Hỏi đáp

” Misunderstanding Là Gì – Nghĩa Của Từ Misunderstand

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Chúng ta đang xem: Misunderstanding là gì

*
*
*

misunderstanding

*

misunderstanding /”misʌndə”stændiɳ/ danh từ sự hiểu lầm sự bất hoà

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): understanding, misunderstanding, understand, misunderstand, understandable, understanding, understood, misunderstood

*

*

Xem thêm: Silicon Là Chất Gì – Sản Phẩm Từ Chất Liệu Silicon Với Độc Hại Ko

*

misunderstanding

Từ điển Collocation

misunderstanding noun

ADJ. serious, terrible | complete, total | considerable, widespread | simple, slight | fundamental | genuine | possible

VERB + MISUNDERSTANDING cause, give rise to, lead to | avoid I am anxious to avoid any possible misunderstanding. | clear up, correct

MISUNDERSTANDING + VERB arise, occur, result Somehow a misunderstanding arose. | be based on sth, stem from sth

PREP. ~ about There was considerable misunderstanding about the aim of the project. | ~ between There must have been some misunderstanding between the minister and his secretary. | ~ by The oversimplification results in the possibility of misunderstanding by the reader. | ~ over a slight misunderstanding over the terms of the contract

PHRASES a possibility/risk of misunderstanding, room/scope for misunderstanding Leave no scope for misunderstandings of any type.

Từ điển WordNet

n.

v.

Xem thêm: User Profile – trò chơi 5 Anh Em Siêu Nhân 3

English Synonym and Antonym Dictionary

misunderstandingssyn.: difference difficulty disagreement error misinterpretation mistakemisunderstands|misunderstood|misunderstandingant.: understand

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.