Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Hobbit Là Gì – Nghĩa Của Từ Hobbit Trong Tiếng Việt – viettingame

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ a.viettingame.vn.Học những từ chúng ta cần tiếp xúc một cách tự tin.

Đang xem: Hobbit là gì

The similarities between the races of snergs and hobbits have led to speculation that the book was a major inspiration.
Hobbits are considered to come of age on their 33rd birthday, so a 50-year-old hobbit would be regarded as entering middle-age.
The hobbit”s mixed use as a unit of both volume and of weight complicated the issue, as laws applied to the two cases differently.
The next morning when the hobbits woke up, the elves had gone, but they left gifts of food for the hobbits.
I suspect that the two hobbits are accidental homophones, and am nội dung that they are not synonymous.
The court agreed with the seller, finding that the hobbit was impermissible because it was not a fixed integer multiple of the bushel.
Những quan điểm của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên a.viettingame.vn a.viettingame.vn hoặc của a.viettingame.vn University Press hay của những nhà cấp phép.

*

newspapers and magazines, and those parts of television and radio that broadcast news, or reporters and photographers who work for them

Về việc này

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ” Lò Sưởi Tiếng Anh Là Gì ? Lò Sưởi Tiếng Anh Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Những tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Reviews Reviews Kinh nghiệm truy vấn a.viettingame.vn English a.viettingame.vn University Press Vận hành Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Những lao lý sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Vcmi For Android App In The Google Play Store, Installation On Android

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.