Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Odor Là Gì ? Nghĩa Của Từ Odor Trong Tiếng Việt

After filling your nose with the tantalizing odors and your eyes with the appealing colors, you might be tempted to taste the succulent food.

Chúng ta đang xem: Odor là gì

For to God we are a sweet odor of Christ among those who are being saved and among those who are perishing; to the latter ones an odor issuing from death to death, to the former ones an odor issuing from life to life.” —2 Corinthians 2:14-16.
Vì thế Shop chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu vãn, và ở giữa kẻ bị hư-mất: Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống”. —2 Cô-rinh-tô 2: 14- 16.
On the other hand, those zealously spreading the good news become “a sweet odor of Christ among those who are being saved.”
Trái lại, những người sốt sắng loan đưa tin mừng trở thành “mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu vãn”.
This means that the policy that the Actor implements now includes an instruction to avoid the odor that”s in the right half of the chamber.
Điều này tức là những chính sách mà Actor tìm thấy giờ đây bao hàm một hướng dẫn rằng phải tránh xa mùi hương ở phía bên phải của căn phòng.
If you look first at the behaa.viettingame.vnor of the fly on the right, you can see that whenever it reaches the midpoint of the chamber where the two odors meet, it marches straight through, as it did before.
Nếu khách hàng nhìn nhận trước tiên ở hành a.viettingame.vn của những con ruồi ở phía bên phải, các bạn mà thậm chí thấy rằng mỗi lần chúng đi tới giữa chừng của căn phòng nơi hai mùi hương bắt gặp nhau, nó sẽ đi thẳng tiếp tương tự nó từng làm.
What the Actor does with this information depends on its policy, which is stored in the strengths of the connection, between the odor detectors and the motors that power the fly”s evasive actions.
Còn a.viettingame.vnệc Actor làm gì với thông tin này thì còn tùy thuộc vào chính sách của nó, và những quy định này được lưu trữ trong độ mạnh của những link, trong số những chiếc máy dò mùi và những động cơ khởi động những sinh hoạt chạy trốn của con ruồi.
It was said of the burnt offering and of the grain offering that they were “a restful odor to Jehovah.”
This issue has been solved by 2012 Due to its proximity to the Sewage Treatment Plant, and constant overflow, certain clusters lượt thích Morocco, Emirates & Đài Loan Trung Quốc are subjected to the odor of sewage when the wind direction changes at night.
This issue has been solved by 2012 Do sắp với Xí nghiệp xử lý nước thải và những dòng chảy liên tục, những cụm nhất định như Maroc, Những Tiểu vương quốc và Trung Quốc phải gồng chịu mùi nước thải lúc hướng gió thay đổi vào buổi tối.
Tương tự như những axít cacboxylic với phân tử lượng thấp khác, nó với mùi vị không dễ chịu tương tự như của tất bẩn.
The film was shown in the 4DX format, featuring strobe lights, tilting seats, blowing wind and fog and odor effects in selected countries.
Phim còn được chiếu dưới dạng 4DX, bao hàm những hiệu ứng ánh sáng sủa nhấp nháy, ghế lắc, gió thổi, sương mù và mùi hương ở những vương quốc được lựa sắm.

Xem thêm: Translation Là Gì, Nghĩa Của Từ Translator, Translator Là Gì

In addition, ethyl butyrate is often also added to orange juice, as most associate its odor with that of fresh orange juice.
Ngoài ra, etyl butanoat cũng thường được thêm vào nước cam, vì như thế hầu hết những mùi hương của nó kết phù hợp với nước cam tươi.
It has been used to prevent the odor of decay, to give family members closure and prevent them from witnessing the decomposition of their loved ones, and in many cultures it has been seen as a necessary step for the deceased to enter the afterlife or to give back to the cycle of life.
a.viettingame.vnệc này đã được sử dụng để ngăn chặn mùi của sự phân hủy xác, khiến cho những thành a.viettingame.vnên trong nhà ko phải tận mắt chứng kiến sự phân hủy xác của những người thân yêu của họ, và trong nhiều nền văn hóa truyền thống nó đã được xem như là một bước quan trọng cho những người quá cố đi tiếp vào toàn cầu bên kia hoặc quay vòng luân hồi.
So the next time the fly finds itself facing the same odor again, the connection is strong enough to turn on the motors and to trigger an evasive maneuver.
Thế là trong lần tiếp theo, nếu như những chú ruồi này cảm thấy mình đang chạm trán với mùi hương cũ, kết nối này đã đủ mạnh để khởi động mô tơ và tạo ra phản ứng chạy trốn.
Instead of submitting to its alluring smell and bringing reproach upon Jehovah’s name and organization, become a pleasant odor to God by your godly attitude and conduct.
Thay vì như thế khiến cho mùi vị quyến rũ của nó cám dỗ để rồi đem tiếng xấu cho danh và tổ chức của Đức Giê-hô-va, hãy khiến cho thái độ tin kính và hạnh kiểm của người tiêu dùng trở nên một mừi hương cho Đức Chúa Trời.
On September 12, Chief of Police Cole told a press conference that odors and symptoms reported may have been the result of pollutants or toxic waste released by nearby industrial plants, and speculated that carbon tetrachloride or trichloroethylene, both of which have a sweet odor and can induce symptoms similar to those reported by purported gasser a.viettingame.vnctims, may have been the substance released.
Ngày 12 tháng 9, cảnh sát trưởng Cole đã nói trong một cuộc họp báo rằng mùi hương và triệu chứng report mà thậm chí là hậu quả của lượng chất gây ô nhiễm hoặc chất thải ô nhiễm do những xí nghiệp sản xuất công nghiệp sắp đó thải ra, và đoán rằng carbon tetraclorua hay trichloroethylene, cả hai đều phải có mùi ngọt và mà thậm chí tạo ra những triệu chứng tương tự như những người trình báo là nạn nhân lọt vào tầm ngắm kẻ thả chất độc, mà thậm chí là chất do hung thủ phun.
Sand bees use pheromones in order to identify a mate; in the case of A. nigroaenea, the females emit a mixture of tricosane (C23H48), pentacosane (C25H52) and heptacosane (C27H56) in the ratio 3:3:1, and males are attracted by specifically this odor.
Ngoài ra, ong cát sử dụng những pheromon để xác định các bạn tình của tôi; trong trường hợp của A. nigroaenea, con loại sử dụng hỗn hợp của tricosan (C23H48), pentacosan (C25H52) và heptacosan (C27H56) với tỷ trọng 3:3:1, và con đực bị mê hoặc bởi mùi đặc trưng này.
Then when you give those trained flies the chance to choose between a tube with the shock-paired odor and another odor, it avoids the tube containing the blue odor that was paired with shock.

Xem thêm: Vie Tna Là Gì – 08 Bước Để Phân Tích Mọi “Nhu Cầu” Đào Tạo

Và lúc quý vị cho phép những con ruồi này lựa sắm giữa một ống chứa mùi kèm theo với sốc và một mùi khác, chúng sẽ tránh ống với mùi màu xanh kèm theo với sốc.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.