Hỏi đáp

” Phó Khoa Tiếng Anh Là Gì ? Trưởng Khoa Trong Tiếng Tiếng Anh – viettingame

Quy đinh đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của ĐHQGHN, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN
Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietnam National University, Hanoi (viết tắt là viettingame.com).

Đang xem: Phó khoa tiếng anh là gì

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên và trực thuộc được quy định thống nhất theo Phụ lục “Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN” kèm theo Quyết định này.

Xem thêm: Hoigame Net Tai trò chơi Dot Kich Offline Dowload, Attention Required!

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) theo quyết định này được áp dụng đối với tất cả các tài liệu, văn bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.

Xem thêm: Quid Pro Quo Là Gì – Muốn Hiểu &#39Quid Pro Quo&#39

Các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh chưa có trong phụ lục Hướng dẫn của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn bản để sử dụng trong đối ngoại.
Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
1.     Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN
2.     Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN
3.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN
4.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN
5.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN
6.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN

viettingame.com Truyền thông – Ban Quan hệ Quốc tế
*

In nội dung bài viết

*

Gửi cho bằng hữu

*

Xem tin bài theo thời hạn :

*
*
*
*
*
*

Khoa Quản trị Sale Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường ĐH Ngoại ngữ Trường ĐH Technology Trường ĐH Tài chính Trường ĐH Giáo dục Khoa Luật Khoa Quốc tế Khoa Y Dược

Trang forums | Forums Học viên – Sinh viên | Forums Đoàn Thanh niên cùng sản Hồ Chí Minh | Forums Phụ huynh Học viên – Sinh viên

Vấn đáp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.