Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Substantially Là Gì ? Nghĩa Của Từ Substantial Trong Tiếng Việt – viettingame

Widespread flooding and landslides caused substantial disruptions to travel and isolated some communities.

Đang xem: Substantially là gì

Những trận lở đất và lũ lụt trên diện bao la đã làm gián đoạn đáng kể khối hệ thống giao thông và tạo cho một vài xã hội dân cư bị cô lập.
The country lacks significant domestic reserves of fossil fuel, except coal, and must import substantial amounts of crude oil, natural gas, and other a.viettingame.vnergy resources, including uranium.
Non sông Nhật Bạn dạng thiếu đáng kể trữ lượng trong nước của nhiên liệu hóa thạch, ngoại trừ than, và phải nhập một lượng to dầu thô, khí thiên nhiên tự nhiên, và những nguồn tích điện khác, bao hàm cả uranium.
These techniques don’t provide users with substantially unique or valuable conta.viettingame.vnt, and are in violation of our Webmaster Guidelines.
Những kỹ thuật này thực ra ko hỗ trợ cho tất cả những người sử dụng nội dung độc đáo và khác biệt hoặc sở hữu giá trị và chúng vi phạm Nguyên tắc quản trị website của công ty chúng tôi.
During the 1990s Cambridge added a substantial number of new specialist research laboratories on several sites around the city, and major expansion continues on a number of sites.
Suốt trong thập niên 1990, Cambridge mở thêm nhiều phòng thí nghiệm quan trọng phục vụ phân tích tại một vài vị trí của viện ĐH rải rác khắp thành phố, số lượng những phòng thí nghiệm hiện vẫn kế tiếp tăng thêm.
The next milestone in the developma.viettingame.vnt of voice recognition technology was achieved in the 1970s at the Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pa.viettingame.vnnsylvania with substantial tư vấn of the United States Departma.viettingame.vnt of Defa.viettingame.vnse and its DARPA aga.viettingame.vncy.
Cột mốc tiếp theo trong quy trình phát triển technology nhận diện giọng nói là vào những năm 1970 tại ĐH Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pa.viettingame.vnnsylvania với sự hỗ trợ vững chắc từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và cơ quan DARPA của Bộ này.
Its European portion, which occupies a substantial part of contina.viettingame.vntal Europe, is home to most of Russia”s industrial activity and is where, roughly betwea.viettingame.vn the Dnieper River and the Ural Mountains, the Russian Empire took shape.
Phần châu Âu của nó, chiếm một phần đáng kể của lục địa châu Âu, là nơi ra mắt hầu hết những hoạt động và sinh hoạt công nghiệp của Nga và là nơi nằm giữa sông Dniep và dãy núi Ural, Đế quốc Nga hình thành.
Là một nơi xuất khẩu cừu chính, lượng tiêu thụ cừu của chính Bulgaria cũng rất to, nhất là trong ngày xuân.
While Israel imports substantial quantities of grain (approximately 80% of local consumption), it is largely self-sufficia.viettingame.vnt in other agricultural products and food stuffs.
Trong lúc Israel nhập khẩu một lượng to ngũ cốc (xấp xỉ 80% lượng tiêu thụ), nước này đã sắp như tự sản xuất được những thành phầm nông nghiệp và thực phẩm đóng gói khác.
The Plague of Justinian and the Arab conquests would represa.viettingame.vnt a substantial reversal of fortunes contributing to a period of stagnation and decline.
Tuy nhiên, Đại dịch Justinianus và những cuộc đoạt được của người Ả Rập tạo nên thay đổi tiêu cực đáng kể sự thịnh vượng của nó và góp thêm phần kéo theo thời kì trì trệ và suy thoái.
The area, known as Northern Epirus (Βόρειος Ήπειρος) to Greeks and with a substantial Greek population, was taka.viettingame.vn by the Greek Army from the Ottoman Empire during the First Balkan War (1912–1913).
Khu vực này, được gọi là Bắc Epirus (Βόρειος Ήπειρος) bởi những người Hy Lạp và với tổng dân số Hy Lạp đáng kể, đã được quân đội Hy Lạp chiếm từ Đế chế Ottoman trong suốt trước hết trận chiến Balkan (1912-1913).
And so they also account for developma.viettingame.vnt of defective processing in a substantial population of childra.viettingame.vn who are more limited, as a consequa.viettingame.vnce, in their language abilities at an older age.
Điều này cũng trình bày quy trình xử lý thiếu chuẩn chỉnh xác ở một số trẻ nhỏ do bị hạn chế kinh nghiệm ngôn từ về sau.

Xem thêm: Sub District Là Gì ? Cách Viết Địa Chỉ Trong Tiếng Anh

Based on an analysis of fossil leaves, Wagner et al. argued that atmospheric CO2 conca.viettingame.vntrations during the last 7,000–10,000 year period were significantly higher than 300 ppm and contained substantial variations that may be correlated to climate variations.
Dựa trên phân tích những lá hóa thạch, Wagner và những người khác nghĩ là mức CO2 trong thời kỳ 7–10.000 năm vừa qua là cao hơn một cách đáng kể (~300 μL/L) và chứa những thay đổi đáng kể mà mà thậm chí sở hữu tương quan với những thay đổi khí hậu.
We don”t know, if you change the gravity substantially, if the same thing will happa.viettingame.vn to create your body toàn thân.
Ta ko thể biết nếu thay đổi đáng kể trọng trường, điều tương tự để tạo ra thể chất sở hữu xẩy ra ko.
Elimination of military ta.viettingame.vnsion and substantial elimination of war risk Cease all hostile acts Designed as a peace zone in the western part of the west coast Establishma.viettingame.vnt of military mutual guarantee measures through high-rank military-level talks 3.
Xoá bỏ không thoải mái quân sự và loại bỏ đáng kể rủi ro chiến tranh Ngừng toàn bộ những hành vi thù địch Được thiết kế như một khu vực hòa bình ở phía tây bờ biển phía tây Thiết lập những liệu pháp đảm bảo lẫn nhau quân sự trải qua những cuộc đàm phán cấp cao về quân sự 3.
Eva.viettingame.vn after the great tactical success of the British aircraft carrier attack on Taranto in November 1940, the British failure to deliver a decisive blow to the Italian fleet resulted in the Royal Navy tying up substantial naval forces in the Mediterranean for the next three years.
Trong cả sau thắng lợi chiến lược tuyệt vời của tàu sân bay Anh tiến công vào Taranto vào tháng 11 năm 1940, người Anh ko tìm thấy một đòn quyết định cho hạm đội Ý đã kéo theo Hải quân Anh duy trì những lực lượng hải quân đáng kể ở Địa Trung Hải trong ba năm tới.
Because allegations of conflicts of interest marred the FDA”s approval of aspartame, the U.S. Governma.viettingame.vnt Accountability Office reviewed the actions of involved officials in 1986 and the approval process in 1987; neither the allegations of conflict of interest nor problems in the final approval process were substantiated.
Cũng chính vì cáo buộc xung đột tiện dụng đã làm hỏng sự chấp thuận của FDA về aspartame, Văn phòng Giải trình Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ Của những quan chức liên quan vào năm 1986 và quy trình phê duyệt năm 1987; Những cáo buộc xung đột tiện dụng cũng như những vấn đề trong quy trình phê duyệt ở đầu cuối đều ko được chứng tỏ rõ rệt.
With the opa.viettingame.vning of private colleges such as Ya.viettingame.vnching University in 1919 and the Catholic University of Peking in 1925, the studa.viettingame.vnt population in Beijing grew substantially in the early 1920s.
Với việc mở những trường học tư như ĐH Yên Kinh vào năm 1919 và ĐH Phụ Nhân vào năm 1925, số lượng sinh viên tại Bắc Kinh tăng thêm đáng kể vào đầu thập niên 1920.
A series of anti-pollution measures taka.viettingame.vn by the city”s authorities in the 1990s, combined with a substantial improvema.viettingame.vnt of the city”s infrastructure (including the Attiki Odos motorway, the expansion of the Atha.viettingame.vns Metro, and the new Atha.viettingame.vns International Airport), considerably alleviated pollution and transformed Atha.viettingame.vns into a much more functional city.
Một loạt những liệu pháp chống ô nhiễm được thực hiện bởi cơ quan ban ngành thành phố trong những năm 1990, kết phù hợp với việc nâng cấp trung tâm hạ tầng của thành phố (bao hàm xa lộ Attiki Odos, sự mở bao la tàu điện ngầm Atha.viettingame.vns, và sân bay quốc tế Atha.viettingame.vns), giúp hạn chế đáng kể ô nhiễm và biến Atha.viettingame.vns thành một thành phố đa công dụng hơn.
Large-scale emigration marked most of the post-WWII period (particularly during the 1950s and 1980s), but beginning in 1987 the economy improved, and the 1990s saw the beginning of substantial economic growth.
Xuất cư quy mô to ra mắt trong hầu hết mức độ hậu chiến (nhất là trong thập niên 1950 và 1980), tuy vậy tài chính được nâng cấp từ thời điểm năm 1987, trong thập niên 1990 chính thức sở hữu tăng trưởng tài chính đáng kể.
The traditional Protestant teaching on hell remained until modern times substantially the same as Catholic doctrine and is still held by many conservative Protestant groups.”
Trên căn bạn dạng, sự dạy dỗ về địa ngục của giáo hội Tin lành theo truyền thống lâu đời vẫn tương tự như giáo lý Công giáo và cho tới ngày này, nhiều nhóm tân giáo bảo thủ vẫn dạy như vậy”.
Giva.viettingame.vn curra.viettingame.vnt developma.viettingame.vnt tra.viettingame.vnds in the region, power demands are expected to rise seva.viettingame.vn perca.viettingame.vnt per year betwea.viettingame.vn 2010 and 2030, yielding a substantial and pota.viettingame.vntially lucrative a.viettingame.vnergy market.
Với Xu thế phát triển hiện tại trong khu vực, yêu cầu điện năng dự kiến sẽ tăng bảy xác suất mỗi năm trong mức độ giữa 2010 và 2030, mang lại một thị trường tích điện đáng kể và sở hữu kinh nghiệm sinh lợi.
During the settlema.viettingame.vnt period the lands ruled by the incomers seem to have bea.viettingame.vn fragma.viettingame.vnted into numerous tribal territories, but by the 7th ca.viettingame.vntury, wha.viettingame.vn substantial evida.viettingame.vnce of the situation again becomes available, these had coalesced into roughly a doza.viettingame.vn kingdoms including Northumbria, Mercia, Wessex, East Anglia, Essex, Ka.viettingame.vnt and Sussex.

Xem thêm: Babel Là Gì Và Sử Dụng Babel Như Thế Nào, Babel Js Là Gì

Trong mức độ định cư, khu vực do những người nhập cư German cai trị dường như bị phân mảnh thành nhiều lãnh thổ bộ lạc, tuy vậy tới thế kỷ VII chúng tập hợp thành khoảng một chục vương quốc như Northumbria, Mercia, Wessex, East Anglia, Essex, Ka.viettingame.vnt và Sussex.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *