Hỏi đáp

My Và Mine Nghĩa Là Gì ? Mine Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh – viettingame

My và Mine là gì? phân biệt my và mine trong tiếng anh. Chúng ta nhớ là còn tồn tại một số trong những bài tập dưới giúp hiểu hơn về phong thái sử dụng của My và Mine nhé.

Đang xem: Mine nghĩa là gì

*

Hình ảnh minh họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ sở hữu của danh từ I.

Mine: của tôi

Ex: – That car is mine.(Chiếc xe kia của tôi).

-Trang is an new friend of mine.(Trang là một người các bạn mới của tôi).

– I am going to Paris next week. When, I am here, I hope to visit a friend of mine.(Tôi sẽ tới Paris vào tuần tới. Lúc đó, tôi ở trên đây, tôi hy vọng tới thăm một người các bạn của tôi).

2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thường xuyên có vị trí đứng sau chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới từ (cụm giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine mang nghĩa là một kho hiểu biết về người nào khác/ chiếc gì đó.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của tôi là một kho hiểu biết về lịch sử vẻ vang của mái ấm gia đình công ty chúng tôi).

4. Vai trò của Mine là một động từ.

Mine (v): khai (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

➔ Mine với vai trò là một động từ được sử dụng trong nghành nghề dịch vụ quân sự.

Xem thêm: chốt sale tiếng anh là gì

Ex: The cruiser was mined and sank in two minutes.

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn và chìm nghỉm trong 2 phút).

B. Phân biệt Mine và My.

– Mine là đại từ sử hữu của danh từ I. Còn My là tính từ sử hữu của danh từ I.

– Mine và My đều mang nghĩa là của tôi.

Ex: – This house is mine. (Ngôi nhà này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em yêu quý của anh ấy).

– Trong câu, sau My là một danh từ. Còn Mine được xem như một danh từ nên ko cần phải có một danh từ đứng sau.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vở viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vở viết kia là của tôi).

C. Một vài bài tập để phân biệt Mine và My.

Xem thêm: Set Priority Là Gì – Một Số Thủ Thuật Hữu Ích Với Windows Task Manager

1. Minh’s car is very expensive. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ and yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going to Ho Chi Minh City next week. When, I am here, I hope to visit a friend of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

9. _____ bicycle has disappeared. It must have been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated into a number of foreign languages. (Mine/My)

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *