Tin tổng hợp

Phân Biệt Other Và Another Khác Nhau Như Thế Nào, Sự Khác Nhau Giữa “Other” Và “Another” – viettingame

Thời điểm hôm nay cô trò mình sẽ cùng nghiên cứu và phân tích sự khác lạ và cách sử dụng của những từ one/another/other/the other/ others/ the others – những từ thường xuyên gây khó khăn cho chúng ta lúc học tiếng Anh tiếp xúc – Format TOEIC speaking nhé. Lúc học cách phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong tiếng Anh sẽ hỗ trợ cho những em không xẩy ra “mắc bẫy” trong đề thi TOEIC nữa nhé!

*

Nội dung bài viết này nằm trong Suốt thời gian TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Miễn phí (Inter) do cô biên soạn.

Đang xem: Other và another không giống nhau ra sao

Ngoài ra để học không thiếu ngữ pháp tiếng Anh tốt những em nên xem thêm nội dung bài viết:

I. Cách sử dụng one, another, the other

Danh từ theo sau những từ này phải ở dạng số ít 

*

 1) One/a chỉ đơn vị một người hay một vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (loại )khác,được sử dụng như tính từ,theo sau là sdanh từ số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (loại) còn sót lại sau cuối,được sử dụng như tính từ .theo sau là danh từ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức và kỹ năng về những thì trong tiếng anh

II. Cách sử dụng other, others, the others

1) Other vài(loại) khác,theo sau là danh từ số nhiều· Other students are from England2) Others những thứ khác nữa,được sử dụng như đại từ giữ công dụng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ· Others are from Trung Quốc3) The others những (loại) khác còn sót lại sau cuối,được sử dụng như đại từ giữ công dụng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập những bài tập phân biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There”s no ___ way to do it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people lượt thích to rest in their không lấy phí time. ___ lượt thích to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers

3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother

4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other

10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to find ___ lượt thích him.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to her? 2. She”s seeing otheranotherothers man.” Does her boyfriend know?” 3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel and Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You”ve already had six whiskies. ” only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don”t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I”ve found one of my black shoes, but I can”t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 

1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to her?2. She”s seeing another man.” Does her boyfriend know?”3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You”ve already had six whiskies. ” only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don”t lượt thích these curtains.Could you show us some others ?8. I”ve found one of my black shoes, but I can”t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 

  1) You take the new ones and I”ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed into each _____ eyes.  other other”s others others”
  3) I”d lượt thích _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love one ____- they”re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have said the same.  other others
  7) I”ve told Pablo, but I haven”t told the _____ yet. I”ll tell them when I see them.  other others
  8) I won”t let them do that to me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person”s peach is ____ person”s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book back to the library.  other others
  12) Some ____ people have taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 

# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones and I”ll take ____.   the others   
2 They gazed into each _____ eyes.

Xem thêm: Google Play Trò Chơi – Wap Tải trò chơi Miễn Phí Cho Điện Thoại 2020

  other”s   
3 I”d lượt thích _____ cup of tea, please.   another   
4 They love one ____- they”re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have said the same.   other   
7 I”ve told Pablo, but I haven”t told the _____ yet. I”ll tell them when I see them.   others   
8 I won”t let them do that to me ____ time.   another   
9 One person”s peach is ____ person”s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book back to the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Mua một từ thích hợp trong ngoặc trong những câu dưới trên đây.

Xem thêm: tai game army can goc 220

A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red and ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green and the others are blueD. There are many tourists.Some came from Trung Quốc,(other/others)people came from nhật bản and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 – Describe a picture, trong Suốt thời gian TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Miễn phí (Inter), cô Hoa sẽ ra mắt cụ thể thang điểm của phần II – Describe a Picture – Mô tả tranh của TOEIC Speaking. Những em xem cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây nhé:

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *