Hỏi đáp

pads là gì – viettingame

1 /pæd/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ 2.1.1 (từ lóng) đường dòng 2.1.2 Ngựa dễ cưỡi (như) pad nag 2.1.3 Miếng đệm lót, dòng lót; yên ngựa mang đệm 2.1.4 Tập giấy thấm; tập giấy (viết, vẽ) 2.1.5 Lõi hộp mực đóng dấu 2.1.6 Mẫu đệm ống chân (chơi bóng gậy cong…) 2.1.7 Như ink-pad 2.1.8 Gan cẳng bàn chân (thỏ, cáo…) 2.1.9 Mặt phẳng bằng vận sử dụng cho máy bay cất cánh, phóng tàu vũ trụ 2.1.10 Nơi ai sống 2.1.11 Giỏ (sử dụng làm đơn vị (giám sát và đo lường)) 2.1.12 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ ăn chơi; tiệm hút 2.2 Ngoại động từ 2.2.1 Đi chân, cuốc bộ 2.2.2 Đệm, lót, độn thêm 2.2.3 Bước nhẹ 2.2.4 ( (thường) + out) nhồi nhét những thứ thừa (đầy câu, đầy sách…) 2.3 hình thái từ 3 Cơ khí & công trình xây dựng 3.1 đệm đỡ 4 Xây dựng 4.1 dầm đỡ (ở mỏ) (dòng) gối 4.2 dầm dưới 5 Y khoa 5.1 đệm bông gòn 6 Điện 6.1 bộ suy hạn chế (thắt chặt và cố định) 6.2 tụ điện điều chỉnh 7 Kỹ thuật chung 7.1 bàn phím 7.2 bệ 7.3 bó 7.4 bộ đệm 7.5 khối 7.6 đế 7.7 đệm 7.8 đệm tựa 7.9 lớp đệm hàn 7.10 lớp đệm/ xỉ hàn 7.11 gói 7.12 gối tựa 7.13 bạc dẫn khoan 7.14 bạc đỡ 7.15 bạc lót lớp đệm 7.16 má phanh 7.17 rãnh nở nhiệt 7.18 sàn để lắp 7.19 san phẳng (đường) 7.20 vật đệm đá đệm 8 Những từ liên quan 8.1 Từ đồng nghĩa 8.1.1 noun 8.1.2 verb 8.2 Từ trái nghĩa 8.2.1 verb /pæd/

Thông dụng

Danh từ

(từ lóng) đường dòng gentleman (knight, squire) of the padkẻ cướp đường

Ngựa dễ cưỡi (như) pad nag Miếng đệm lót, dòng lót; yên ngựa mang đệm Tập giấy thấm; tập giấy (viết, vẽ) Lõi hộp mực đóng dấu Mẫu đệm ống chân (chơi bóng gậy cong…) Như ink-pad Gan cẳng bàn chân (thỏ, cáo…) Mặt phẳng bằng vận sử dụng cho máy bay cất cánh, phóng tàu vũ trụ Nơi ai sống come back to my padquay về chỗ tôi ở

Giỏ (sử dụng làm đơn vị (giám sát và đo lường)) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ ăn chơi; tiệm hút

Ngoại động từ

Đi chân, cuốc bộ to pad it; to pad the hoof

(từ lóng) cuốc bộ

Đệm, lót, độn thêm Bước nhẹ ( (thường) + out) nhồi nhét những thứ thừa (đầy câu, đầy sách…) to pad a sentence outnhồi nhét những thứ thừa đầy câupadded cellbuồng mang tường lót đệm (để nhốt người điên)

hình thái từ

V-ed: padded

Cơ khí & công trình xây dựng

đệm đỡ

Xây dựng

dầm đỡ (ở mỏ) (dòng) gối dầm dưới

Y khoa

đệm bông gòn

Điện

bộ suy hạn chế (thắt chặt và cố định)

Lý luận VN: Bộ suy hạn chế đặt trong đường truyền sóng hoặc ống dẫn sóng.

Đang xem: Pads là gì

tụ điện điều chỉnh

Lý luận VN: Tụ điều chỉnh được sử dụng để điều chỉnh tần số đúng chuẩn của bộ dao động hoặc mạch điều hưởng trong khuếch đại hoặc bộ lọc.

Xem thêm: Thuật Toán Là Gì? Học Thuật Toán Làm Quái Gì? Thuật Toán Là Gì

Kỹ thuật chung

bàn phím bệ bó bộ đệm khối đế đệm đệm tựa lớp đệm hàn lớp đệm/ xỉ hàn

Lý luận EN: 1. a layer of material used to protect an object.a layer of material used to protect an object.2. the spare metal projecting from a weld part of casting.the spare metal projecting from a weld part of casting..

Xem thêm: Pond Là Gì – Nghĩa Của Từ Pond

Lý luận VN: 1. một lớp vật liệu sử dụng để bảo vệ một vật 2.kim loại thừa ra sau lúc hàn.

gói gối tựa bạc dẫn khoan bạc đỡ bạc lót lớp đệm má phanh rãnh nở nhiệt sàn để lắp san phẳng (đường) vật đệm đá đệm

Những từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun block , jotter , memorandum , notebook , notepad , paper , parchment , quire , ream , scratch , scratch pad , slips , abode , coop * , crib * , digs , hangout * , hideout * , hive * , house , layout * , lodging , quarters , residence , residency , setup verb cushion , fill , fill out , line , pack , protect , shape , stuff , augment , bulk , embellish , embroider , enlarge , exaggerate , expand , flesh out , fudge * , increase , inflate , lengthen , magnify , overdraw , overstate , protract , spin , stretch , creep , go barefoot , hike , march , patter * , pitter-patter , plod , pussyfoot * , sneak , steal , traipse , tramp , trek , trudge , abode , amplify , bolster , buffer , fatten , fudge , mat , muffle , notebook , overcharge , pillow , quilt , tablet , wad , walk

Từ trái nghĩa

verb simplify , uncomplicate

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *