Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Nostril Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Nostril

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu sử dụng với English Vocabulary in Use từ a.viettingame.vn.Học những từ chúng ta cần tiếp xúc một cách tự tin.

Chúng ta đang xem: Nostril là gì

The external surface including the fins, nostrils, beneath the operculum and under the scales was examined for ectoparasites.
In the midfetal period the already formed special sense organs of hands, eyes, nostrils, and mouth are sealed by fusion and thickening of the integument.
In effect, dangerous or otherwise risky activities should be met by breathing through different nostrils or towards different parts of the toàn thân.
Suddenly a goat”s head appears, growing to huge proportions; the room fills with red light, mephitic vapours exude from the goat”s nostrils.
One of us lifted something from it, and leaning forward, that faint and invisible dust dry and acrid in the nostrils, we saw a long strand of iron-gray hair.
Where there is a central facial cleft, the central maxilla and upper lip may be absent and the nose either deformed with one nostril or replaced by a proboscis.
This is one of those cases which makes either a private or a public toàn thân stink in the nostrils of fair people.
Is it likely to make education more pleasant, or to prove more grateful in the nostrils of the people?

Xem thêm: mysql_query trong php

Những quan điểm của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên a.viettingame.vn a.viettingame.vn hoặc của a.viettingame.vn University Press hay của những nhà cấp phép.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra tương trợ bằng phương pháp nháy đúp chuột Những tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Ra thị giác Ra thị giác Kinh nghiệm truy vấn a.viettingame.vn English a.viettingame.vn University Press Vận hành Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Những quy định sử dụng

Xem thêm: Đồ Chơi Lego Là Gì Và Những Lợi Ích Tuyệt Vời Của Đồ Chơi Lego Cho Nhỏ nhỏ nhắn

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.