Hỏi đáp

Nghĩa Của Từ Biến Cố Là Gì ? Nghĩa Của Từ Biến Cố Trong Tiếng Trung – viettingame

Với mỗi sự khiếu nại 

*

 đều sở hữu duy nhất một tập hợp ({Omega _A}) là tập hợp những thành quả tiện lợi cho sự khiếu nại 

*

 hay nói cách khác làm cho sự khiếu nại 

*

 xẩy ra. Ta nhất quán 

*

 với 

*

. Lúc đó 

*

đó là tập hợp những thành quả tiện lợi cho 

*

. Ta thấy

*

 là một tập con của không khí mẫu 

*

, và ta gọi 

*

 là một biến cố. Như vậy mỗi tập con 

*

 của không khí mẫu 

*

 được gọi là một biến cố. Ta thường sử dụng những chữ dòng in hoa 

*

 để ký hiệu biến cố.

Đang xem: Biến cố là gì

Ví dụ

Gieo con xúc sắc một lần, phía trên là một phép thử ngẫu nhiên với không khí mẫu 

*

, trong đó 

*

 là thành quả: “Xuất hiện mặt 

*

 chấm”. Xét sự khiếu nại 

*

: “Số chấm trên mặt xuất hiện là một số trong những chẵn”. Ta thấy rằng việc xẩy ra hay là không xẩy ra sự khiếu nại 

*

 tùy thuộc vào thành quả của phép thử. Sự khiếu nại 

*

 xẩy ra lúc và chỉ lúc thành quả của phép thử là 2, hoặc 4, hoặc 6. Những thành quả này được gọi là những thành quả tiện lợi cho 

*

. Gọi 

*

 là tập hợp toàn bộ những thành quả tiện lợi cho 

*

, lúc đó 

*

, này là một tập con của 

*

.

Mỗi biến cố 

*

 được nhất quán với tập hợp toàn bộ những thành quả tiện lợi cho 

*

 là 

*

. Do đó ta thậm chí viết

*

2) Những loại biến cố

Trong thực tiễn ta thậm chí bắt gặp những loại biến cố sau phía trên:

*

 Biến cố chắc khỏe là biến cố luôn luôn luôn luôn xẩy ra lúc triển khai phép thử ngẫu nhiên, biến cố này trùng với không khí mẫu 

*

.Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Con xúc xắc xuất hiện mặt mang số chấm 

*

” thì 

*

 là biến cố chắc khỏe.

*

 Biến cố ko thể là biến cố ko khi nào xẩy ra lúc triển khai phép thử ngẫu nhiên. Biến cố ko thể được ký hiệu là 

*

.

Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “ Xuất hiện mặt 7 chấm” thì 

*

 là biến cố ko thể.

3) Quan hệ giữa những biến cố

a) Quan hệ kéo theo

Biến cố 

*

 được gọi là kéo theo biến cố 

*

 và ký hiệu 

*

 hoặc 

*

 nếu 

*

 xẩy ra thì 

*

 xẩy ra.

Ví dụ: Lúc tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt mang chấm số chấm 

*

”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt mang chấm số chấm 

*

”. Ta thấy nếu 

*

 xẩy ra thì 

*

 cũng xẩy ra. Do đó biến cố 

*

 kéo theo biến cố 

*

.

b) Biến cố đối

Biến cố đối của biến cố 

*

 được kí hiệu là 

*

 và được xác định như sau: 

*

 xẩy ra lúc và chỉ lúc 

*

 ko xẩy ra.

Ví dụ: Lúc tung một con xúc xắc. Gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt chẵn chấm”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt lẻ chấm”. Rõ rệt 

*

 và 

*

 là hai biến cố đối nhau.

c) Tổng của những biến cố

Tổng của hai biến cố 

*

 và 

*

 là biến cố được ký hiệu 

*

. Biến cố 

*

 xẩy ra lúc ít nhất mang một trong hai biến cố 

*

 và 

*

 xẩy ra.

Xem thêm: Ân Hạn Gốc Là Gì ? Cập Nhật Mới Nhất Về Thời Gian Ân Hạn 2019

Ví dụ: Tậu ngẫu nhiên từ hai lớp 10A, 10B mỗi lớp một học viên. Gọi 

*

 là biến cố: “Chúng ta tậu từ lớp 10A là nam” , 

*

 là biến cố: “Chúng ta tậu từ lớp 10B là nam” và C là biến cố: “Tậu được học viên nam”. Rõ rệt biến cố 

*

 xẩy ra lúc mang ít nhất một trong hai biến cố 

*

 và 

*

 xẩy ra. Vậy 

*

.

Nếu 

*

 là những biến cố thì tổng của chúng là biến cố xẩy ra nếu ít nhất mang một biến cố nào khác trong những biến cố 

*

 xẩy ra. Ta kí hiệu tổng của 

*

 là 

*

 hoặc 

*

.

d) Tích của những biến cố

Tích của hai biến cố 

*

 và 

*

 là biến cố xẩy ra nếu cả hai biến cố 

*

 và 

*

 đều xẩy ra. Ta kí hiệu tích của hai biến cố 

*

 và 

*

 là 

*

.

Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt mang chấm số chấm 

*

”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt mang chấm số chấm 

*

” và 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt 4 chấm”. Ta thấy rằng biến cố 

*

 xẩy ra lúc và chỉ lúc hai biến cố 

*

 và 

*

đều xẩy ra. Do đó 

*

.

Tích của những biến cố 

*

 là một biến cố xẩy ra nếu toàn bộ những biến cố 

*

 đều xẩy ra. Ta kí hiệu tích của 

*

 là 

*

 hoặc 

*

.

e) Hai biến cố tương đương

Hai biến cố 

*

 và 

*

 gọi là tương đương nếu 

*

 và 

*

. Lúc đó ta kí hiệu 

*

.

Ví dụ: Lúc tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt 5 chấm”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt lẻ chấm to hơn 3”. Ta thấy nếu 

*

 xẩy ra thì 

*

 cũng xẩy ra và ngược lại nếu 

*

 xẩy ra thì 

*

 cũng xẩy ra. Vậy 

*

.

f) Biến cố xung khắc

Hai biến cố 

*

 và 

*

 được gọi là xung khắc nếu chúng ko thể đồng thời cùng lúc xẩy ra, nghĩa là 

*

 là biến cố ko thể, 

*

.

Xem thêm: Tải trò chơi Zombie Phần 2 Mod Apk 8, Plants Vs Zombies 2 Mod Apk 8

Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt mang chấm số chấm 

*

”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt mang chấm số chấm 

*

”. Ta thấy hai biến cố 

*

và 

*

 ko cùng xẩy ra, do đó 

*

 và 

*

 là hai biến cố xung khắc.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.