Tin tổng hợp

Những Điều Cần Biết Về Hệ Tọa Độ Wgs84, World Geodetic System – viettingame

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Sự sung sướng ———

Số: 973/2001/TT-TCĐC

thủ đô, ngày 20 tháng 6 năm 2001

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN ÁP DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TOẠ ĐỘ QUỐC GIA VN-2000

Tổng cục Địa chính hướng dẫn vận dụng Hệ quychiếu và Hệ toạ độ vương quốc VN-2000 như sau:

I.

Đang xem: Hệ tọa độ wgs84

Hệquy chiếu và Hệ toạ độ vương quốc VN-2000 (sau trên đây gọi tắt là Hệ VN-2000) được ápdụng thống nhất để xây dựng khối hệ thống toạ độ những cấp hạng, khối hệ thống phiên bản đồ địahình cơ phiên bản, khối hệ thống phiên bản đồ nền, khối hệ thống phiên bản đồ địa chính, khối hệ thống phiên bản đồhành chính vương quốc và những loại phiên bản đồ chuyên đề khác. Trong sinh hoạt đo đạcvà phiên bản đồ chuyên được dùng, lúc quan trọng được vận dụng những hệ quy chiếu khác phù hợpvới mục đích riêng.

II. ÁP DỤNG HỆ VN-2000TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN (HOẶC LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT) VỀ XÂYDỰNG LƯỚI TOẠ ĐỘ Ở TẤT CẢ CÁC CẤP HẠNG, ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ ĐO VẼ BẢN ĐỒĐỊA CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH SAU:

1. Dự án công trình mang dự án công trình (hoặc luận chứng kinhtế – kỹ thuật) đã được phê duyệt, nhưng chưa triển khai thì phải điều chỉnh, bổsung để tiến hành trong Hệ VN-2000.

2. Dự án công trình đang triển khai dở dang thìtiếp tục tiến hành trong Hệ HN-72, đồng thời cùng lúc phải bổ sung cập nhật ngay phương án chuyểnthành quả sau cùng quý phái Hệ VN-2000.

III. HỆ VN-2000 CÓCÁC THAM SỐ CHÍNH SAU ĐÂY:

1. Ê-líp-xô-ít quy chiếu vương quốc là ê-líp-xô-ítWGS-84 toàn thế giới với kích thước:

a. Bán trục to:

a =

6378137,0m

b. Độ dẹt:

f =

1: 298,257223563

c. Vận tốc góc xoay quanh trục:

w =

7292115,0×10-11rad/s

d. Hằng số trọng trường Trái đất:

GM=

3986005.108m3s-2

2. Vị trí ê-líp-xô-ít quy chiếu vương quốc: ê-líp-xô-ítWGS-84 toàn thế giới được xác xác định trí (xác định) thích ứng với lãnh thổ Việt Namtrên trung tâm sử dụng điểm GPS cạnh dài mang độ cao thuỷ chuẩn chỉnh phân bố đều trên toànlãnh thổ.

3. Điểm gốc toạ độ vương quốc: Điểm N00 đặt tạiViện Phân tích Địa chính thuộc Tổng cục Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, HàNội.

4. Khối hệ thống toạ độ phẳng: Hệ toạ độ phẳng UTMquốc tế, được thiết lập trên trung tâm lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với cáctham số được tính theo những công thức tại mục I của Phụ lục kèm theo Thông tưnày.

IV. LƯỚI CHIẾU BẢN ĐỒĐƯỢC QUI ĐỊNH NHƯ SAU:

1. Sử dụng lưới chiếu hình nón đồng góc với 2vĩ tuyến chuẩn chỉnh 110 và 210 để thể hiện những phiên bản đồ địa hìnhcơ phiên bản, phiên bản đồ nền, phiên bản đồ hành chính vương quốc ở tỷ trọng 1:1.000.000 và nhỏ hơncho toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng gócvới múi chiếu 60 mang hệ số điều chỉnh tỷ trọng biến dạng chiều dài k0= 0,9996 để thể hiện những phiên bản đồ địa hình cơ phiên bản, phiên bản đồ nền, phiên bản đồ hành chínhquốc gia tỷ trọng từ một:500.000 tới 1:25.000.

3. Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng gócvới múi chiếu 30 mang hệ số điều chỉnh tỷ trọng biến dạng chiều dài k0= 0,9999 để thể hiện những phiên bản đồ địa hình cơ phiên bản, phiên bản đồ nền, phiên bản đồ hành chínhtỷ lệ từ một:10.000 tới 1:2.000.

4. Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng gócvới múi chiếu thích ứng mang hệ số điều chỉnh tỷ trọng biến dạng chiều dài k0= 0.9999 để thể hiện khối hệ thống phiên bản đồ địa chính trung tâm và phiên bản đồ địa chính cácloại tỷ trọng; kinh tuyến trục được quy định cho từng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tại tiết c, điểm 1, mục II của Phụ lục kèm theo Thông tư này, thaythế cho quy định tại khoản 1.4 của Quy phạm xây dựng phiên bản đồ địa chính tỷ lệ1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chínhban hành năm 1999.

5. Lúc xây dựng phiên bản đồ chuyên đề, mà thậm chí sửdụng những lưới chiếu nói trên hoặc những loại lưới chiếu khác thích ứng với mục đíchthể hiện phiên bản đồ.

V. Chiamúi và phân mảnh khối hệ thống phiên bản đồ địa hình cơ phiên bản theo khối hệ thống UTM quốc tế,phiên hiệu mảnh phiên bản đồ trong khối hệ thống phiên bản đồ địa hình cơ phiên bản đặt theo hệ thốngphiên hiệu mảnh phiên bản đồ hiện hành, so với những tỷ trọng từ một:50.000 tới 1:500.000có ghi chú thêm phiên hiệu mảnh phiên bản đồ của khối hệ thống UTM quốc tế với cỡ chữ bằng2/3 cỡ chữ của phiên hiệu hiện hành, theo quy định tại mục II của Phụ lục kèmtheo Thông tư này. Phân mảnh khối hệ thống phiên bản đồ địa chính tiến hành theo quy địnhtại Quy phạm xây dựng phiên bản đồ địa chính tỷ trọng 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000,1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chính phát hành năm 1999.

VI. VIỆC SỬ DỤNG TOẠĐỘ TRONG HỆ VN-2000 VÀ TOẠ ĐỘ TÍNH CHUYỂN GIỮA CÁC HỆ VN-2000, HN-72 VÀ WGS-84QUỐC TẾ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH SAU ĐÂY:

1. Lưới toạ độ từ hạng III trở xuống đã xâydựng trong Hệ HN-72 đang còn giá trị và nhu yếu sử dụng phải chuyển quý phái Hệ VN-2000theo phương pháp bình sai lại lưới phụ thuộc những điểm hạng cao hơn đã mang toạ độtrong Hệ VN-2000, trong đó lưới địa chính trung tâm là lưới toạ độ hạng III Nhànước.

2. Việc xây dựng lưới toạ độ từ hạng III trởxuống phải dựa trên những điểm thuộc lưới toạ độ hạng cao hơn trong Hệ VN-2000.

3. Việc tính chuyển toạ độ phục vụ chuyển bảnđồ những loại tỷ trọng từ Hệ HN-72 quý phái Hệ VN-2000 được tiến hành theo phương phápmô tả tại điểm 1, mục III của Phụ lục kèm theo Thông tư này, Tổng cục Địa chínhcung cấp những ứng dụng tiến hành tính chuyển toạ độ từ Hệ HN-72 quý phái Hệ VN-2000như sau:

a. Ứng dụng phục vụ tính chuyển toạ độ chocác loại phiên bản đồ tỷ trọng 1:2.000 và nhỏ hơn theo khối hệ thống gia số toạ độ giữa Hệ HN-72và Hệ VN-2000 tại những điểm kiểm soát toạ độ GPS cấp “0”, hạng I vàhạng II để sử dụng thống nhất cho toàn quốc;

b. Ứng dụng phục vụ tính chuyển toạ độ chocác loại phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000 và to hơn theo gia số toạ độ giữa Hệ HN-72 và HệVN-2000 tại những điểm của lưới kiểm soát toạ độ trong khu vực.

4. Việc tính chuyển toạ độ điểm giữa Hệ VN-2000và Hệ WGS-84 quốc tế phục vụ nhu yếu vận dụng technology xác định toàn thế giới GPSđược tiến hành theo phương pháp mô tả tại điểm 2, mục III của Phụ lục kèm theoThông tư này, Tổng cục Địa chính cung ứng ứng dụng tiến hành tính chuyển toạ độgiữa Hệ VN-2000 và Hệ WGS-84 quốc tế để sử dụng thống nhất cho toàn quốc.

5. Việc tính toán toạ độ trắc địa, toạ độphẳng, tính chuyển trị đo về những mặt quy chiếu, tính chuyển toạ độ giữa những múichiếu của hệ toạ độ phẳng UTM trong Hệ VN-2000 được tiến hành theo phương phápmô tả tại mục I của Phụ lục kèm theo Thông tư này, tính toán theo ứng dụng doTổng cục Địa chính cung ứng hoặc theo những ứng dụng khác mang độ đúng mực tươngđương.

VII. CÁC LOẠI BẢN ĐỒĐỊA HÌNH, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ, BẢN ĐỒ CHUYÊN NGÀNH IN TRÊN VẬTLIỆU TRUYỀN THỐNG ĐÃ THÀNH LẬP TRONG HỆ HN-72 VÀ ĐANG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THÌTIẾP TỤC SỬ DỤNG HỆ HN-72 CHO TỚI KHI BẢN ĐỒ HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG; TRONG TRƯỜNGHỢP CẦN PHẢI SỬ DỤNG TRONG HỆ VN-2000 THÌ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯSAU:

1. Lúc sử dụng phiên bản đồ mà ko mong muốn đochính xác những yếu ớt tố hình học trên phiên bản đồ thì kẻ thêm lưới ô vuông toạ độ theoHệ VN-2000 lên phiên bản đồ; toạ độ những thị giác lưới được tính bằng ứng dụng quy định tạikhoản 3, mục VI của Thông tư này và được thể hiện trên phiên bản đồ bằng mầu lơ kể cảsố ghi chú.

2. Lúc sử dụng phiên bản đồ mà mong muốn đo chínhxác những yếu ớt tố hình học trên phiên bản đồ, nhưng vẫn không mong muốn chuyển quý phái dạng sốthì việc chuyển phiên bản đồ quý phái Hệ VN-2000 tiến hành theo phương pháp quét và nắnbản đồ theo toạ độ của những điểm đặc trưng trong Hệ VN-2000 bao hàm điểm cơ sởtoạ độ, điểm địa vật rõ ràng, điểm nút lưới ô vuông toạ độ; toạ độ những điểm đặctrưng được tính chuyển quý phái Hệ VN-2000 bằng ứng dụng quy định tại khoản 3, mụcVI của Thông tư này.

3. Lúc sử dụng phiên bản đồ mà mong muốn đo chínhxác những yếu ớt tố hình học trên phiên bản đồ và mong muốn chuyển phiên bản đồ quý phái dạng sốthì việc chuyển phiên bản đồ quý phái Hệ VN-2000 tiến hành đồng thời cùng lúc trong quy trình sốhoá phiên bản đồ; toạ độ những điểm số hoá được tính chuyển quý phái Hệ VN-2000 bằng phầnmềm quy định tại khoản 3, mục VI của Thông tư này.

VIII. Cácloại phiên bản đồ địa hình, phiên bản đồ địa chính, phiên bản đồ chuyên đề, phiên bản đồ chuyên ngànhđã xây dựng ở dạng số trong Hệ HN-72 và đang còn giá trị sử dụng thì đượcchuyển quý phái Hệ VN-2000 theo phương pháp tính chuyển toạ độ toàn bộ những điểmtrong tập dữ liệu đồ hoạ và những yếu ớt tố nội dung, ký hiệu bằng ứng dụng phù hợpdựa trên ứng dụng quy định tại khoản 3, mục VI của Thông tư này.

IX. Độgối phủ giữa những múi chiếu được xác định tại khu vực biên của 2 múi chiếu, trênbản đồ địa hình tỷ trọng 1:100.000 và to hơn phải thể hiện toạ độ phẳng của cả 2múi chiếu kề nhau với độ gối phủ bát ngát bằng 2 mảnh phiên bản đồ, mỗi múi mang một mảnhbản đồ trong phần gối phủ.

X. Khungvà nội dung ngoài khung của phiên bản đồ địa hình những loại tỷ trọng được không thay đổi cáchtrình bày đã quy định trong quy phạm và ký hiệu phiên bản đồ địa hình.

XI. HIỆU LỰC THIHÀNH:

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thi hành sau 15ngày Tính từ lúc ngày ký;

2. Trong quy trình tiến hành nếu như có vướng mắchoặc mang kiến nghị, ý kiến đề xuất phản ảnh về Tổng cục Địa chính để ngay lúc này giảiquyết.

Nơi nhận: -Những Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, – VPCP, – Những UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, – Những Sở Địa chính, Sở ĐC-NĐ, – Những Vụ, những đơn vị trực thuộc TCĐC, – Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Gs.Ts Kh. Đặng Hùng Võ

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụngHệ quy chiếu và Hệ toạ độ vương quốc VN-2000)

I. TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA LƯỚI CHIẾU TOẠ ĐỘPHẲNG UTM TRONG HỆ VN-2000

1. Tính toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM trongHệ VN-2000

Trong cùng một hệ quy chiếu, toạ độ phẳng củalưới chiếu UTM được tính trải qua toạ độ phẳng của lưới chiếu Gau-xơ theo côngthức sau trên đây:

*

(1)

Trong số đó:

k0 = 0,9996 cho múi 6o;k0 = 0,9999 cho múi 3o;

(xUTM, yUTM) là toạ độphẳng của lưới chiếu UTM;

(xG, yG) là toạ độphẳng của lưới chiếu Gau-xơ;

gUTM và gG là góc lệch kinh tuyến tương ứng của lưới chiếu UTM vàlưới chiếu Gau-xơ;

mUTM và mG là tỷ lệbiến dạng chiều dài tương ứng của lưới chiếu UTM và lưới chiếu Gau-xơ.

Công thức tính những yếu ớt tố xG, yG,gG, mG củalưới chiếu Gau-xơ theo toạ độ trắc địa B, L đã được hướng dẫn cụ thể trongquy trình tính toán hiện hành, lúc vận dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ítKra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

Để nhận ra vị trí điểm toạ độ thuộc múinào, trước giá trị toạ độ yUTM được ghi thêm số hiệu múi theo bảng 1sau trên đây:

Bảng 1

Múi 60

Múi 30

Số hiệu múi

Kinh tuyến trục

Số hiệu múi

Kinh tuyến trục

48

1050

481

1020

482

1050

49

1110

491

1080

492

1110

50

1170

501

1140

502

1170

Ví dụ: – Toạ độ y của điểm thuộc múi 48 (múi60) là: 48 523456,123

– Toạ độ y của điểm thuộc múi 481 (múi 30)là: 481 645456,321

2. Tính toạ độ trắc địa theo toạ độ phẳng củalưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000

Trong cùng một hệ quy chiếu, việc tính toạ độtrắc địa B, L theo toạ độ phẳng xUTM, yUTM của lưới chiếu UTM được thực hiệnthông qua công thức tính toạ độ trắc địa B, L theo toạ độ phẳng xG, yG của lướichiếu Gau-xơ, trong đó:

 

*

(2)

Công thức tính những yếu ớt tố BG, LG,gG, mG theotoạ độ phẳng xG, yG của lưới chiếu Gau-xơ đã được hướngdẫn cụ thể trong quy trình tính toán hiện hành, lúc vận dụng cần thay thế kíchthước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

Xem thêm: craigslist là gì

Những yếu ớt tố BUTM, LUTM, gUTM, mUTM được tính như sau:

 

*

(3)

3. Tính hiệu chỉnh trị đo trong Hệ VN-2000

a. Số hiệu chỉnh cho những trị đo hướng, cạnh,phương vị từ mặt đất tự nhiên về ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000

Những số hiệu chỉnh này bao hàm:

– 3 số hiệu chỉnh cho trị đo hướng: số hiệuchỉnh do độ cao điểm ngắm, số hiệu chỉnh do độ lệch đường dây dọi, số hiệuchỉnh về đường trắc địa, chỉ tính cho trị đo trong lưới tam giác hạng I và II;

– Số hiệu chỉnh La-pơ-lát cho trị đo phươngvị thiên văn;

– Số hiệu chỉnh cạnh tính cho cạnh đo tất cảcác loại lưới.

Công thức tính những số hiệu chỉnh này đã đượchướng dẫn trong quy trình tính toán hiện hành, lúc vận dụng cần thay thế kíchthước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

b. Chuyển trị đo GPS từ Hệ WGS-84 quốc tế vềê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000

Trị đo GPS giữa 2 điểm được xử lý trong HệWGS-84 quốc tế gồm những yếu ớt tố sau trên đây:

– Toạ độ vuông góc không khí X, Y, Z và toạđộ trắc địa B, L, H tương ứng mang giá trị sắp đúng cỡ mét;

– 3 thành phần gia số toạ độ vuông góc khônggian DX, DY, DZ của véc-tơ nối 2 điểm và véc-tơ ma trận phương sai tương ứng;

– Chiều dài cạnh, phương vị thuận và nghịchnối 2 điểm và sai số tương ứng;

Những yếu ớt tố trên được chuyển về ê-líp-xô-ítquy chiếu trong Hệ VN-2000 theo quá trình sau trên đây:

1. Tính chuyển toạ độ X, Y, Z trong Hệ WGS-84quốc tế quý phái X”, Y”, Z” trong Hệ VN-2000 theo công thức:

*

(4)

trong đó:

k là tỷ trọng biến dạng chiều dài của Hệ WGS-84quốc tế so với Hệ VN-2000,

(w0, y0, e0) là góc quay Ơ-lecủa trục toạ độ Hệ WGS-84 quốc tế so với Hệ VN-2000,

(DX0,DY0, DZ0) là toạ độ tâm của HệWGS-84 quốc tế trong Hệ VN-2000.

2. Tính toạ độ trắc địa B”, L”, H” theo toạđộ vuông góc không khí X”, Y”, Z” trong Hệ VN-2000 theo công thức:

*

(5)

trong đó:

e là tâm sai bậc 2 của ê-líp-xô-ít WGS-84 (

*

),

*

 là nửa đường kính cungthẳng đứng thứ nhất của ê-líp-xô-ít WGS-84 tại điểm mang vĩ độ B”,

a là bán trục to, b là bán trục nhỏ của ê-líp-xô-ítWGS-84,

Tính B” theo công thức thứ nhất trong (5) làquá trình tính lặp.

3. Từ toạ độ trắc địa B”, L”, H” mà thậm chí tínhđược gia số toạ độ trắc địa (DB”,DL”, DH”), chiều dài cạnh, phương vị thuậnvà nghịch giữa 2 điểm đo GPS trên ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000, saisố chiều dài cạnh và phương vị ko thay đổi.

c. Tính chuyển góc phương vị, hướng đo vàcạnh đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000

Góc xoay phương vị, góc giữa cung và dây cungnối 2 điểm đo trên mặt phẳng lưới chiếu UTM ko thay đổi giá trị so với mặtphẳng lưới chiếu Gau-xơ trong cùng 1 hệ quy chiếu. Việc chuyển góc phương vị vàhướng đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000được tính trải qua toạ độ Gau-xơ

*

 trong Hệ VN-2000bằng những công thức đã hướng dẫn trong quy trình tính toán hiện hành, lúc ápdụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ítWGS-84.

Việc chuyển cạnh đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếuvề mặt phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000 về được tính theo công thức:

*

, (6)

trong đó:

SUTM là chiều dài cạnh trên mặtphẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000;

SEl là chiều dài cạnh trên ê-líp-xô-ítquy chiếu trong hệ VN-2000;

*

 được tính theocông thức tính chuyển cạnh đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếuGau-xơ trong Hệ VN-2000 (SG là chiều dài cạnh trên mặt phẳng lưới chiếu Gau-xơtrong Hệ VN-2000), công thức này đã được hướng dẫn trong quy trình tính toánhiện hành, lúc vận dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằngkích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

d. Tính toạ độ phẳng UTM trong Hệ VN-2000

Toạ độ phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000được tính bằng công thức tính toạ độ phẳng xUTM, yUTMtheo toạ độ trắc địa B, L trong Hệ VN-2000 bằng công thức (1) ở trên, lúc ápdụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ítWGS-84. Từ toạ độ phẳng xUTM, yUTM của 2 điểm GPS mang thểtính được gia số toạ độ phẳng DxUTM,DyUTM giữa2 điểm GPS trên lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000.

đ. Tính giá trị trọng tải chuẩn chỉnh trên ê-líp-xô-ítquy chiếu WGS-84

Để chuyển giá trị độ cao hạng I, II về độ caochuẩn phải mang giá trị trọng tải chuẩn chỉnh của ê-líp-xô-ít quy chiếu WGS-84. Giá trịtrọng lực chuẩn chỉnh g0 của ê-líp-xô-ít quychiếu WGS-84 được tính theo công thức sau:

g0 = 978032,5.(1 +0,0053024.sin2B – 0,0000058.sin22B) (7)

trong đó B là độ vĩ trung bình của khu vựctính chuyển giá trị độ cao.

II. HỆ THỐNG MÚI CHIẾU, PHÂN MẢNH VÀ ĐẶTPHIÊN HIỆU MẢNH BẢN ĐỒ

1. Múi chiếu:

a. Múi 60 theo chia múi quốc tếđược sử dụng cho những phiên bản đồ cơ phiên bản tỷ trọng từ một: 500.000 tới 1: 25.000, tức làgiữ nguyên cách chia múi 60 như hiện đang sử dụng cho phiên bản đồ địahình Việt Nam theo lưới chiếu Gau-xơ. Việt Nam mang 3 múi 60 như trongbảng 2 dưới trên đây:

Bảng 2

Số thứ tự

Kinh tuyến biên trái

Kinh tuyến trục

Kinh tuyến biên phải

Múi 48

1020

1050

1080

Múi 49

1080

1110

1140

Múi 50

1140

1170

1200

b. Múi 30 được sử dụng cho cácloại phiên bản đồ cơ phiên bản tỷ trọng từ một: 10.000 tới 1: 2.000. Việt Nam mang 6 múi 30như trong bảng 3 dưới trên đây:

Bảng 3

Số thứ tự

Kinh tuyến biên trái

Kinh tuyến trục

Kinh tuyến biên phải

Múi 481

100030’

1020

103030’

Múi 482

103030’

1050

106030’

Múi 491

106030’

1080

109030’

Múi 492

109030’

1110

112030’

Múi 501

112030’

1140

115030’

Múi 502

115030’

1170

118030’

c. Khối hệ thống phiên bản đồ địa chính sử dụng múichiếu mang kinh tuyến trục thích ứng với vị trí địa lý của từng tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương như trong bảng 4 dưới trên đây:

Bảng 4

STT

Tỉnh, TP.

Kinh tuyến trục

STT

Tỉnh, TP.

Kinh tuyến trục

1

2

3

4

5

6

7

Lai Châu

Sơn La

Kiên Giang

Cà Mau

Lào Cai

Yên Bái

Nghệ An

103000’

104000’

104030’

104030’

104045’

104045’

104045’

8

9

10

11

12

13

14

Phú Thọ

An Giang

Thanh Hoá

Vĩnh Phúc

Hà Tây

Đồng Tháp

Cần Thơ

104045’

104045’

105000’

105000’

105000’

105000’

105000’

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Bạc đãi Liêu

thủ đô

Ninh Bình

Hà Nam

Hà Giang

Hải Dương

tỉnh Hà Tĩnh

Bắc Ninh

Hưng Yên

Thái Bình

Nam Định

Tây Ninh

Vĩnh Long

Sóc Trăng

Trà Vinh

Cao Bằng

Long An

Tiền Giang

Bến Tre

TP. Hải Phòng

TP. HCM

Bình Dương

Tuyên Quang

Hoà Bình

105000’

105000’

105000’

105000’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105030’

105045’

105045’

105045’

105045’

105045’

105045’

105045’

106000’

106000’

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Quảng Bình

Quảng Trị

Bình Phước

Bắc Kạn

Thái Nguyên

Bắc Giang

TT-Huế

Lạng Sơn

Kon Tum

Quảng Ninh

Đồng Nai

BR_Vũng Tầu

Quảng Nam

Lâm Đồng

Thành Phố Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Ninh Thuận

Khánh Hoà

Bình Định

Đắc Lắc

Phú Yên

Gia Lai

Bình Thuận

106000’

106015’

106015’

106030’

106030’

107000’

107000’

107015’

107030’

107045’

107045’

107045’

107045’

107045’

107045’

108000’

108015’

108015’

108015’

108030’

108030’

108030’

108030’

d. Khối hệ thống phiên bản đồ địa hình tỷ trọng to phục vụmục đích đo đạc công trình xây dựng hoặc những mục đích chuyên được dùng khác mà thậm chí sử dụngmúi chiếu hẹp hơn, mang kinh tuyến trục thích ứng với khu vực.

2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồ

2.1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình cơ phiên bản

a. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:1.000.000

Mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000 kích thước 40X60là giao nhau của múi 60 chia theo đường kinh tuyến và đai 40 chiatheo đường vĩ tuyến. Ký hiệu múi được đánh số bằng số Ả Rập 1, 2, 3, . . . bắtđầu từ múi số 1 nằm giữa kinh tuyến 1800Đ và 1740T, ký hiệu múi tăngtừ Đông quý phái Tây. Ký hiệu đai được đánh bằng những chữ loại La Tinh A, B, C… (bỏ qua chữ loại O và I để tránh nhầm lẫn với số 0 và số 1) chính thức từ đai A nằmgiữa vĩ tuyến 00 và 40B, ký hiệu đai tăng từ xích đạo vềcực.

Trong khối hệ thống lưới chiếu UTM quốc tế, ngườita đặt trước ký hiệu đai thêm chữ loại N so với những đai ở Bắc bán cầu và chữ Sđối với những đai ở Nam bán cầu.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000trong hệ VN-2000 mang dạng X-yy (NX-yy), trong đó X là ký hiệu đai và yy là kýhiệu múi, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh theo kiểu UTM quốc tế.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000 mang phiênhiệu là F-48 (NF-48).

b. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:500.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000 chia thành4 mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:500.000, mỗi mảnh mang kích thước 20X30,phiên hiệu mảnh đặt bằng những chữ loại A, B, C, D theo thứ tự từ trái quý phái phải,từ trên xuống dưới.

Theo kiểu UTM quốc tế, những phiên hiệu A, B,C, D được đánh theo chiều kim đồng hồ đeo tay chính thức từ góc Tây – Bắc.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:500.000 làphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:500.000 đó,gạch nối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:500.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷlệ 1:1.000.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh phiên bản đồ đó theo kiểu UTMquốc tế.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:500.000 mang phiênhiệu F-48-D (NF-48-C).

c. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:250.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:500.000 tạo thành 4mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:250.000, mỗi mảnh mang kích thước 10X1030’ký hiệu bằng những số Ả Rập 1, 2, 3, 4 theo thứ tự từ trái quý phái phải, từ trênxuống dưới.

Theo kiểu UTM quốc tế, mảnh phiên bản đồ tỷ lệ1:1.000.000 tạo thành 16 mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:250.000, mỗi mảnh cũng có thể có kíchthước 10X1030’ ký hiệu bằng những số Ả rập từ một tới 16 theo thứ tự từ trái sangphải, từ trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:250.000 gồmphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:500.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:250.000 đó,gạch nối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:250.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷlệ 1:500.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh phiên bản đồ đó theo kiểu UTM quốctế.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1: 250.000 mang phiênhiệu F-48-D-1 (NF-48-11).

d. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:100.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000 chia thành96 mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000, mỗi mảnh mang kích thước 30’X30’, ký hiệu bằng sốẢ Rập từ một tới 96 theo thứ tự từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Theo kiểu UTM quốc tế, khối hệ thống phiên bản đồ tỷ lệ1:100.000 được phân chia độc lập so với khối hệ thống phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000.Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 gồm 4 số, 2 số đầu chính thức bằng 00 là sốthứ tự của những múi mang độ bát ngát 30’ theo kinh tuyến xuất phát từ kinh tuyến 75oĐtăng dần về phía Đông (múi nằm giữa độ kinh 102oĐ và 102o30’Đlà cột 54), 2 số sau chính thức bằng 01 là số thứ tự của những đai mang độ bát ngát 30’theo vĩ tuyến xuất phát từ vĩ tuyến 4o Nam bán cầu (vĩ tuyến -4o)tăng dần về phía cực (đai nằm giữa độ vĩ 8o và 8o30’ là25).

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 gồmphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:1.000.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 đó,gạch nối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷlệ 1:1.000.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh phiên bản đồ đó theo kiểu UTMquốc tế.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 mang phiênhiệu F-48-68 (6151).

đ. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:50.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 được chiathành 4 mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000, mỗi mảnh mang kích thước 15’X15’, ký hiệubằng A, B, C, D theo thứ tự từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Theo kiểu UTM quốc tế, việc chia mảnh thựchiện tương tự, phiên hiệu mảnh bằng chữ số La mã I, II, III, IV theo thứ tự bắtđầu từ mảnh góc Đông – Bắc theo chiều kim đồng hồ đeo tay.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000 gồmphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000 đó, gạchnối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷ lệ1:100.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh phiên bản đồ đó theo kiểu UTM quốc tế(phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000 theo kiểu UTM quốc tế cũng đặt theo nguyêntắc trên nhưng vẫn không mang gạch ngang).

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000 mang phiênhiệu F-48-68-D (6151II).

e. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:25.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000 tạo thành 4mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:25.000, mỗi mảnh mang kích thước 7’30”X7’30”, ký hiệu bằng a,b, c, d theo thứ tự từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Khối hệ thống UTM quốc tế ko phân chia những mảnhbản đồ tỷ trọng 1:25.000 và to hơn.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:25.000 gồmphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:50.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1: 25.000 đó, gạchnối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:25.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷ lệ1:50.000.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:25.000 mang phiênhiệu F-48-68-D-d.

g. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:10.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:25.000 được chiathành 4 mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:10.000, mỗi mảnh mang kích thước 3’45”X3’45”, ký hiệubằng 1, 2, 3, 4 theo thứ tự từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:10.000 gồmphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:25.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:10.000 đó, gạchnối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:10.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷ lệ1:25.000.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:10.000 mang phiênhiệu F-48-68-D-d-4.

h. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:5.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 được chiathành 256 mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000, mỗi mảnh mang kích thước 1’52,5”X1’52,5”, kýhiệu bằng số từ một tới 256 theo thứ tự từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000 gồmphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:100.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000 đó, gạchnối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷ lệ1:100.000 đặt trong ngoặc đơn.

Ví dụ mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000 mang phiên hiệuF-48-68-(256).

i. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phiên bản đồđịa hình tỷ trọng 1:2.000

Mỗi mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000 được chia thành9 mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:2.000, mỗi mảnh mang kích thước 37,5”X37,5”, ký hiệu bằngchữ La-Tinh a, b, c, d, e, f, g, h, k (bỏ qua i,j để tránh nhầm lẫn với một) theothứ tự từ trái quý phái phải, từ trên xuống dưới.

Xem thêm: Toner Cartridge Là Gì ? Giải Thích Thắc Mắc Cartridge Máy In Là Gì

Phiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:2.000 gồmphiên hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000 chứa mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:2.000 đó, gạchnối và sau này là ký hiệu mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:2.000 trong mảnh phiên bản đồ tỷ lệ1:5.000, đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh phiên bản đồ tỷ trọng 1:5.000 và mảnhbản đồ tỷ trọng 1:2.000.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *