Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Found Là Gì – Found Là Gì, Nghĩa Của Từ Found – viettingame

dựa trên·xây dựng·căn xứ vào·gây dựng·khai sinh·khai sáng sủa·nấu nướng chảy·sáng sủa nghiệp·tìm thấy·đặt nền móng·dựa vào
The ship”s lifeboats and logbook were missing when she was found on 31 January 1921 at the Diamond Shoals, off the coast of Cape Hatteras, North Carolina.

Đang xem: Found là gì

Xuồng cứu vãn hộ và sổ ghi chép của tàu đã mất tích lúc nó được tìm thấy vào trong ngày 31 tháng một năm 1921 tại Diamond Shoals, xa bờ bờ biển Cape Hatteras, BắcCarolina.
Sterling Nesbitt et al. (2009), using the characters of Tawa found Cryolophosaurus to be a neither dilophosaurid nor averostran neotheropod but instead the sister group of a clade composed of dilophosaurids and averostrans.
Sterling Nesbitt et al. (2009), sử dụng những Đặc điểm của chi khủng long Tawa phát hiện Cryolophosaurus ko nằm trong Dilophosauridae hay Neotheropoda Averostra mà là nhóm chị em của một nhánh gồm Dilophosauridae và Averostra.
When Habibie”s minimum wage salary forced him into part-time work, he found employment with the railway stock firm Waggonfabrik Talbot, where he became an adviettingame.comsor.
Lúc mức lương tối thiểu của Habibie buộc ông phải làm viettingame.comệc bán thời hạn, ông tìm được viettingame.comệc làm với thương hiệu Talbot, nơi ông trở thành một cố vấn.
On March 4, 2011, fossils of three jawbones were found in the Woranso-Mille Paleontological Project study area, located in the Afar Region of Ethiopia about 523 km (325 mi) northeast of the capital Addis Ababa and 35 km (22 mi) north of Hadar, Ethiopia (“Lucy’s” site).
Ngày 4 tháng 3 năm 2011, những hóa thạch của ba xương hàm được tìm thấy trong khu vực phân tích dự án công trình cổ sinh Woranso-Mille nằm trong vùng Afar của Ethiopia, khoảng 325 dặm (523 km) về phía đông bắc của thủ đô Addis Ababa và 22 dặm (35 km) về phía bắc của Hadar, Ethiopia (vị trí “Lucy”). ^ JENNIFER viettingame.comEGAS (ngày 27 tháng 5 năm 2015).
Jehovah’s Witnesses have found it a source of joy to help responsive indiviettingame.comduals, though realizing that few from among mankind will take the road to life.
Nhân Chứng Giê-hô-va cảm thấy vui mừng lúc hỗ trợ những người hưởng ứng, dù họ biết rằng chỉ ít người trong vòng thế giới sẽ tìm lấy con truyền dẫn tới sự sống.
The loss of farms in the area led to serious decline in the numbers of these dogs until 1985 when some breeders found a few dogs and used the original breed standard as their guide in re-introducing the dog.
Sự biến mất dần của những trang trại trong khu vực đã kéo theo sự suy hạn chế nguy kịch số lượng những con chó giống này cho tới năm 1985 lúc một số trong những nhà lai tạo tìm thấy một vài con chó và sử dụng tiêu chuẩn chỉnh giống gốc như hướng dẫn lai tạo trong viettingame.comệc tái tạo lại giống chó.
At his home, Kenwood, in Weybridge, she found a full-size crucifix, a gorilla costume, a medieval suit of armour and a well-organised library, with works by Alfred, Lord Tennyson, Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Orwell, Aldous Huxley, and The Passover Plot by Hugh J. Schonfield, which had influenced Lennon”s ideas about Christianity.
Tại căn nhà của anh ấy ở Kenwood, Weybridge, bà tìm thấy một cây thập ác to bằng người thật, một bộ giáp thời Trung cổ cùng với một thư viettingame.comện nhỏ rất ngăn nắp với những tác phẩm của Alfred Tennyson, Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Orwell, Aldous Huxley và cuốn The Passover Plot của Hugh J. Schonfield vốn tác động rất rộng lớn tới Lennon về những quan điểm Kitô giáo.
Some scholars believe that the name “Maldives” derives from the Sanskrit maladviettingame.compa, meaning “garland of islands”, or from mahila dviettingame.compa, meaning “island of women”, but these names are not found in ancient Sanskrit literature.
Một trong những học giả tin rằng mẫu tên “Maldives” xuất phát từ từ maladviettingame.compa trong tiếng Phạn, với nghĩa “vòng đảo”, hay từ mahila dviettingame.compa, với nghĩa “đảo của phụ nữ”, những tên này ko xuất hiện trong văn học Phạn cổ.

Xem thêm: Tải về Warcraft 3 Frozen Throne 1 Link Duy NhấT, Tải về Warcraft 3 1

14 Therefore, beloved ones, since you are awaiting these things, do your utmost to be found finally by him spotless and unblemished and in peace.
14 Vậy, hỡi đồng đội yêu dấu, vì thế đồng đội đang chờ đón những điều đó nên hãy gắng hết sức để sau cùng được ngài xét thấy là ko tì, ko vết và với sự hòa thuận.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened and His life in danger, ultimately submitting to the designs of eviettingame.coml men who had plotted His death.
Và vào vài thời điểm không giống nhau trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su đã thấy chính Ngài bị mối đe dọa và mạng sống của Ngài lâm nguy, sau cùng té gục dưới mưu kế của những người tà ác đã hoạch định mẫu chết của Ngài.
We”ve discovered trace elements of a rare vegetable… found only on one island, here, in the Caribbean.
Founded in 1972, the centennial of the first Arbor Day observance in the 19th century, the Foundation has grown to become the largest nonprofit membership organization dedicated to planting trees, with over one million members, supporters, and valued partners.
Thành lập năm 1972, năm kỷ niệm một trăm năm Tết trồng cây trong thế kỷ 19, Tổ chức đã phát triển trở thành một cơ quan thành viettingame.comên phi lợi nhuận to nhất hiến đâng trong nghành nghề dịch vụ trồng cây, với hơn 1 tỷ thành viettingame.comên, người ủng hộ và những đối tác với giá trị.
Lượt thích any good mother , when Karen found out that another baby was on the way , she did what she could to help her 3-year old son , Michael , prepare for a new sibling .
Lúc Karen biết mình với thai , như những bà mẹ khác , cô đã sẵn sàng tư tưởng cho Michael , đứa đàn ông 3 tuổi đón nhận em mình .
When it comes to studying words found in the Bible, you also need to know the context in which the word appears.
It was founded in 1949 and is located in the west of the country in the Bistra mountain located South of Korab mountain.
Được thành lập vào năm 1949, vườn vương quốc nằm trong khu vực núi Bistra, phía nam của núi Korab, phía tây của giang sơn.
One study found that 73% of patients with borderline personality disorder have attempted suicide, with the average patient haviettingame.comng 3.4 attempts.
Một phân tích cho thấy 73% người bệnh bị rối loạn tuần hoàn nhân cách ranh giới đã nỗ lực tự sát, trung bình 3,4 lần.
And in districts around the country, big and small, who have made this change, they found that these fears are often unfounded and far outweighed by the tremendous benefits for student health and performance, and our collective public safety.

Xem thêm: Top 10 trò chơi Xây Thành Phố Offline Cho Pc, Top 9 trò chơi Xây Dựng Thành Phố Offline Nhẹ Cho Pc

Và trong số quận trên toàn quốc dù to hay nhỏ, lúc triển khai sự thay đổi này, họ thấy rằng những trở ngại trên thường ko đáng kể so với những tiện lợi nó mang lại so với tình hình sức khỏe học viên năng suất, và tính đáng tin cậy xã hội.
(1) What is the main reason why Jehovah’s Witnesses refuse blood transfusions, and where is that principle found in the Bible?
(1) Lý do chính yếu hèn Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối tiếp máu là gì, và nguyên tắc đó nằm ở đâu trong Kinh Thánh?

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.