Tin tổng hợp

quan điểm kinh tế tài chính bán thành phầm

Kinh tế tài chính bán thành phầm (tiếng Anh: Selling expenses) là toàn bộ kinh tế tài chính phát sinh liên quan tới quy trình bán thành phầm, hàng hóa và hỗ trợ dịch vụ. Kế toán tài chính tài chính sử dụng Tài khoản 641 để tập hợp và kết chuyển kinh tế tài chính bán thành phầm thực tiễn phát sinh trong kì.

Chúng ta đang xem: Quan điểm kinh tế tài chính bán thành phầm

28-08-2019 Kinh tế tài chính sử dụng vốn bình quân (WACC) là gì? Công thức xác định 04-09-2019 Kinh tế tài chính quản lí doanh nghiệp (General & administration expenses) là gì? 04-09-2019 Hình thức trả lương (Way of payment) là gì? Những hình thức trả lương trong thực tiễn 04-09-2019 Lao lực (Labouring) là gì? Ý nghĩa của việc quản lí lao lực 04-09-2019 Đầu tư marketing thị trường chứng khoán thời hạn ngắn (Short term securities investment) là gì? 

Hình minh họa

Kinh tế tài chính bán thành phầm (Selling expenses)

Định nghĩa

Kinh tế tài chính bán thành phầm trong tiếng Anh là Selling expenses. Kinh tế tài chính bán thành phầm là toàn bộ kinh tế tài chính phát sinh liên quan tới quy trình bán thành phầm, hàng hóa và hỗ trợ dịch vụ.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 641 – Kinh tế tài chính bán thành phầm

Kế toán tài chính tài chính sử dụng Tài khoản 641 (TK 641) – Kinh tế tài chính bán thành phầm để tập hợp và kết chuyển kinh tế tài chính bán thành phầm thực tiễn phát sinh trong kì để xác định hậu quả sale.

Kết cấu

Bên Nợ: Những kinh tế tài chính phát sinh liên quan tới quy trình bán thành phầm, hàng hoá, hỗ trợ dịch vụ phát sinh trong kì .

Bên Sở hữu:

– Khoản được ghi tránh kinh tế tài chính bán thành phầm trong kì ;

– Kết chuyển kinh tế tài chính bán thành phầm vào tài khoản 911 “Xác định hậu quả sale” để tính hậu quả sale trong kì .

Tài khoản 641 ko tồn tại số dư cuối kì .

Nội dung

Tài khoản 641 – Kinh tế tài chính bán thành phầm, mang 7 tài khoản cấp hai:

– Tài khoản 6411 – Kinh tế tài chính nhân viên: Là toàn bộ những khoản tiền phản ánh những khoản phải trả cho nhân viên bán thành phầm, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo vệ thành phầm, hàng hoá,… bao hàm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và những khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp…

Xem thêm: Direct Object Là Gì – Tân Ngữ Trong Tiếng Anh (Phải Biết)

– Tài khoản 6412 – Kinh tế tài chính vật liệu, vỏ hộp: Là những khoản kinh tế tài chính về vật liệu, vỏ hộp xuất sử dụng cho việc giữ gìn, tiêu thụ thành phầm, hàng hoá, dịch vụ, như kinh tế tài chính vật liệu đóng gói thành phầm, hàng hoá, kinh tế tài chính vật liệu, nhiên liệu sử dụng cho bảo vệ, bốc vác, vận chuyển thành phầm, hàng hoá trong quy trình tiêu thụ, vật liệu sử dụng cho thay thế, bảo vệ tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt (TSCĐ)… sử dụng cho cơ quan bán thành phầm.

– Tài khoản 6413 – Kinh tế tài chính dụng cụ, đồ sử dụng: Là kinh tế tài chính về dụng cụ, dụng cụ phục vụ cho quy trình tiêu thụ thành phầm, hàng hoá như dụng cụ giám sát và tính toán, phương tiện tính toán, phương tiện thao tác…

– Tài khoản 6414 – Kinh tế tài chính khấu hao TSCĐ: Phản ánh kinh tế tài chính khấu hao TSCĐ ở cơ quan bảo vệ, bán thành phầm, như nhà kho, siêu thị, bến bãi rộng lớn bát ngát to, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, giám sát và tính toán, kiểm nghiệm unique…

– Tài khoản 6415 – Kinh tế tài chính Bảo hành: Sử dụng để phản ánh khoản kinh tế tài chính Bảo hành thành phầm, hàng hoá. Riêng kinh tế tài chính thay thế và Bảo hành dự án công trình xây dựng xây lắp phản ánh ở TK 627 “Kinh tế tài chính sản xuất chung” mà ko phản ánh ở TK này.

– Tài khoản 6417 – Kinh tế tài chính dịch vụ tậu ngoài: Là những kinh tế tài chính dịch vụ tậu ngoài phục vụ cho bán thành phầm như kinh tế tài chính thuê ngoài thay thế TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán thành phầm, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển thành phầm, hàng hoá đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lí bán thành phầm, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu…

Xem thêm: Advcash Review 2021 – Adv Payment Hub (@Advcash)

– Tài khoản 6418 – Kinh tế tài chính bằng tiền khác: Là những kinh tế tài chính bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán thành phầm ngoài những kinh tế tài chính đã kể trên như kinh tế tài chính tiếp khách ở cơ quan bán thành phầm, kinh tế tài chính reviews thành phầm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, kinh tế tài chính hội nghị người tiêu dùng…

(Tài liệu tìm hiểu thêm: Giáo trình Kế toán tài chính tài chính tài chính, NXB Tài chính; Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.