Hỏi đáp

“Mức Tiền Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Tra Từ Tiền Thưởng – viettingame

Những luận điểm như tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng với nghĩa không giống nhau, vì thế thế được thể hiện bằng những từ ngữ không giống nhau trong tiếng Anh. Những từ vựng và ví dụ sau phía trên sẽ khiến cho bạn làm rõ hơn những luận điểm này.

Đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả lúc thao tác, lương nói tóm lại.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/: tiền làm ngoài giờ.

Ví dụ: 

Employees working overtime will been titled to extra pay.

Nhân viên làm thêm ngoài giờ sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả theo chu kỳ nhất định và thường theo tháng, đựơc quy định trong hợp đồng lao lực.

Ví dụ:

What’s your salary?

Lương các bạn một tháng bao nhiêu?

*

Salary: tiền lương (Hình ảnh: http://nhalanhdao.vn/)

4. Wage /weɪdʒ/: khoản tiền thuê thường trả theo tuần, nhất là cho những công việc làm thuê phổ thông, ko cần qua bằng cấp.

Ví dụ:

The porter’s wage is determined every week.

Tiền công của bốc vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/: tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowance là tiền phụ cấp ăn trưa, xăng xe, đi lại, Smartphone. Ngoài ra, “allowance” còn được sử dụng để chỉ khoản tiền tiêu vặt cha mẹ thường cho con chiếc.

Xem thêm: Tính Hệ Số Biến Thiên Cv – Chi Tiết Bài Học Hệ Số Biến Thiên

Ví dụ:

I receive an allowance of 50 dollars per day.

Tôi nhận được tiền trợ cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/: tiền hoa hồng, tiền xác suất lợi nhuận bán sản phẩm.

We usually work on a 7% commission.

Cửa Hàng chúng tôi thường tính mức tiền hoa hồng là 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/: tiền thưởng, “attendance bonus” là tiền thưởng chuyên cần.

Ví dụ: 

The company gives us more productivity performance bonus.

Siêu thị tặng thêm tiền thưởng năng suất thao tác cho Shop chúng tôi.

*

Bonus: tiền thưởng (Hình ảnh: quantri.vn)

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started a nest egg to help pay for her university fees.

Tính từ lúc lúc Jenny Ra đời Shop chúng tôi chính thức tiết kiệm tiền sau này con nhỏ nhắn học ĐH. 

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/: trợ cấp thôi việc

Employers are required to pay severance pay after an employee is terminated.

Xem thêm: Sinh Năm 1978 Mệnh Gì? ? Phong Thủy Người Sinh Năm 1978 Hợp Màu Gì, Hợp Tuổi Nào, Hướng

Những ông chủ phải trả tiền trợ cấp thôi việc sau lúc một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪmənt ˈbɛnɪfɪt / ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/: Trợ cấp thất nghiệp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.