông cô ấy mang vẻ buồn.)Heseemsangry. (Anh ta mang vẻ tức giận.)Theyappear(to be) nội dung. (Họ mang vẻ hài lòng.)

2. Cấu trúc sử dụng seem

*
*
*
*
*
*

Cách sử dụng Look trong tiếng Anh
Một điểm cần lưu ý là tính từ, ko phải trạng từ, được sử dụng sau những động từ nối. Chúng ta ko nói:

Shelookedangrily.(Cô ấy trông mang vẻ tức giận.)

Mà chúng ta phải nói là:

Shelookedangry. (Cô ta trông mang vẻ tức giận.)

Trong trường hợplookko phải là một động từ nối mà đóng vai trò là một ngoại động từ mang tân ngữ kèm theo, người ta sử dụng một trạng từ sau look để mô tả một những người có hành vi nhìn ra làm sao. Xem ví dụ sau:

Shelookedangrily at the intruder. (Cô ấy nhìn kẻ đột nhập một cách tức giận.)

Look (s) as if . lượt thích: Sau động từlookchúng ta mà thậm chí sử dụng asif . lượt thích + mệnh đề.

Ví dụ:

Itlooksas if it’s going to rain again. (Trời trông mang vẻ như là sắp mưa.)Itlookslượt thích we’re going home without suntan. (Với vẻ như là chúng ta sẽ về nhà mà không xẩy ra rám nắng.)Itseemsas if they’re no longer in love. (Họ mang vẻ như là không thể yêu nhau nữa.)Itseemslượt thích she’ll never agree to a divorce. (Dường như là cô ấy sẽ không còn lúc nào gật đầu đồng ý ly hôn.)

Chúng ta cũng mà thậm chí sử dụng mệnh đềTHAT (that – clause) sau It seems… vàIt appears…, nhưng vẫn không sử dụng mệnh đềTHATsau động từlook. Sau Itlooksphải sử dụngAS IF . LIKEsau này là mệnh đề (as if . lượt thích clause).

Ví dụ:

Itseemsthat I may have made mistake in believing you did this. (Hình như tôi đã nhầm lúc tin tưởng rằng anh đã làm điều này.)Itappearsthat you may be quite innocent of any crime. (Với vẻ như là các bạn sẽ trọn vẹn vô tội.)Itlooksas if . lượt thích you won’t go to prison after all. (Với vẻ như sau cùng là các bạn sẽ ko phải đi tù.)

18 cách sử dụng không giống nhau của “look”

Look at: Nhìn

Ví dụ: he’s looking at you.

Look for: tìm kiếm

Ví dụ: can you help me look for my glasses?

Look forward to v-ing: mong đợi

Ví dụ: i’m looking forward to hearing from you.

Look after: chăm sóc

Ví dụ: the nurse looks after her patients.

Look away: quay đi

Ví dụ: she looked away when the nurse pricked her arm with the needle.

Look back: quay lại nhìn, ngoái cổ nhìn lại

Ví dụ: don’t look back when you walk.

Look back upon: nhìn lại (quá khứ)

Ví dụ: don’t look back upon the past.

Look out: coi chừng, cẩn trọng

Ví dụ: look out! There’s a car coming.

Look in: nhìn vào . Ghé tạt qua

Ví dụ: the boy is looking in the big hole.

Look into: khảo sát, phân tích . Hướng về phía, hướng ra

Ví dụ: the police are looking into the disappearance of two children.

Xem thêm: What Will Be Will Be Là Gì ? » Thành Ngữ Tiếng Anh What Will Be Will Be Là Gì

Look on: đứng xem, nhìn

Ví dụ: the witnesses looked on as the murderer was executed.

Look over: kiểm tra, xem xét . Bỏ qua, tha thứ (lỗi lầm)

Ví dụ: the accountant is looking over accounts.

Look through: lờ đi, ko thèm nhìn . Xem từ trên đầu tới cuối . Xem lướt qua

Ví dụ: he looked through his old friend.

Look round: nhìn quanh . Suy nghĩ kĩ càng, mang suy xét

Ví dụ: the guy is look round the flat.

Look to: lưu ý, cẩn trọng về . Trông cậy vào ai cho việc gì

Ví dụ: she should look to her manners.

Look up to somebody: kính trọng ai đó

Ví dụ: he must look up to his parents.

Look upon somebody as…: xem ai như là …

Ví dụ: he looks upon me as his younger brother.

Look down on somebody: xem thường ai đó

Ví dụ: never look down on him.

6. Bài tập

Bài 1. Gạch chân vào những liên động từ trong câu

She is such a good student.It tastes terrible.Mr. James looks so handsome in this suit.It turns bigger than expectation.These tasks seem to be difficult for us.I feel grateful to have you as my friend.It smells so bad.She always proves to be a good girl.I will become Miss. Universe one day.The number of students remained unchanged within 2 years.The landscape here is so stunning.These jeans feel too tight for her.She seemed tired after the party yesterday.

Bài 2. Đọc và xem những câu văn sau là đúng hay sai ngữ pháp

Sau đó điền từ Correct (Đúng) và Incorrect (Ko đúng) vào ở bên cạnh

Mary seemed sad.Mary seemed sadly.The cake tastes good.The cake tastes well.The train is slowly.The train is slow.Remember to stay calmly.Remember to stay calm.Your project sounds interesting.Your project sounds interestingly.The negotiations appear to be better.The negotiations appear be better.The bride looks so gorgeous.The bride looks so gorgeously.

Bài 3: Gạch chân động từ trong số câu sau

Viết A nếu này là Action verb (Động từ chỉ hành vi) hoặc L (Nếu là liên động từ)

The girl feels nervous.Today is her wedding day.She sits in a fancy chair.Footmen carry the chair on their shoulders.Her parents arranged the marriage.She is only sixteen years old.She sees her husband for the first time.He looks handsome and kind.She appears happy and nội dung.The family hopes for a happy marriage.

Bài 4: Điền động từ nối thích hợp vào chỗ trống và chia động từ

become sound feel look

appear grow seem getting

She…….. so beautiful in that white dress.A. What about going to the Italian restaurant? B. That ……..great!She wants to ……….a fashion designer lượt thích Victoria Beckham in the future.I ………..painful in my stomach after eating that cake.It ……..interesting that he didn’t lượt thích anything except that bowl.Teenagers lượt thích to make their own choice when they……… older.Turn on the fan. It is …….. hotter and hotter.

Xem thêm: Quid Pro Quo Là Gì – Muốn Hiểu &#39Quid Pro Quo&#39

Đáp án

Đáp án bài 1. Gạch chân vào những liên động từ trong câu1. is2. tastes3. looks4. turns5. seem6. feel7. smells8. proves9. become10. remained11. is12. feel13. seemedĐáp án bài 2. Đọc và xem những câu văn sau là đúng hay sai ngữ pháp. Sau đó điền từ Correct (Đúng) và Incorrect (Ko đúng) vào bên cạnh1. Correct2. Incorrect3. Correct4. Incorrect5. Incorrect6. Correct7. Incorrect8. Correct9. Correct10. Incorrect11. Correct12. Incorrect13. Correct14. IncorrectĐáp án bài 3. Gạch chân động từ trong số câu sau. Viết A nếu này là Action verb (Động từ chỉ hành vi) hoặc L (Nếu là liên động từ)1. L2. L3. A4. A5. A6. L7. A8. L9. L10. AĐáp án bài 4. Điền động từ nối thích hợp vào chỗ trống và chia động từ1. looks2. sounds3. become4. felt5. sounded6. grow7. getting

Trên phía trên là một số trong những cách sử dụng cơ phiên bản của look, seem và appear trong tiếng Anh. Hy vọng nội dung bài viết sẽ cung ứng thêm một nguồn kỹ năng và kiến thức mới cho chúng ta bắt được cách sử dụng ví dụ từ đó biết cách vận dụng một cách thích nghi.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.