Hỏi đáp

Quy Định Lễ Truy Điệu Là Gì, Nghĩa Của Từ Truy Điệu Trong Tiếng Việt – viettingame

Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17.12.2012 đã mang quy định ví dụ về Lễ viếng, Lễ truy điệu và lễ an táng theo nghi thức Quốc tang.

Đang xem: Lễ truy điệu là gì

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và mái ấm gia đình Quản trị Nước Trần Đại Quang

Quan chức những nước tới Đại sứ quán Việt Nam viếng Quản trị Nước Trần Đại Quang

Ninh Bình: Người dân đội mưa đón đoàn xe đưa linh cữu Quản trị Nước Trần Đại Quang về quê nhà an táng

Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17.12.2012 đã mang quy định ví dụ về Lễ viếng, Lễ truy điệu và lễ an táng theo nghi thức Quốc tang.

Lễ viếng:

Ban Tổ chức Lễ tang sắp xếp những đoàn vào viếng theo đội hình như sau: 2 (hai) chiến sĩ khiêng vòng hoa đón đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn, phía sau phía bên phải Trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng, những thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc.

Ban Tổ chức Lễ tang tổ chức đón và xếp những đoàn đại biểu quốc tế, những cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những cơ quan, cá thể quốc tế khác mang nguyện vọng tới viếng và ghi sổ tang. Sau lúc viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tang. Trong quy trình viếng, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.

Lễ truy điệu:

a) Thành phần dự Lễ truy điệu gồm: Ban Lễ tang Nhà nước; Ban Tổ chức Lễ tang; mái ấm gia đình, người thân; đại diện thay mặt những cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần.

b) Vị trí những đoàn dự Lễ truy điệu. Mái ấm gia đình đứng phía phía bên trái phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài); Chỉ đạo Đảng, Nhà nước đứng phía phía bên phải phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài);

Những đoàn đại biểu Bộ, Ban, ngành, đối tượng người dùng khác, lực lượng túc trực và đội quân nhạc đứng theo sắp xếp của Ban Tổ chức Lễ tang.

c) Chương trình Lễ truy điệu

Trưởng phòng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu; Quân nhạc cử Quốc ca; Trưởng phòng ban Lễ tang Nhà nước đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm; Lúc mặc niệm, quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”;

Trưởng phòng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố kết thúc Lễ truy điệu.

d) Cùng thời hạn ra mắt Lễ truy điệu ở Trung ương, chỉ huy địa phương quê nhà hoặc nơi sinh của người từ trần tổ chức Lễ truy điệu tại địa phương.

Xem thêm: Dragon Hunter – Taichi Panda 3:

Lễ đưa tang

Thành phần dự Lễ đưa tang gồm: Ban Lễ tang Nhà nước; Ban Tổ chức Lễ tang; mái ấm gia đình, người thân; đại diện thay mặt những cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần.

Lúc chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ mang 01 (một) sĩ quan mang ảnh, 01 (một) sĩ quan mang gối Huân chương và 01 (một) sĩ quan quấn cờ mang cờ đi trước linh cữu; đội công tác và làm việc gồm 01 (một) sĩ quan và 12 (mười hai) chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang, từ xe tang vào phần mộ; Trưởng phòng ban, Phó Trưởng phòng ban Lễ tang Nhà nước cùng khiêng linh cữu (phía đầu linh cữu); mái ấm gia đình và những thành viên khác đi phía sau linh cữu.

Lực lượng và phương tiện phục vụ Lễ tang

a) Lực lượng phục vụ Lễ tang do Bộ Quốc phòng sẵn sàng, gồm;

Lực lượng phục vụ Lễ viếng: Với 04 (bốn) sĩ quan túc trực cách linh cữu 1,5m; 06 (sáu) chiến sĩ giữ súng CKC mang lưỡi lê túc trực đứng bên phía ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7m; 02 (hai) chiến sĩ tiêu binh đứng trước cửa nhà tang lễ; lực lượng khiêng hoa; sĩ quan dẫn viếng; lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ viếng;

Lực lượng phục vụ Lễ truy điệu: Với 04 (bốn) sĩ quan túc trực bốn góc cách linh cữu 1,5m; 06 (sáu) chiến sĩ giữ súng CKC túc trực đứng bên phía ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7m; 02 (hai) chiến sĩ tiêu binh đứng trước cửa nhà tang lễ; 01 tổ Quốc kỳ; 01 tổ Quân kỳ; lực lượng danh dự ba Quân chủng (127 cán bộ, chiến sĩ), quân nhạc phục vụ Lễ truy điệu;

Lực lượng phục vụ Lễ đưa tang: 01 (một) sĩ quan mang ảnh, 01 (một) sĩ quan mang gối Huân chương, 01 (một) sĩ quan quấn cờ; đội công tác và làm việc gồm 01 sĩ quan và 12 (mười hai) chiến sĩ khiêng linh cữu; 07 (bảy) chiến sĩ sẵn sàng xe tang; lục lượng danh dự ba Quân chủng;

Lực lượng phục vụ Lễ an táng: 27 (hai mươi bảy) chiến sĩ làm trọng trách tiêu binh tại cổng nghĩa trang; lực lượng mộ giả 13 (mười ba) chiến sĩ, lực lượng danh dự ba Quân chủng, lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ an táng.

b) Phương tiện phục vụ Lễ tang do Bộ Quốc phòng sẵn sàng gồm: 01 xe lãnh đạo; 01 xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối Huân chương; 01 xe chở Quân kỳ; 06 xe chở đội hình danh dự; 01 xe hoa; 01 xe kéo xe tang (phía cuối xe tang là khẩu lựu pháo 122mm); 01 xe dự trữ; 02 xe thông tin, 01 xe cứu giúp thương.

c) Linh cữu được phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang.

Lễ hạ huyệt

Sau lúc đội công tác và làm việc dịch rời linh cữu vào vị trí phần mộ, Trưởng phòng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ hạ huyệt. Đội công tác và làm việc làm trọng trách hạ huyệt. Trưởng phòng ban Tổ chức Lễ tang mời chỉ huy Đảng, Nhà nước, mái ấm gia đình bỏ cầm đất trước nhất và đi quanh phần mộ để vĩnh biệt. Đội công tác và làm việc nối tiếp hoàn hảo phần mộ.

Xem thêm: Community – Games Lượt thích Zero Trực tuyến

Trong lúc tiến hành Lễ hạ huyệt và lấp mộ, quân nhạc cử nhạc “Hành khúc tang lễ”. Sau lúc lấp mộ xong, Ban Tổ chức Lễ tang dành một phút mặc niệm tiễn biệt người từ trần. Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.