Hỏi đáp

Parallel Là Gì ? Parallel Standard Là Gì – viettingame

Đang xem: Parallel là gì

Tuy nhiên tuy nhiên; mang mối quan hệ đó với một đường thẳng khác parallel lines những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên

Tương đương, tương tự, giống với, ngang hàng a parallel career một công việc tương tự

Đường tuy nhiên tuy nhiên (như) parallel line the road runs parallel with the railway con đường bộ chạy tuy nhiên tuy nhiên với đường sắt

Sự so sánh, sự tương đương to draw a parallel between two things so sánh hai vật in parallel (điện học) mắc tuy nhiên tuy nhiên

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thực Thể Là Gì ? Những Chỉ Trích Về Lí Thuyết Thực Thể

Đặt tuy nhiên tuy nhiên với; tìm tương đương với; so sánh với to parallel one thing with another so sánh vật này với vật kia

Tuy nhiên tuy nhiên với; tương đương với; ngang với, giống với the road parallels the river con đường chạy tuy nhiên tuy nhiên với con sông

vĩ tuyến

Lý luận VN: Đường vòng xoáy quả đất theo chiều ngang tại một vĩ độ nhất định. Đường xích đạo là một vĩ tuyến tại vĩ độ 0. Những vĩ độ tính từ 0 tới 90 o Bắc và từ 0 tới 90 o Nam so với đường xích đạo.

parallel circle đường tròn vi tuyến (của mặt tròn xoay)

đồng thời cùng lúc parallel construction method phương pháp thi công đồng thời cùng lúc parallel execution of building operations sự thi công đồng thời cùng lúc parallel processing sự xử lý đồng thời cùng lúc parallel run sự sinh hoạt đồng thời cùng lúc parallel tìm kiếm storage bộ nhớ tìm kiếm đồng thời cùng lúc

đường tuy nhiên tuy nhiên parallel axiom tiên đề đường tuy nhiên tuy nhiên parallel of Clifford đường tuy nhiên tuy nhiên Clifơt to make parallel kẻ đường tuy nhiên tuy nhiên

nối tuy nhiên tuy nhiên anti-parallel lines những đường nối tuy nhiên tuy nhiên connected in parallel được nối tuy nhiên tuy nhiên parallel circuit mạch nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection kết nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection đường nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection mạch nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection sự kết nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connector bộ nối tuy nhiên tuy nhiên parallel coupling sự ghép nối tuy nhiên tuy nhiên parallel interface khớp nối tuy nhiên tuy nhiên parallel interface ghép nối tuy nhiên tuy nhiên

Xem thêm: Cách Gỡ Bỏ Directx 11 Trên Máy Tính Windows, Go Bo An Toan Directx Voi Directx Happy Uninstall

tuy nhiên tuy nhiên

Lý luận VN: Hai mạch được gọi là mắc tuy nhiên tuy nhiên lúc chúng được nối sao cho ngẫu nhiên dòng điện nào cũng khá được chia làm hai phần. Hai máy điện hay bộ biến áp hoặc pin được gọi là mắc tuy nhiên tuy nhiên lúc những cực đồng cực được nối với nhau.

anti-parallel đối tuy nhiên tuy nhiên anti-parallel lines những đường nối tuy nhiên tuy nhiên bit parallel truyền tuy nhiên tuy nhiên bit bit parallel form dạng tuy nhiên tuy nhiên bit bit-parallel transfer sự chuyển bit tuy nhiên tuy nhiên centronics parallel interface giao diện tuy nhiên tuy nhiên centronics Co-Processing Node Architecture for Parallel Systems (CNAPS) kiến trúc nút đồng xử lý cho những khối hệ thống tuy nhiên tuy nhiên coarse-grain parallel processing bộ xử lý tuy nhiên tuy nhiên thô connect in parallel nối tuy nhiên tuy nhiên connect in parallel mắc tuy nhiên tuy nhiên connected in parallel được mắc tuy nhiên tuy nhiên connected in parallel được nối tuy nhiên tuy nhiên connected in parallel mạch đấu tuy nhiên tuy nhiên connection in parallel nối tuy nhiên tuy nhiên connection in parallel mắc tuy nhiên tuy nhiên connection in parallel sự ghép tuy nhiên tuy nhiên couple in parallel ghép đôi tuy nhiên tuy nhiên enhanced parallel interface giao diện tuy nhiên tuy nhiên tăng cấp enhanced parallel port (EPP) cổng tuy nhiên tuy nhiên nâng cấp equivalent parallel resistance điện trở tuy nhiên tuy nhiên tương đương fine-grain parallel processing sự xử lý tuy nhiên tuy nhiên hạt-mịn functional parallel programming (FP2) sự lập trình tác dụng tuy nhiên tuy nhiên functional parallel programming (FP2) sự lập trình hàm tuy nhiên tuy nhiên geodesic parallel coordinates tọa độ tuy nhiên tuy nhiên trắc địa harbour with parallel jetties cảng mang đê chắn sóng tuy nhiên tuy nhiên High Performance Parallel Interface (HPPI) giao diện tuy nhiên tuy nhiên hiệu năng cao HIPPI (HighPerformance Parallel Interface) giao diện tuy nhiên tuy nhiên hiệu suất cao-HIPPI HIPPI (High-Performance Parallel Interface) giao diện tuy nhiên tuy nhiên hiệu suất cao main reinforcement parallel to traffic cốt thép chính tuy nhiên tuy nhiên hướng xe chạy massively parallel computer máy tính tuy nhiên tuy nhiên to massively parallel processing (MPP) sự xử lý tuy nhiên tuy nhiên hàng loạt measured parallel to >… được đo tuy nhiên tuy nhiên với … MPP (massivelyparallel processing) sự xử lý tuy nhiên tuy nhiên hàng loạt non-parallel chord truss dàn mang biên ko tuy nhiên tuy nhiên oblique parallel projection phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên nghiêng paralation (parallelrelation) hệ thức tuy nhiên tuy nhiên paralation (parallelrelation) quan hệ tuy nhiên tuy nhiên parallel absorbent baffle lá chắn hấp thụ tuy nhiên tuy nhiên parallel access sụ truy nhập tuy nhiên tuy nhiên parallel access sự truy nhập tuy nhiên tuy nhiên parallel access truy vấn tuy nhiên tuy nhiên parallel accumulator bộ cùng tuy nhiên tuy nhiên parallel accumulator bộ tích lũy tuy nhiên tuy nhiên parallel action locking pliers kìm khóa miệng tuy nhiên tuy nhiên parallel adder bộ cùng tuy nhiên tuy nhiên parallel addition cùng tuy nhiên tuy nhiên parallel addition phép cùng tuy nhiên tuy nhiên parallel algorithm thuật toán tuy nhiên tuy nhiên parallel annotation ghi chú tuy nhiên tuy nhiên Parallel Applications development Environment (PADE) môi trường thiên nhiên phát triển ứng dụng tuy nhiên tuy nhiên parallel arithmetic số học tuy nhiên tuy nhiên parallel arrangement cách sắp xếp tuy nhiên tuy nhiên parallel arrangement cách mắc tuy nhiên tuy nhiên parallel arrangement mắc tuy nhiên tuy nhiên parallel arrangement sự sắp xếp tuy nhiên tuy nhiên parallel axiom tiên đề đường tuy nhiên tuy nhiên parallel axis theorem định lí dời trục tuy nhiên tuy nhiên parallel axis theorem định lý dời trục tuy nhiên tuy nhiên parallel band vùng tuy nhiên tuy nhiên parallel buffer bộ đệm tuy nhiên tuy nhiên parallel by character tuy nhiên tuy nhiên từng ký tự parallel cable cáp tuy nhiên tuy nhiên parallel cable connector bộ nối cáp tuy nhiên tuy nhiên parallel cable roof system hệ mái dây tuy nhiên tuy nhiên parallel capacitor tụ (điện) mắc tuy nhiên tuy nhiên parallel capacitor tụ tuy nhiên tuy nhiên parallel card cạc tuy nhiên tuy nhiên parallel card tấm mạch tuy nhiên tuy nhiên parallel card reader bộ đọc bìa tuy nhiên tuy nhiên parallel card reader thiết bị đọc phiếu tuy nhiên tuy nhiên parallel carrier bộ tốc tuy nhiên tuy nhiên parallel channel kênh tuy nhiên tuy nhiên Parallel Channel (PCH) kênh tuy nhiên tuy nhiên parallel chord truss giàn mang những biên tuy nhiên tuy nhiên parallel circuit mạch nối tuy nhiên tuy nhiên parallel circuit mạch tuy nhiên tuy nhiên parallel circuit mạch điện tuy nhiên tuy nhiên parallel circuit mạch ghép tuy nhiên tuy nhiên parallel clamp chiếc kẹp tuy nhiên tuy nhiên parallel columns những cột tuy nhiên tuy nhiên parallel communications truyền thông tuy nhiên tuy nhiên parallel computation sự tính toán tuy nhiên tuy nhiên parallel computer máy tính tuy nhiên tuy nhiên parallel computing sự tính toán tuy nhiên tuy nhiên parallel connected mạch đấu tuy nhiên tuy nhiên parallel connection kết nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection đường nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection ghép tuy nhiên tuy nhiên parallel connection nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection mạch nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connection mắc tuy nhiên tuy nhiên parallel connection sự sắp xếp tuy nhiên tuy nhiên parallel connection sự kết nối tuy nhiên tuy nhiên parallel connector bộ nối tuy nhiên tuy nhiên parallel conversion sự đổi khác tuy nhiên tuy nhiên parallel conversion sự chuyển đổi tuy nhiên tuy nhiên parallel converter bộ chuyển tuy nhiên tuy nhiên parallel coordinates tọa độ tuy nhiên tuy nhiên parallel coupling sự ghép nối tuy nhiên tuy nhiên parallel cut lỗ cắt tuy nhiên tuy nhiên trong những vụ nổ parallel data field trường dữ liệu tuy nhiên tuy nhiên Parallel Data Processor (PDP) bộ xử lý dữ liệu tuy nhiên tuy nhiên parallel data transmission sự truyền dữ liệu tuy nhiên tuy nhiên parallel device thiết bị tuy nhiên tuy nhiên parallel digital computer máy tính số tuy nhiên tuy nhiên parallel digital signal tín hiệu số tuy nhiên tuy nhiên parallel displacement dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên parallel displacement phép dời chỗ tuy nhiên tuy nhiên parallel divider chain chuỗi bộ chia mạch tuy nhiên tuy nhiên parallel dot character ký tự điểm tuy nhiên tuy nhiên parallel drilling method phương pháp khoan tuy nhiên tuy nhiên parallel element thực thể tuy nhiên tuy nhiên parallel element-processing ensemble (PEPE) bộ xử lý thực thể tuy nhiên tuy nhiên parallel entry lò dọc tuy nhiên tuy nhiên parallel execution sự triển khai tuy nhiên tuy nhiên parallel execution of building operations sự thi công tuy nhiên tuy nhiên parallel extended routes đường truyền mở bao la tuy nhiên tuy nhiên parallel fault đứt gãy tuy nhiên tuy nhiên parallel feed sự đẩy tuy nhiên tuy nhiên parallel feed tiếp điện tuy nhiên tuy nhiên parallel feeder dây cấp điện tuy nhiên tuy nhiên parallel feeder dây tải điện tuy nhiên tuy nhiên parallel feeder phidơ tuy nhiên tuy nhiên parallel feeding of. Vats sự cấp nước tuy nhiên tuy nhiên những bể parallel flow dòng chảy tuy nhiên tuy nhiên parallel flow dòng điện tuy nhiên tuy nhiên parallel flow dòng tuy nhiên tuy nhiên parallel flow heat transfer truyền nhiệt kiểu dòng chảy tuy nhiên tuy nhiên parallel fold nếp uốn tuy nhiên tuy nhiên parallel forces những lực tuy nhiên tuy nhiên parallel form dạng tuy nhiên tuy nhiên parallel full adder bộ cùng toàn phần tuy nhiên tuy nhiên parallel full subtracter bộ trừ toàn phần tuy nhiên tuy nhiên parallel gears bánh răng tuy nhiên tuy nhiên parallel girder dầm mang biên tuy nhiên tuy nhiên parallel girder giàn mạ tuy nhiên tuy nhiên parallel girder rầm mạ tuy nhiên tuy nhiên parallel gluing sự gắn tuy nhiên tuy nhiên parallel guide huớng dẫn tuy nhiên tuy nhiên parallel gutter máng tuy nhiên tuy nhiên (ở toàn nhà) parallel haft subtracter bộ trừ bán phần tuy nhiên tuy nhiên parallel half adder bộ cùng bán phần tuy nhiên tuy nhiên parallel hole lỗ tuy nhiên tuy nhiên parallel impedance trở kháng tuy nhiên tuy nhiên parallel importing nhập khẩu tuy nhiên tuy nhiên parallel importing sự nhập tuy nhiên tuy nhiên parallel in three tubes mạch ba ống tuy nhiên tuy nhiên Parallel In, Parallel Out (PIPO)

vào tuy nhiên tuy nhiên/ra tuy nhiên tuy nhiên parallel input /output nhập/xuất tuy nhiên tuy nhiên parallel input /output vào /ra tuy nhiên tuy nhiên parallel input serial output (PISO) nhập tuy nhiên tuy nhiên xuất nối tiếp parallel input-parallel output (PIPO) nhập tuy nhiên song-xuất tuy nhiên tuy nhiên parallel input-parallel output (PIPO) nhập-xuất tuy nhiên tuy nhiên parallel input/output nhập/ xuất tuy nhiên tuy nhiên parallel input/output vào/ ra tuy nhiên tuy nhiên Parallel Input/Output, Processor Input/Output (PIO) đầu vào/đầu ra tuy nhiên tuy nhiên, đầu vào/đầu ra của bộ xử lý parallel instruction execution sự triển khai lệnh tuy nhiên tuy nhiên parallel interface khớp nối tuy nhiên tuy nhiên parallel interface ghép nối tuy nhiên tuy nhiên parallel interface giao diện tuy nhiên tuy nhiên parallel interface tiếp xúc tuy nhiên tuy nhiên parallel jetties đê chắn sóng tuy nhiên tuy nhiên parallel key then tuy nhiên tuy nhiên parallel knob nút tuy nhiên tuy nhiên parallel knot nút tuy nhiên tuy nhiên parallel lay sự sắp đặt tuy nhiên tuy nhiên parallel line đường dây tuy nhiên tuy nhiên parallel line dường thẳng tuy nhiên tuy nhiên Parallel Line Internet Protocol (PLIP) Giao thức đường dây Internet tuy nhiên tuy nhiên parallel lines những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên parallel links những link tuy nhiên tuy nhiên parallel loan vay tuy nhiên tuy nhiên parallel machine máy tác động tuy nhiên tuy nhiên parallel memory bộ nhớ tuy nhiên tuy nhiên parallel migration sự dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên parallel milling cutter dao phay tuy nhiên tuy nhiên parallel misalignment độ ko tuy nhiên tuy nhiên parallel mode cơ chế tuy nhiên tuy nhiên parallel mode kiểu tuy nhiên tuy nhiên parallel modulation sự điều biến tuy nhiên tuy nhiên parallel motion hoạt động tuy nhiên tuy nhiên parallel mounting sự lắp ráp tuy nhiên tuy nhiên parallel mouse chuột tuy nhiên tuy nhiên parallel mouse adaptor bộ thích ứng chuột tuy nhiên tuy nhiên parallel multiplier bộ nhân tuy nhiên tuy nhiên parallel multiplier cơ quan tuy nhiên tuy nhiên parallel nicol nicon tuy nhiên tuy nhiên parallel of Clifford đường tuy nhiên tuy nhiên Clifơt parallel offset sự dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên parallel operation thao tác làm việc tuy nhiên tuy nhiên parallel operation sự sinh hoạt tuy nhiên tuy nhiên parallel operation sự vận hành tuy nhiên tuy nhiên parallel operation thao tác tuy nhiên tuy nhiên parallel operation vận hành tuy nhiên tuy nhiên parallel padding đệm tuy nhiên tuy nhiên parallel perspective phép phối cảnh tuy nhiên tuy nhiên parallel perspectives phối cảnh tuy nhiên tuy nhiên parallel phase resonance sự cùng hưởng pha tuy nhiên tuy nhiên parallel planes những mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên parallel polarized wave sóng phân cực tuy nhiên tuy nhiên parallel poll thăm dò tuy nhiên tuy nhiên parallel port cổng tuy nhiên tuy nhiên parallel port giao diện tuy nhiên tuy nhiên Parallel Port (PP) cổng tuy nhiên tuy nhiên parallel positioning xác định tuy nhiên tuy nhiên parallel print (PP) in tuy nhiên tuy nhiên parallel printer máy in tuy nhiên tuy nhiên parallel processing sự xử lý tuy nhiên tuy nhiên parallel processor bộ xử lý tuy nhiên tuy nhiên parallel programming sự lập trình tuy nhiên tuy nhiên parallel projection phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên parallel random access machine (PRAM) máy truy nhập ngẫu nhiên tuy nhiên tuy nhiên Parallel Random Access Machine (PRAM) thiết bị truy nhập ngẫu nhiên tuy nhiên tuy nhiên parallel reamer mũi doa tuy nhiên tuy nhiên parallel rectifier bộ chỉnh lưu tuy nhiên tuy nhiên parallel reduction sự thu gọn tuy nhiên tuy nhiên parallel relation (paralation) hệ thức tuy nhiên tuy nhiên parallel relation (paralation) quan hệ tuy nhiên tuy nhiên parallel representation biểu diễn tuy nhiên tuy nhiên parallel representation sự biểu diễn tuy nhiên tuy nhiên parallel representation sự trình diễn tuy nhiên tuy nhiên parallel resistance điện trở tuy nhiên tuy nhiên parallel resistance formula công thức trở kháng tuy nhiên tuy nhiên parallel resonance sự cùng hưởng tuy nhiên tuy nhiên parallel resonant frequency tần số cùng hưởng tuy nhiên tuy nhiên parallel rule thước đo tuy nhiên tuy nhiên parallel run chạy tuy nhiên tuy nhiên parallel run sự chạy tuy nhiên tuy nhiên parallel running chạy tuy nhiên tuy nhiên parallel scanning sự quét tuy nhiên tuy nhiên parallel tìm kiếm storage bộ nhớ tìm kiếm tuy nhiên tuy nhiên parallel sections tiết diện tuy nhiên tuy nhiên parallel sessions kỳ tác vụ tuy nhiên tuy nhiên parallel sessions tiếp xúc tuy nhiên tuy nhiên parallel shank chuôi tuy nhiên tuy nhiên parallel shot sự nổ mìn tuy nhiên tuy nhiên parallel slide valve van tuy nhiên tuy nhiên parallel slot rãnh tuy nhiên tuy nhiên parallel spark gaps những khe đánh lửa tuy nhiên tuy nhiên parallel storage bộ nhớ tuy nhiên tuy nhiên parallel storage bộ nhớ tuy nhiên tuy nhiên parallel structure cấu trúc tuy nhiên tuy nhiên parallel surfaces những mặt tuy nhiên tuy nhiên parallel swivel bench vice ê tô kiểu mỏ cặp tuy nhiên tuy nhiên parallel swivel bench vice ê tô kiểu mỏ cặp tuy nhiên tuy nhiên (trên bàn thợ mộc) parallel synchronous hệ đồng nhất tuy nhiên tuy nhiên parallel system khối hệ thống tuy nhiên tuy nhiên parallel texture cấu trúc tuy nhiên tuy nhiên parallel thread ren tuy nhiên tuy nhiên parallel transfer sự chuyển tuy nhiên tuy nhiên parallel transfer sự truyền tuy nhiên tuy nhiên parallel transference sự chuyển đổi tuy nhiên tuy nhiên parallel transformation đổi khác tuy nhiên tuy nhiên parallel translation tịnh tiến tuy nhiên tuy nhiên parallel transmission sự truyền tuy nhiên tuy nhiên parallel transmission truyền tuy nhiên tuy nhiên parallel transmission groups những nhóm truyền tuy nhiên tuy nhiên parallel transport phép trượt tuy nhiên tuy nhiên parallel tunnelling sự đào lò tuy nhiên tuy nhiên parallel unconformity ko chỉnh hợp tuy nhiên tuy nhiên parallel valves những xú páp đặt tuy nhiên tuy nhiên (hút và thải) parallel vibrations dao động tuy nhiên tuy nhiên parallel vice ê tô tuy nhiên tuy nhiên Parallel Virtual Machine (PVM) máy ảo tuy nhiên tuy nhiên Parallel Visualization Server (PVS) server hiện hình tuy nhiên tuy nhiên parallel waves tác sóng tuy nhiên tuy nhiên parallel wire unit cấu khiếu nại dảnh tuy nhiên tuy nhiên parallel wires dây dẫn tuy nhiên tuy nhiên parallel-chord girder dầm cánh tuy nhiên tuy nhiên parallel-connected được đấu tuy nhiên tuy nhiên parallel-flange beam dầm cánh tuy nhiên tuy nhiên parallel-jaw tong kìm hàm tuy nhiên tuy nhiên parallel-plane phẳng tuy nhiên tuy nhiên parallel-plate capacitor tụ điện phiên bản tuy nhiên tuy nhiên parallel-plate capacitor tụ điện mang phiến tuy nhiên tuy nhiên (tụ điện phẳng) parallel-plate waveguide dải dẫn sóng tuy nhiên tuy nhiên parallel-resonant circuit mạch cùng hưởng tuy nhiên tuy nhiên parallel-roller journal bearing ổ đỡ đũa tuy nhiên tuy nhiên parallel-serial computer máy tính tuy nhiên song-nối tiếp parallel-shank tool dao cán tuy nhiên tuy nhiên parallel-shank tool dao thân tuy nhiên tuy nhiên parallel-sided plate phiên bản (hai) mặt tuy nhiên tuy nhiên parallel-T bridge cầu T tuy nhiên tuy nhiên parallel-T network cầu chữ T tuy nhiên tuy nhiên parallel-T network mạng T tuy nhiên tuy nhiên parallel-tuned circuit mạch điều hưởng tuy nhiên tuy nhiên parallel-vane attenuator bộ suy tránh cánh tuy nhiên tuy nhiên (viba) parallel-wire line đuờng dây tuy nhiên tuy nhiên parallel-wire line đường truyền tuy nhiên tuy nhiên parallel-wound yarn sợi quấn tuy nhiên tuy nhiên PDF (Paralleldata field) trường dữ liệu tuy nhiên tuy nhiên PEPE (parallelelement-processing ensemble) bộ xử lý thực thể tuy nhiên tuy nhiên PIPO (parallelinput-parallel output) nhập tuy nhiên song-xuất tuy nhiên tuy nhiên PISO (parallelinput serial output) nhập tuy nhiên song-xuất nối tiếp plane parallel waves sóng tuy nhiên tuy nhiên phẳng (từ nguồn ở xa) PP (parallelprint) in tuy nhiên tuy nhiên PRAM (parallelrandom access machine) máy truy vấn ngẫu nhiên tuy nhiên tuy nhiên Principles and Practice Of Parallel Programming (PPOPP) những nguyên tắc và thực tiễn của lập trình tuy nhiên tuy nhiên pseudo-parallel planes mặt phẳng giả tuy nhiên tuy nhiên reluctances in parallel từ trở mắc tuy nhiên tuy nhiên retrospective parallel running chạy tuy nhiên tuy nhiên hồi tưởng right-angled parallel projection phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên vuông góc run parallel chạy tuy nhiên tuy nhiên Serial in , parallel out (SIPO) vào nối tiếp , ra tuy nhiên tuy nhiên serial input-parallel output (SIPO) nhập nối tiếp-xuất tuy nhiên tuy nhiên serial input-parallel output (SIPO) vào nối tiếp-ra tuy nhiên tuy nhiên serial-parallel nối tiếp-song tuy nhiên serial-parallel converter bộ chuyển đổi (dữ liệu) từ nối tiếp quý phái tuy nhiên tuy nhiên serial-parallel converter bộ chuyển nối tiếp-song tuy nhiên series parallel nối tiếp tuy nhiên tuy nhiên series-parallel nối tiếp-song tuy nhiên series-parallel circuit mạch nối tiếp-song tuy nhiên series-parallel connection mắc nối tiếp-song tuy nhiên series-parallel connection phương pháp đấu nối tiếp-song tuy nhiên series-parallel connection sự mắc nối tiếp-song tuy nhiên series-parallel control tinh chỉnh nối tiếp-song tuy nhiên (động cơ) series-parallel converter bộ đổi nối tiếp-song tuy nhiên series-parallel starting mở máy nối tiếp-song tuy nhiên series-parallel switch chuyển mạch nối tiếp-song tuy nhiên series/parallel connection dấu dây nối tiếp/tuy nhiên tuy nhiên series/parallel control điều chỉnh nối tiếp/tuy nhiên tuy nhiên Shared Memory Parallel Computer (SMPC) máy tính tuy nhiên tuy nhiên mang bộ nhớ sử dụng chung SIPO (serialinput-parallel output) nhập nối tiếp-xuất tuy nhiên tuy nhiên SIPO (serialinput-parallel output) vào nối tiếp-ra tuy nhiên tuy nhiên square parallel keys then vuông tuy nhiên tuy nhiên system of parallel forces lực tuy nhiên tuy nhiên system of parallel forces hệ lực tuy nhiên tuy nhiên to make parallel kẻ đường tuy nhiên tuy nhiên to make parallel làm cho tuy nhiên tuy nhiên truss with parallel chords giàn cánh biên tuy nhiên tuy nhiên truss with parallel chords giàn mang biên tuy nhiên tuy nhiên truss with parallel chords giàn biên tuy nhiên tuy nhiên trussed arch with parallel booms giàn vòm mang biên tuy nhiên tuy nhiên weld in parallel shear mối hàn tuy nhiên tuy nhiên với lực cắt Windows Parallel Virtual Machine (WPVM) Thiết bị ảo tuy nhiên tuy nhiên của Windows ZAPP (zeroassignment parallel processor) bộ xử lý tuy nhiên tuy nhiên gán zero zero assignment parallel processor (ZAPP) bộ xử lý tuy nhiên tuy nhiên gán zero

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.