Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Strain Là Gì ? Nghĩa Của Từ Strain Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Chúng ta đang xem: Strain là gì

*
*
*

strain

*

strain /strein/ danh từ sự căng, sự ko thoải mái; trạng thái căng, trạng thái ko thoải máithe rope broke under the strain: dây thừng đứt vì như thế thế căng quáto be a great strain on someone”s attention: là một sự ko thoải mái to so với sự ghi chú của aito suffer from strain: mệt vì như thế thế thao tác căng (kỹ thuật) sức căng giọng, điệu nóito speak in an angry strain: nói giọng tức giận (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc (thơ ca); (văn học) ((thường) số nhiều) hứng khuynh hướng, chiều hướngthere is a strain of weakness in him: ở anh ta với chiều hướng nhu nhược dòng dõi (người); giống (súc vật)to come of a good strain: là con dòng cháu giống ngoại động từ căng (dây…); làm ko thoải máito strain one”s ears (eyes): vểnh tai (căng thị giác) bắt thao tác quá sức, bắt thao tác căng quá, lợi dụng quá mức cho phép quan trọngtake care not to strain your eyes: cảnh giác đừng để thị giác thao tác căng quáto strain somebody”s loyalty: lợi dụng lòng trung thành của ai vi phạm (quyền hành), lạm quyềnto strain one”s powers: lạm quyền của tớ ôm (người nào)to strain someone to one”s bosom: ôm người nào lọc (lấy nước hoặc lấy loại); để ráo nướcto strain rice: để gạo ráo nước (kỹ thuật) làm cong, làm méo nội động từ ra sức, rán sức, cố sức, gắng sức; nỗ lực một cách ì ạch, vác ì ạchplants straining upwards to the light: cây cố vươn lên ánh sáng sủa sủarowers strain at the oar: người chèo thuyền ra sức bơi mái chèo (+ at) căng ra, thẳng ra (dây); kéo căngdog strains at the leash: chó kéo căng dây xích lọc qua (nước)to strain at a gnat quá câu nệ, quá thận trọngto strain every nerve gắng sức, ra sức
chúng (vi khuẩn)dạnggiốnglắng lọcloàisự biến dạngsự lọc quaeye straincăng thị giác (trước screen…)eye strainsự mỏi mắtstrain testsự thử hàng phân loại danh từ o sự biến dạng Sự thay đổi hình dạng hoặc thể tích của một vật do tác dụng của ứng suất. o ứng suất o lực, lực kéo o sự biến dạng o kéo § compressive strain : sự biến dạng nén § plastic strain : sự biến dạng dẻo § shearing strain : sự biến dạng cắt § tensile strain : sự biến dạng căng, sự biến dạng kéo § yield strain : biến dạng tại giới hạn chảy § strain ellipsoid : elipsoit biến dạng § strain gauge : dưỡng đo biến dạng

*

Xem thêm: Hub Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Hub

*

*

strain

Từ điển Collocation

strain noun

1 severe demand on strength, resources, etc.

ADJ. considerable, enormous, great, heavy, real, severe, terrible, tremendous It”s a real strain having to get up so early! | slight | increasing | constant | excessive, intolerable, unbearable, undue | emotional, financial, mental, nervous, physical, psychological The mental strain of sharing an office with Alison was starting to tell. | breaking a fishing line with a 15lb breaking strain

VERB + STRAIN be/come under, feel, suffer (from) Television newsreaders come under enormous strain. After weeks of overtime, she was starting to feel the strain. | cause, create, impose, place, put Increasing demand is placing undue strain on services. | ease, reduce | cope with, stand, take | increase

STRAIN + VERB show, take its toll (on sb), tell (on sb) After six weeks of uncertainty, the strain was beginning to take its toll.

PREP. under the ~ The ice gave way under the strain. He broke under the strain of having to work twelve hours a day. | ~ on There”s too much strain on the corner of the table.

PHRASES a bit of a strain I found it a bit of a strain making conversation with her. | signs of strain After three years, their marriage was beginning to show signs of strain. | stresses and strains the stresses and strains of a long day | take the strain off sb/out of sth The new scheme is designed to take the strain out of shopping.

2 injury

ADJ. bad | slight | back, eye, muscle, thigh, etc.

VERB + STRAIN have, be suffering from | get You”ll get eye strain if you don”t put the light on. | recover from, shake off Gerrard will play if he can shake off a slight thigh strain.

Từ điển WordNet

n.

(physics) deformation of a physical toàn thân under the action of applied forcesinjury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling and pain

v.

Xem thêm: hydro sunfua

English Synonym and Antonym Dictionary

strains|strained|strainingsyn.: descent extend hurt injure pull quality race sprain streak stretch tow trace tug wrenchant.: relax

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.