Hỏi đáp

pdp context là gì – viettingame

Một bối cảnh PDP quy định rõ ràng truy vấn vào một trong những mạng gói chuyển đổi bên phía ngoài. Những dữ liệu liên quan tới bối cảnh PDP chứa thông tin như loại mạng gói chuyển đổi, địa chỉ MS PDP này là địa chỉ IP, những tài liệu xem thêm của GGSN, và QoS yêu cầu. Một PDP bối cảnh được xử lý bởi MS, SGSN và GGSN và được xác định bởi địa chỉ PDP của một điện thoại thông minh di động trong số tổ chức. Một trong những trường hợp PDP thậm chí được kích hoạt cùng lúc trong một MS nhất định.

Đang xem: Pdp context là gì

Một quy trình kích hoạt bối cảnh PDP được sử dụng để tạo ra một bối cảnh PDP. Thủ tục này thậm chí được khởi tạo bởi MS hoặc bằng phương pháp mạng. MS luôn luôn GPRS-đính kèm trước lúc đàm phán bối cảnh PDP. Sự hoạt bối cảnh PDP thậm chí được triển khai:

Tự động, nếu nó được tạo ra trong một thủ tục được triển khai một truyền dữ liệu GPRS;

Bằng tay thủ công, nếu nó được tạo ra bởi người tiêu dùng can thiệp.

Một thủ tục sửa đổi bối cảnh PDP được sử dụng để thay đổi bối cảnh PDP. Thủ tục này thậm chí được khởi tạo bởi MS hoặc bằng phương pháp mạng để thay đổi thông số kỹ thuật QoS hoặc lưu lượng giao thông mẫu (TFT) những thông số kỹ thuật.

Toàn bộ những thủ tục bối cảnh PDP được xử lý bởi những giao thức SM giữa MS và SGSN và bởi GTP giữa SGSN và GGSN.

Vận hành Bối cảnh 7.2 PDP

Một bối cảnh PDP với chứa thông tin để chuyển gói tin giữa MS và một GGSN định tuyến để sở hữu quyền truy vấn vào một trong những mạng gói chuyển đổi bên phía ngoài. Nó được xác định bởi một địa chỉ MS PDP độc quyền (địa chỉ IP của điện thoại thông minh di động). Điều này còn có nghĩa rằng MS sẽ sở hữu nhiều địa chỉ PDP như bối cảnh PDP kích hoạt.

Một quan niệm về bối cảnh PDP thứ đã được ra mắt để sở hữu nhiều PDP bối cảnh share địa chỉ PDP cùng và truy vấn cùng với mạng gói chuyển đổi bên phía ngoài. Luận điểm này đã được ra mắt cho những ứng dụng đa phương tiện trong đó mỗi loại phương tiện yên cầu điểm lưu ý vận chuyển rõ ràng và được ánh xạ vào một trong những bối cảnh rõ ràng PDP. Nó được dựa trên những mẫu lưu lượng giao thông, mà là một công thức lọc được sử dụng bởi những GGSN để định tuyến những gói downlink IP so với những phương tiện thích hợp trong MS.

Một bối cảnh PDP được ở trạng thái hoạt động và sinh hoạt lúc địa chỉ PDP này được kích hoạt để truyền dữ liệu. Trước lúc chuyển dữ liệu giữa một MS và một GGSN, nó là quan trọng rằng một bối cảnh PDP được kích hoạt.

thủ tục bối cảnh PDP đã được xác định để tạo, chỉnh sửa, và bối cảnh PDP xóa trong số đối tượng người sử dụng MS, SGSN và GGSN. Giao thức SM được sử dụng giữa MS và SGSN và giao thức GTP được sử dụng trong mặt phẳng tinh chỉnh và điều khiển giữa SGSN và GGSN cho thủ tục bối cảnh PDP.

7.2.1 PDP Context Definition

Một PDP bối cảnh hỗ trợ quyền truy vấn vào một trong những mạng gói chuyển đổi bên phía ngoài trải qua mạng PLMN. Những dữ liệu liên quan tới bối cảnh PDP là như sau:

Tên điểm truy vấn (APN). Trên đây là tham chiếu tới một GGSN.

Nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ mạng (NSAPI). Trên đây là một chỉ số của bối cảnh PDP với sử dụng những dịch vụ được hỗ trợ bởi lớp SNDCP để truyền dữ liệu GPRS. Lên đến mức 11 ứng dụng trên lớp SNDCP thể được xác định bởi tham số NSAPI. Tham số NSAPI hiện diện trong tiêu đề SNDCP.

Định danh LLC truy nhập dịch vụ điểm (LLC SAPI). Này xác định SAP sử dụng để truyền dữ liệu GPRS tại lớp LLC.

địa chỉ PDP. Xác định này MS đề liên quan tới một bối cảnh PDP rõ ràng. nghành nghề này bao hàm một trong những nghành nghề bao hàm những loại PDP (IP hoặc PPP), gõ địa chỉ PDP (IPv4 hay IPv6), và thông tin địa chỉ chứa địa chỉ IP.

QoS. Điều này xác định unique dịch vụ liên quan tới một bối cảnh PDP rõ ràng. Những thông số kỹ thuật liên quan tới QoS được mô tả trong Phần 2.4.

Đài phát thanh ưu tiên. Này xác định mức độ ưu tiên sử dụng bởi MS ở những lớp thấp hơn để truyền dữ liệu liên quan tới một bối cảnh PDP.

Tùy tìm thông số kỹ thuật giao thức. Điều này xác định tùy tìm giao thức mạng bên phía ngoài link với một bối cảnh PDP. Nó thậm chí chứa thông tin về những giao thức như giao thức tinh chỉnh và điều khiển link (LCP), những giao thức PPP authentication (PAP), những giao thức xác thực thử thách bắt tay (CHAP), và những giao thức Internet Control Protocol (IPCP).

Một trong những trường hợp PDP thậm chí được kích hoạt cùng lúc trong MS. Điều này còn có nghĩa rằng MS với kinh nghiệm truyền hoặc nhận dữ liệu cùng một lúc cho nhiều ứng dụng. Mỗi bối cảnh PDP được xác định ở cấp MS, ở cấp SGSN và GGSN ở cấp bởi NSAPI. định danh này sẽ được sử dụng để xác định những link logic trong MS giữa những thực thể SNDCP và lớp ứng dụng. Một NSAPI được nối sát với một địa chỉ PDP cá thể. Lúc SGSN nhận được một gói tin từ GGSN gửi tới một MS xác định bởi địa chỉ PDP của nó, là SGSN chèn NSAPI liên quan trong tiêu đề SNDCP. Như vậy lúc MS nhận được một gói tin từ SGSN, nó xác định những lớp ứng dụng thích hợp từ những tham số NSAPI bao hàm trong tiêu đề SNDCP.

7.2.2 PDP Địa chỉ

địa chỉ PDP của một điện thoại thông minh di động (địa chỉ IP) thậm chí được gán tĩnh tại thời điểm thuê bao hoặc tự động lúc bối cảnh được kích hoạt, tùy thuộc vào sự lựa tìm ở trong nhà điều hành. Một địa chỉ PDP giao vĩnh a.viettingame.vnễn được gọi là một địa chỉ PDP tĩnh trong lúc một địa chỉ PDP giao trong một bối cảnh kích hoạt PDP được gọi là địa chỉ động PDP. a.viettingame.vnệc chuyển nhượng địa chỉ PDP động được hỗ trợ bởi những GGSN, mà tạo ra một mục mới trong bảng bối cảnh PDP của nó, hoặc bởi những nhà điều hành PDN.

7.2.3 Giao thông luồng Template

Trong những khuyến nghị GPRS Release 99, một trong những trường hợp PDP kích hoạt thậm chí share địa chỉ PDP cùng và APN tương tự. Trên đây ko phải là trường hợp trong số phiên phiên bản trước đó.

Một trong những ứng dụng nên yên cầu cùng một lúc nhiều bối cảnh PDP kích hoạt với hồ sơ QoS không giống nhau trong lúc tái sử dụng địa chỉ PDP cùng và thông tin bối cảnh PDP khác từ một bối cảnh PDP hoạt động và sinh hoạt hiện với. Ví dụ, những ứng dụng đa phương tiện liên quan tới nhiều dòng (ví dụ, giọng nói và a.viettingame.vndeo mà yêu cầu QoS không giống nhau nhưng địa chỉ PDP cùng và APN giống nhau). Theo thành quả của một trong những trường hợp PDP kích hoạt cùng lúc với địa chỉ PDP cùng và cùng APN, những luồng ứng dụng đa phương tiện không giống nhau thậm chí được chuyển giữa MS và GGSN qua đường hầm GTP không giống nhau và link LLC thậm chí không giống nhau.

Điều này còn có nghĩa rằng a.viettingame.vnệc phân tích những điểm đến chọn lựa địa chỉ PDP ko thể được sử dụng bởi GGSN để xác định NSAPI của ứng dụng ngừng. Để tuyến đường downlink gói IP hướng ứng dụng ngừng trong MS, những GGSN sử dụng một công thức lọc gọi là lưu lượng giao thông mẫu (TFT) được xác định bởi một tập hợp những bộ lọc gói tin. Nếu một trong những trường hợp PDP được link với một địa chỉ PDP, một TFT được tạo ra bởi MS để xác định một bộ lọc IP header cho từng hoặc toàn bộ nhưng một ngữ cảnh. Công thức này cho phép sự phối hợp của một bộ lọc gói tin với một NSAPI này là nhận dạng của bối cảnh PDP.

Mỗi bộ lọc gói bao hàm một nhận dạng bộ lọc gói tin trong một TFT, Review ưu tiên lọc gói không sử dụng ưu tiên cho những bộ lọc gói tin giữa toàn bộ những bộ lọc gói tin trong một TFT, và một danh sách những thuộc tính lọc gói tin. Mỗi thuộc tính lọc gói tin được rút ra từ tiêu đề IPv4 hay IPv6. MS sẽ xác định giá trị liên quan tới từng thuộc tính lọc gói tin. Những thể hoặc ko thể được phối hợp sau này trong một bộ lọc gói tin. Mỗi bộ lọc gói tin với chứa ít nhất một trong những thuộc tính lọc gói tin sau phía trên:

địa chỉ nguồn và subnet mask-IPv4 hay IPv6 địa chỉ cùng với một subnet mask;

Protocol number / tiếp theo số giao thức header-IPv4 hay IPv6 giá trị tiêu đề tiếp theo;

Cổng số số cổng hoặc loạt những số cổng;

Chỉ số tham số an toàn bảo mật thông số kỹ thuật index-IPSec;

Mô hình dịch vụ (TOS) / lớp giao thông và mặt nạ-IPv4 TOS octet hoặc IPv6 lớp giao thông octet cùng với một chiếc mặt nạ;

Dòng nhãn-một nhãn lưu lượng IPv6.

Một TFT được tạo ra cho một bối cảnh PDP mới sử dụng địa chỉ PDP cùng và APN tựa như một bối cảnh PDP hiện tuy nhiên với một hồ sơ QoS không giống nhau. bối cảnh PDP mới này được gọi là một bối cảnh PDP trung học và được kích hoạt trong một thủ tục kích hoạt bối cảnh PDP thứ yếu hèn. Sau một TFT đã được tạo ra cho một bối cảnh PDP mới thứ cấp, nó được gửi bởi MS vào mạng trong quy trình kích hoạt bối cảnh PDP thứ yếu hèn. Một TFT thậm chí thay đổi trong một thủ tục sửa đổi bối cảnh PDP khởi xướng bởi MS. Một TFT sẽ bị xóa lúc bối cảnh PDP liên quan ngừng hoạt động và sinh hoạt.

Trong quy trình truyền gói tin giữa MS và mạng gói bên phía ngoài, GGSN sẽ so sánh những thông số kỹ thuật của tiêu đề với những bộ lọc gói tin của TFT IP PDU. Nếu một trận đấu được tìm thấy giữa IP header PDU và một bộ lọc gói tin, những GGSN thậm chí cơ quan chi phối những IP PDU từ PDN bên phía ngoài kết nối với nhau với bối cảnh PDP kích hoạt thích nghi được xác định bởi tham số NSAPI. Này được minh họa trong hình 7.17.

7.2.4 PDP Nhà nước

Một bối cảnh PDP thậm chí hoặc ko thể được kích hoạt để truyền dữ liệu. Này được thể hiện bằng trạng thái PDP.

Một PDP trạng thái thiết lập để phương tiện KHÔNG HOẠT ĐỘNG rằng bối cảnh PDP ko chứa ngẫu nhiên thông tin định tuyến để chuyển gói tin giữa MS và GGSN cho một địa chỉ PDP nhất định. Truyền dữ liệu là ko thể trong trạng thái này. Một PDP trạng thái thiết lập để phương tiện ACTIVE rằng một bối cảnh PDP được kích hoạt trong MS, SGSN và GGSN với một địa chỉ PDP trong sử dụng và thông tin định tuyến để chuyển gói tin giữa MS và GGSN. truyền dữ liệu thậm chí trong trạng thái này. MS sẽ được gắn cho những dịch vụ GPRS để được ở trạng thái PDP ACTIVE.

Hình 7.18 show sự chuyển tiếp giữa những bang PDP.

7.2.5 SM lớp

Lớp SM xử lý những thủ tục bối cảnh PDP như PDP kích hoạt bối cảnh, vô hiệu hóa và sửa đổi, và trung học kích hoạt bối cảnh PDP, giữa MS và SGSN.

Thủ tục bối cảnh PDP xử lý bởi những lớp SM thậm chí được triển khai cho một MS tìm ra chỉ nếu một bối cảnh GMM đã được xây dựng. Nếu ko, lớp GMM phải thiết lập một bối cảnh GMM cho a.viettingame.vnệc sử dụng những thủ tục GPRS đính kèm.

Toàn bộ những thủ tục bối cảnh PDP xử lý bởi SM ngang những đối tượng người sử dụng yêu cầu kết nối TBF trên giao diện vô tuyến.

GPRS PDP Context là gì?

Gói dữ liệu Protocol (PDFP) địa chỉ là địa chỉ lớp mạng. Địa chỉ lớp mạng đều giống nhau Interconnect chuẩn chỉnh mở quy mô lớp 3. khối hệ thống Như GPRS hỗ trợ cả hai giao thức lớp X.25 và mạng IP, địa chỉ PDF thậm chí được IP, X.25 hoặc cả hai.
Cổng GPRS Tư vấn Node (GGSN), gửi lưu lượng dữ liệu gói từ mạng dữ liệu gói nào để những địa chỉ PDF như trong hình.

*

Mạng lưới kết nối những thiết bị chỉ trải qua GGSN và tính di động của trạm di động được ẩn từ phần còn sót lại của mạng dữ liệu gói và từ những thiết bị khác được kết nối với mạng.

Lúc một trạm di động đã được tiếp xúc với SGSN và sắp chuyển dữ liệu, nó sẽ kích hoạt một địa chỉ PP mà tạo ra một mối liên hệ giữa SGSN và GGSN với địa chỉ PDP neo.

Bằng phương pháp phối hợp SGSN và GGSN, một kỷ lục được tạo ra và được gọi là bối cảnh PDP.

Một trạm di động thậm chí với nhiều địa chỉ PDP đang hoạt động và sinh hoạt cùng thời hạn nhưng kết nối với SGSN duy nhất.

Xem thêm: Sinh Năm 1993 Tuổi Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 1993, Sinh Năm 1993 Mệnh Gì

Như nhiều địa chỉ được neo vào GGSN không giống nhau, những gói tin tới từ những mạng dữ liệu gói công cùng tại một GGSN cho một địa chỉ PDP rõ ràng sẽ được thông tin. Nếu GGSN không tồn tại bối cảnh PDP tích cực cho địa chỉ đó nó sẽ hủy bỏ a.viettingame.vnệc chuyển giao những gói tin. Và GGSN sẽ nỗ lực để kích hoạt một bối cảnh PDP với một trạm di động nếu địa chỉ PDP được gán tĩnh.

PDP Context

Giao thức dữ liệu gói (PDP) bối cảnh là một mối liên hệ giữa một trạm di động và địa chỉ cuối mà đi qua SGSN và GGSN. Nó bao hàm a.viettingame.vnệc xác định thông tin về người tiêu dùng điện thoại thông minh di động được sử dụng bởi mỗi sever hoặc thiết bị đúng mong những dữ liệu cuộc gọi tới bước tiếp nối trong mạng lưới vận chuyển, thông thông thường là sử dụng một đường hầm GTP giữa SGSN và GGSN.

Lúc một người tiêu dùng điện thoại thông minh di động với một giọng nói hoạt động và sinh hoạt hoặc mở kết nối dữ liệu, cả SGSN và GGSN với thông tin bối cảnh PDP nghĩ là người tiêu dùng và phiên làm a.viettingame.vnệc.

Lúc một nỗ lực điện thoại thông minh di động để liên lạc với một địa chỉ trên mạng gói bên phía ngoài, hoặc một IP hoặc X.25 địa chỉ, những trạm di động mà điện thoại thông minh được kết nối với mở ra một bối cảnh PDP qua SGSN và GGSN tới địa chỉ sau cùng. Trước lúc ngẫu nhiên giao thông được gửi đi, bối cảnh PDP trước tiên phải được kích hoạt.

Những thông tin bao hàm trong bối cảnh PDP bao hàm địa chỉ IP của người tiêu dùng, số IMSI của chiếc Smartphone di động, và những đường hầm ID thiết bị đầu cuối cho tất cả SGSN và GGSN. ID là số duy nhất, tựa như một session ID trên một bức tường lửa TCP / IP. Toàn bộ điều này thông tin đảm bảo một kết nối mang tính chất chất lạ mắt được triển khai.

Từ một thiết bị di động thậm chí với nhiều kết nối mở cùng một lúc, ví dụ như những kết nối dữ liệu vào không giống nhau dịch vụ Internet và kết nối bằng giọng nói đến việc những vị trí không giống nhau, thậm chí với nhiều hơn nữa một bối cảnh PDP với cùng địa chỉ IP làm cho những thông tin xác định yêu cầu thêm.

Tiêu chuẩn rằng điện thoại thông minh di động được kết nối với chỉ biết về những GGSN – phần còn sót lại của kết nối GPRS được che đậy bằng GGSN.

Dọc từ đường truyền ngữ cảnh PDP, truyền thông được triển khai trong a.viettingame.vnệc sử dụng ba giao thức không giống nhau.

Mối liên hệ giữa trạm di động và SGSN sử dụng giao thức SM. Giữa SGSN và GGSN GTP được sử dụng. Giữa GGSN và những thiết bị đầu cuối hoặc IP hoặc X.25 được sử dụng.

FortiOS Carrier là với liên quan với SGSN tới GGSN một phần của bối cảnh PDP – phần sử dụng GTP.

Để hiểu thêm về PDP bối cảnh, xem tin nhắn Vận hành đường hầm.

Trong lúc FortiOS Carrier là với liên quan cơ bản với những SGSN tới GGSN một phần của bối cảnh PDP, biết quá trình liên quan trong a.viettingame.vnệc tạo ra một bối cảnh PDP giúp hiểu vai trò của mỗi thiết bị, giao thức, và gõ thông điệp lượt.

Cả hai trạm di động và GGSNs thậm chí tạo ra những bối cảnh PDP.

Trạm di động (MS) sẽ gửi một PDP activation requestthông điệp tới SGSN bao hàm địa chỉ MS PDP, và APN. Tùy tìm, tính năng bảo mật thậm chí được triển khai để xác thực MS. SGSN xác định địa chỉ GGSN bằng phương pháp sử dụng nhận dạng APN. SGSN tạo ra một đường hầm xuống link GTP để gửi những gói tin IP giữa GGSN và SGSN. GGSN tạo ra một mục trong bảng bối cảnh PDP của nó để hỗ trợ những gói IP giữa SGSN và mạng chuyển mạch gói bên phía ngoài. GGSN tạo ra một đường hầm GTP uplink để định tuyến IP-PDU từ SGSN tới GGSN. GGSN sau đó gửi trở lại SGSN thành quả của a.viettingame.vnệc tạo ra bối cảnh PDP và nếu cần địa chỉ MS PDP. SGSN sẽ gửi một Activate PDP context acceptthông điệp tới MS bằng phương pháp trả lại đàm phán thông tin bối cảnh PDP và nếu cần địa chỉ MS PDP. Giờ đây thậm chí lưu thông từ MS tới thiết bị đầu cuối mạng bên phía ngoài.Mạng lưới nhận được một gói tin IP từ một mạng bên phía ngoài. Kiểm tra GGSN nếu bối cảnh PDP đã được tạo ra. Nếu ko, GGSN gửi PDU notification requestđến SGSN để chính thức một hoạt bối cảnh PDP. GGSN lấy địa chỉ IP của địa chỉ SGSN thích hợp bằng phương pháp xét hỏi HLR từ nhận dạng IMSI của MS. SGSN gửi tới MS yêu cầu để kích hoạt những bối cảnh PDP được không sử dụng. Thủ tục PDP kích hoạt bối cảnh sau một khởi xướng bởi MS. Xem “Một trạm di động sẽ tạo ra một bối cảnh PDP”. Lúc bối cảnh PDP được kích hoạt, những gói tin IP thậm chí được gửi từ GGSN để MS.

Một PDP bối cảnh vẫn mở cho tới lúc nó bị ngừng. Để ngừng bối cảnh PDP MS sẽ gửi một Deactivate PDP contextthông điệp tới SGSN, mà sau đó sẽ gửi một Delete PDP Contextthông điệp tới GGSN. Lúc SGSN nhận được một bối cảnh PDP xóa ghi nhận từ GGSN, SGSN này xác minh tới MS Xong xuôi hoạt bối cảnh PDP. PDP thậm chí được ngừng bởi SGSN GGSN hoặc cũng có thể có sự thay đổi nhỏ của thứ tự của những thông điệp trải qua.

Lúc bối cảnh PDP bị ngừng, đường hầm được sử dụng sẽ bị xóa là tốt. Nếu điều này ko hoàn thành một cách ngay lúc này, nó thậm chí cho tất cả những người khác để chính thức sử dụng đường hầm trước lúc nó bị xóa. cướp này sẽ kéo đến a.viettingame.vnệc người tiêu dùng lúc đầu được trên lập hóa đơn cho a.viettingame.vnệc sử dụng thêm. Anti-overbilling giúp ngăn chặn điều này. Xem Thông số kỹ thuật Anti-overbilling trong FortiOS Carrier.

quản lý và vận hành phiên

MS-khởi xướng PDP kích hoạt ngữ cảnh. Lúc MS được gắn vào mạng GPRS, nó thậm chí gửi và nhận tin nhắn SMS. MS phải triển khai PDP kích hoạt ngữ cảnh để sử dụng dịch vụ GPRS khác như truy vấn Internet, truy vấn mạng nội bộ, email và tin nhắn MMS. Điều này là quan trọng lập một đường hầm giữa MS và những yêu cầu mạng dữ liệu gói bên phía ngoài cho a.viettingame.vnệc chuyển giao dữ liệu. Hình 4-17 minh họa quy trình PDP kích hoạt cảnh khởi xướng bởi MS.

Quá trình để thành công kích hoạt bối cảnh PDP như sau:

1. MS gửi một kích hoạt nhắn bối cảnh PDP tới SGSN phục vụ. Thông tin này chứa những thông số kỹ thuật sau phía trên.

■ loại PDP (IP hoặc X.25)

■ địa chỉ PDP (địa chỉ IP tĩnh hoặc NULL cho địa chỉ IP động)

■ APN (Tên điểm truy vấn: điểm với mạng dữ liệu gói nhất định hoặc dịch vụ người sử dụng muốn truy vấn)

■ QoS yêu cầu

■ NSAPI

■ tùy tìm thông số kỹ thuật PDP

2. SGSN thậm chí quyết định để triển khai kiểm tra an toàn tiêu chuẩn chỉnh, ví dụ, mã hoá và xác thực, IMSI kiểm tra, IMEI kiểm tra, P-TMSI thực vị trí, vv)

3. SGSN xác nhận những DP kích hoạt yêu cầu bối cảnh cho mô hình PDP, địa chỉ PDP, APN vv so với thuê bao. SGSN cũng yêu cầu DNS địa phương để hỗ trợ địa chỉ GGSN phục vụ APN yêu cầu.

*

Hình 4-17 MS-khởi xướng PDP thủ tục kích hoạt ngữ cảnh.

Nếu ngẫu nhiên kiểm tra xác nhận thất bại, những SGSN từ chối yêu cầu và hỗ trợ một giá trị nguyên nhân thích hợp. Về xác nhận thành công, SGSN xác định đường hầm ID (TID) bởi sự phối hợp của IMSI và NSAPI và gửi một tạo PDP thông điệp yêu cầu bối cảnh tới GGSN. Thông tin này chứa những thông số kỹ thuật sau.

■ loại PDP (IP hoặc X.25)

■ địa chỉ PDP (địa chỉ IP tĩnh hoặc NULL cho địa chỉ IP động)

■ APN (Tên điểm truy vấn: điểm với mạng dữ liệu gói nhất định hoặc dịch vụ người sử dụng muốn truy vấn)

■ QoS đàm phán

■ TID

■ NSAPI

■ MSISDN

■ tùy tìm thông số kỹ thuật PDP

4. GGSN sử dụng APN để xác định những mạng dữ liệu gói hoặc dịch vụ sử dụng DNS. Nó cũng sử dụng DHCP hoặc một sever RADIUS bên phía ngoài để sở hữu được một địa chỉ PDP cho MS. Nếu GGSN đã được thông số kỹ thuật để sử dụng phân chia địa chỉ PDN bên phía ngoài cho APN yêu cầu, địa chỉ PDP được thiết lập để 0.0.0.0, chỉ ra rằng rằng địa chỉ PDP sẽ được đàm phán bởi những MS với PDN bên phía ngoài sau lúc bối cảnh PDP được kích hoạt.

5. GGSN gửi tạo PDP bối cảnh đối phó với SGSN. Thông tin này chứa những thông số kỹ thuật sau.

■ địa chỉ PDP

■ QoS đàm phán

■ TID

■ tùy tìm thông số kỹ thuật PDP

■ BB giao thức (TCP / UDP)

■ Nguyên nhân

6. SGSN thông số kỹ thuật địa chỉ chèn, tức là, NSAPI và GGSN địa chỉ và gửi một thông tin phản ứng bối cảnh PDP kích hoạt để MS.

Mạng khởi xướng PDP kích hoạt ngữ cảnh. Lúc một GGSN nhận được một PDP PDU, nó kiểm tra xem một bối cảnh PDP tồn tại cho địa chỉ PDP. Nếu ko, GGSN nỗ lực hỗ trợ những PDP PDU bằng phương pháp khởi xướng một yêu cầu bối cảnh PDP mạng khởi xướng. Hình 4-18 minh họa thủ tục này. Mạng khởi xướng kích hoạt bối cảnh PDP thậm chí chỉ lúc GGSN với thông tin PDP tĩnh về địa chỉ PDP. Quá trình để thành công kích hoạt bối cảnh PDP như sau:

1. Lúc nhận được một PDP PDU, kiểm tra GGSN nếu như có thông tin PDP tĩnh nghĩ là địa chỉ PDP. Nếu vậy, nó chính thức lưu trữ PDU PDP tiếp theo nghĩ là địa chỉ PDP.

*

Hình 4-18 Mạng khởi xướng PDP thủ tục kích hoạt ngữ cảnh.

Nó sẽ gửi một gửi thông tin cho GPRS thông điệp tới HLR định tuyến. HLR trả về một gửi thông tin định tuyến cho GPRS ack nhắn với những thông số kỹ thuật sau:

■ IMSI

■ địa chỉ SGSN

Trong trường hợp yêu cầu ko thể được phục vụ, HLR trả về một sự thừa nhận tiêu cực với lý do chính đáng (ví dụ, IMSI ko rõ trong HLR).

2. GGSN gửi một yêu cầu thông tin PDU tới SGSN . Thông điệp chứa những thông số kỹ thuật sau:

■ IMSI

■ PDP loại

■ địa chỉ PDP

■ APN

SGSN trả về một thông tin vấn đáp PDP, chỉ tới GGSN rằng nó sẽ yêu cầu MS để kích hoạt những bối cảnh PDP.

3. SGSN gửi một yêu cầu PDP nhắn kích hoạt ngữ cảnh để MS với những thông số kỹ thuật sau:

■ PDP loại

■ địa chỉ PDP

■ APN

4. MS sau đó khởi tạo một thủ tục kích hoạt bối cảnh PDP theo quy định trong phần trước.

PDP bối cảnh thay đổi . Bằng a.viettingame.vnệc sử dụng thủ tục này, một bối cảnh PDP đàm phán lúc trước thậm chí được sửa đổi theo yêu cầu từ MS, SGSN, hoặc GGSN. Những thông số kỹ thuật này thậm chí được sửa đổi, như sau:

■ QoS đàm phán

■ ưu tiên Đài phát thanh

■ dòng ID gói

Ngoài này, những GGSN cũng thậm chí yêu cầu thay đổi địa chỉ PDP. Hình 4-19 minh hoạ những thủ tục sửa đổi bối cảnh PDP GGSN khởi xướng.

Quá trình triển khai như sau;

1. GGSN gửi một phiên bản update thông điệp yêu cầu bối cảnh PDP tới SGSN. Trong trường hợp này, giả sử rằng yêu cầu sửa đổi là để thay đổi thông số kỹ thuật QoS đàm phán trước đó.

*

Hình 4-19 thủ tục sửa đổi bối cảnh PDP GGSN khởi xướng.

3. MS kiểm tra nếu nó thậm chí gật đầu đồng ý yêu cầu . Nếu như có, nó sẽ gửi một bối cảnh PDP Sửa gật đầu đồng ý thông điệp tới SGSN. Nếu ko, nó sẽ tạo thủ tục bối cảnh PDP Tắt với SGSN.

4. Lúc nhận được bối cảnh PDP Sửa gật đầu đồng ý tin nhắn , những SGSN trả về một phiên bản update PDP nhắn phản ứng bối cảnh tới GGSN.

5. Trong trường hợp MS khởi tạo thủ tục bối cảnh PDP Tắt, SGSN sau thủ tục Xong xuôi hoạt.

PDP bối cảnh vô hiệu hóa. MS, SGSN, hoặc GGSN thậm chí chính thức những thủ tục PDP Xong xuôi hoạt ngữ cảnh. Hình 4-20 minh họa quy trình PDP Xong xuôi hoạt bối cảnh MS-khởi xướng.

1. MS gửi một thông điệp bối cảnh PDP Tắt tới SGSN. Thông điệp với chứa một dấu hiệu cho thấy teardown.

2. SGSN gửi một yêu cầu bối cảnh PDP xóa thông điệp tới GGSN. Thông điệp chứa TEID, NSAPI, và một dấu hiệu teardown.

3. GGSN loại bỏ toàn bộ những bối cảnh PDP nối sát với địa chỉ PDP và trả về một thông điệp phản ứng bối cảnh PDP xóa tới SGSN.

4. SGSN trả về một Tắt bối cảnh PDP gật đầu đồng ý thông điệp tới MS.

Xem thêm: Fan Là Gì, Nghĩa Của Từ Fan Là Gì, Nghĩa Của Từ Fan, Fanti Là Gì

*

Hình 4-20 Xóa thủ tục bối cảnh PDP.

:: Tìm kiếm :: WWH

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *