Tin tổng hợp

Miếu Địa – Đắc Hãm Miếu Vượng Địa

1 – THUẬN LÝ HAY NGHỊCH LÝGIỮA NĂM SINH VỚI THÁNG SINHGIỮA NGÀY SINH VỚI GIỜ SINH

Thí dụ: Năm sinh thuộc âm, tháng sinh cũng thuộc âm là thuận, ngày sinh thuộc dương, tháng sinh lại thuộc âm là nghịch. Nếu năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh đều thuộc dương cả hay âm thì rất tốt.

Chúng ta đang xem: Miếu địa

2 – TƯƠNG SINH HAY TƯƠNG KHẮCGIỮA NĂM SINH VỚI THÁNG SINHGIỮA NGÀY SINH VỚI GIỜ SINH

Thí dụ: Năm sinh thuộc Mộc, tháng sinh thuộc Hỏa là năm tháng tương sinh. Ngày sinh thuộc Thủy, giờ sinh thuộc Hỏa là ngày, giờ tương khắc. Nếu năm sinh tháng, tháng sinh ngày, ngày sinh giờ, như năm thuộc hỏa sinh tháng thuộc Thổ, tháng thuộc Thổ sinh ngày thuộc Kim, ngày thuộc Kim sinh giờ thuộc Thủy, như vậy số rất quí.

3 – HỢP HAY PHÁGIỮA NĂM SINH VỚI THÁNG SINHGIỮA NGÀY SINH VỚI GIỜ SINH

Cần phải xem Can, Chi của năm, tháng và ngày giờ.

4 – TƯƠNG SINH HAY TƯƠNG KHẮCGIỮA BẢN MỆNH VÀ CỤC

Thí dụ: Kim Mệnh, Thủy Cục là tương sinh, vì như thế như vậy Kim sinh Thủy. Nếu ngược lại, Cục sinh Chúng ta dạng Mệnh, như Kim Mệnh, Thổ Cục, cũng rất được tốt thanh lịch trọng, nhưng vẫn ko bằng Chúng ta dạng Mệnh sinh Cục. Chúng ta dạng Mệnh khắc Cục: rất xuấ: dù toàn thể lá số sở hữu tốt chăng nữa, độ số cũng trở thành chiết tránh một phần nào đó đó.

5 – THUẬN LÝ HAY NGHỊCH LÝGIỮA NĂM SINH VÀ CUNG AN MỆNH

Thí dụ: Sinh vào năm Tý thuộc Dương, an Mệnh tại cung Dần cũng thuộc Dương là thuận lý.

6 – CHÍNH DIỆU THỦ MỆNH(Những sao thuộc Tử Vi và Thiên phủ tinh hệ)

-Miếu địa?

-Vượng địa?

-Đắc địa?

-Hãm địa?

-Sở hữu hợp Mệnh ko?

-Sinh Mệnh hay Khắc Mệnh?

Thí dụ: Kim Mệnh, Chính diệu thủ Mệnh, cũng thuộc Kim là hợp.

Kim Mệnh, Chính diệu thủ Mệnh thuộc Thổ là Chính diệu sinh Mệnh rất tốt.

Nếu ngược lại, Kim Mệnh, Chính diệu thủ Mệnh thuộc Thủy là Mệnh sinh Chính diệu, rất xấu.

Kim Mệnh, Chính diệu thủ Mệnh thuộc Hỏa là Mệnh khắc Chính diệu, lại càng xấu không chỉ là sở hữu thế.

Nếu cung an Mệnh ko tồn tại Chính diệu, gọi là Mệnh vô Chính diệu, cần phải xem tới Chính diệu xung chiếu và Trung tinh Bàng tinh tọa thủ, hội hợp.

7 – TỐT HAY XẤU CỦA MỆNH VÀ THÂN

Để ý tới xem cung an Mệnh và cung an Thân, để tìm hiểu cung nào tốt cung nào xấu.

8 – TỐT HAY XẤU CỦA PHÚC ĐỨC

Xem cung Phúc Đức sở hữu nhiều sao tốt hay sở hữu nhiều sao xấu.

9 – VỊ TRÍ CỦA CÁC CHÍNH DIỆU TRÊN12 CUNG

-Miếu địa?

-Vượng địa?

-Đắc địa?

-Hãm địa?

-Sở hữu đúng chỗ ko?

(Tài tinh an tại cung Tài, Quí tinh an tại cung Quan, Phúc tinh tại Phúc, vân vân… như vậy là đúng chỗ).

10 – VỊ TRÍ CỦA TỨ HÓA TRÊN 12 CUNG

-Sở hữu được việc ko?

(Hóa Quyền ở cung Quan, Hóa, Lộc ở cung Tài, vân vân… như vậy là được việc).

11 – VỊ TRÍ CỦA LỤC SÁT TINH

Đà Hỏa, Linh, Ko, Kiếp trên 12 cung

12 – ĐẠI HẠN 10 NĂM, VẬN HÀNHTRÊN 12 CUNG

Xem lần lượt từng đại hạn một, để tìm hiểu đại hạn nào tốt, đại hạn nào xấu.

II – ĐỊNH DANH

Miếu địa: Vị trí tốt trẻ trung tuyệt vời nhất so với một sao. Miếu địa ví như nơi mà sao đó được thờ kính.

Vượng địa: Vị trí tiện nghi so với một sao.

Đắc địa: Vị trí thích ứng với một sao.

Bình hòa: Vị trí ko làm cho sao thêm sáng sủa sủa sủa, mà cũng ko làm cho sao bị mờ ám.

Hãm địa: Vị trí bất lợi so với một sao, làm cho sao đó bị mờ ám.

Sao tọa thủ: Sao đã được an tại một cung.

Sao đơn thủ: Sao đã được an tại một cung, nhưng vẫn ko gặp gỡ gỡ Chính diệu (khắc) cũng tại cung đó.

Nhiều sao tọa thủ đồng cung: Nhiều sao đã được an tại cùng một cung.

Nhiều sao hội hợp: Nhiều sao gặp gỡ gỡ nhau tại cùng một cung, hay chiếu lẫn nhau.

Sao sáng sủa sủa sủa tốt thanh lịch trọng: Sao sở hữu đặc tính tốt, hay sao đã được an tại một trong những vị trí mà so với sao này là Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa.

Sao mờ ám xấu xí: Sao sở hữu đặc tính xấu, hay sao đã được an tại vị trí mà so với sao này là Hãm địa.

III – ĐẶC TÍNH CÁC SAO

Tử Vi: Nam Bắc Đẩu tinh Dương Thổ

Đế tinh: Chủ tể những sao

Chủ: Uy quyền, tài lộc, phúc đức

Miếu địa: Tỵ, Ngọ, Dần, Thân: thông minh, trung hậu, nghiêm cẩn, uy nghi.

Vượng địa: Thìn, Tuất: thông minh, đa mưu túc trí, bất nghĩa, sở hữu oách phong.

Đắc địa: Sửu, Mùi: thông minh, thao lược hay liều lĩnh.

Bình hòa: Hợi, Tý, Mão, Dậu: tầm thường thông minh, nhân hậu.

-An tại cung nào, giáng phúc cho cung đó.

-An tại Hợi, Tý, Mão, Dậu: tầm thường rực rỡ, tránh uy lực, nên ko tương hỗ giải được tai ương, họa hại.

-Bắt gặp gỡ Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu: uy quyền hiển hách. Tử gặp gỡ gỡ những sao này ví như vua gặp gỡ gỡ bề tôi trung lương tài năng phò tá.

-Bắt gặp gỡ Phủ: của cải súc tích. Phủ ví như thần coi kho của phòng vua.

-Bắt gặp gỡ Lộc, Mã: Tăng thêm quyền lực tối cao tối cao.

-Làm cho Thất Sát thêm rực rỡ – Ban quyền hành cho Sát. Tử gặp gỡ gỡ Sát đồng cung ví như vua mang kiếm báu.

-Chế được tính tàn ác của Hỏa, Linh.

-Kỵ, gặp gỡ gỡ Tuần, Triệt án ngữ và Kinh, Đà, Ko, Kiếp, Tử gặp gỡ gỡ những sao này thật chẳng khác gì vua bị vây hãm, bị quân hung đồ làm hại, nên hay sinh ra những sự chẳng lành.

LIÊM TRINH:– Bắc Đẩu tinh Âm – Hỏa

Chủ: Quan lộc, hình ngục

Miếu địa: Thìn, Tuất

Vượng địa: Tý, Ngọ, Dần, Thân

Đắc địa: Sửu, Mùi

Hãm địa: Tỵ, Hợi, Mão, Dậu: khắc nghiệt

-Liêm Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh, Thân: còn tồn tại thêm đặc tính như Đào Hoa, nên thường gọi là Đào Hoa thứ hai.

-Liêm Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa, gặp gỡ gỡ Xương, Phù hay Liêm Hãm địa: chủ sự khiếu nại cáo, tù tội, nên gọi là Tù tinh.

-Liêm Hãm địa gặp gỡ gỡ nhiều sao mờ ám xấu xí, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình phối phối kết hợp thành một bộ sao tác họa rất khủng khiếp.

THIÊN ĐỒNG:Nam Đẩu tinh Dương – Thủy

Phúc tinh – Chủ: phúc thọ

*

Miếu địa: Dần, Thân

Vượng địa: Tý

*

Đắc địa: Mão, Tỵ, Hợi

Hãm địa: Ngọ, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

VŨ KHÚC: Bắc Đẩu tinh Âm – Kim

Tài tinh – Chủ: Tài lộc

*

Miếu địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Vượng địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ

Đắc địa: Mão, Dậu

Hãm địa: Tỵ, Hợi: tham lam, ương ngạnh, phá tán.

-Sở hữu đặc tính như Cô, Quả.

-Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp gỡ gỡ Sát tinh: ko đáng lo ngại.

THÁI DƯƠNG– Nam Đẩu tinh Dương – Hỏa

Quí tinh – Chủ: Quan lộc

(Hình tượng của mặt trời, của Thân phụ, của Ông Nội: so với đàn bàn sẽ là hình tượng của Ông ông xã).

*

Miếu địa: Tỵ, Ngọ

Vượng địa: Dần, Mão, Thìn

Đắc địa: Sửu, Mùi

Hãm địa: Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý

-Miếu địa, Vượng địa: nếu sinh ban ngày là thuận lý, rất rực rỡ.

-Tăng thêm vẻ rực rỡ tốt thanh lịch trọng, nếu gặp gỡ gỡ Đào, Hồng, Hỉ, Hỏa, Linh, Đắc địa.

Hạn chế vẻ rực rỡ tốt thanh lịch trọng, nếu gặp gỡ gỡ Riêu, Đà, Kỵ, hay Ko, Kiếp.

-Miếu địa, Vượng địa gặp gỡ gỡ Tuần, Triệt án ngữ bị che lấp ánh sáng sủa sủa, thành mờ ám xấu xí.

-Hãm địa gặp gỡ gỡ Tuần, Triệt án ngữ để tăng thêm vẻ sáng sủa sủa sủa tốt thanh lịch trọng.

-Đắc địa gặp gỡ gỡ Kỵ đồng cung thật là toàn mỹ, ví như mặt trờ tỏa sáng sủa sủa sở hữu mây năm sắc chầu ở ở một bên.

THIÊN CƠ:Nam Đẩu tinh Âm – Mộc

Thiên tinh – Chủ: Huynh đệ, phúc thọ.

*

Miếu địa: Thìn, Tuất, Mão, Dậu

Vượng địa: Tỵ, Thân

Đắc địa: Tý, Ngọ, Sửu, Mùi

Hãm địa: Dần, Hợi: tầm thường thông minh, từ thiện

THIÊN PHỦ:Nam Đẩu tinh Âm – Thổ

Tài tinh – Quyền tinh

Chủ: tài lộc, uy quyền

*

Miếu địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ

Vượng địa: Thìn, Tuất

Đắc địa: Tỵ, Hợi, Mùi

Bình hòa: Mão, Dậu, Sửu

-Cứu vớt vớt giải mắc bệnh, tai ương.

-Chế được tính tàn ác của Kình, Đà, Hỏa, Linh. Nhưng nếu gặp gỡ gỡ đủ bộ 4 sao này, uy quyền và tài lộc bị chiết tránh.

-Kỵ gặp gỡ gỡ Tuần, Triệt án ngữ và Thiên ko, Ko kiếp, Phủ gặp gỡ gỡ những sao này, ví như kho tàng bị phá vỡ, thường tạo ra sự hao tán, bại hoại.

THÁI ÂM: Bắc Đẩu tinh Âm – Thủy

Phu tinh – Chủ: điền trạch

(Hình tượng của mặt trăng, của Mẹ, của Bà Nội và của Vợ)

*

Miếu địa: Dậu, Tuất, Hợi

Vượng địa: Thân, Tý

Đắc địa: Sửu, Mùi

Hãm địa: Dần, mẫu

Thìn, Tỵ, Ngọ

-Miếu địa, Vượng địa: sinh ban tối là thuận lý, rất sáng sủa sủa sủa tốt thanh lịch trọng. Nếu sinh ban tối trong vòng từ mùng 1 tới ngày 15 là thượng huyền, thật là rực rỡ.

-Tăng thêm vẻ rực rỡ tốt thanh lịch trọng, nếu gặp gỡ gỡ Đào, Hồng, Hỉ.

-Hạn chế vẻ rực rỡ tốt thanh lịch trọng, nếu gặp gỡ gỡ Riêu, Đà, Kỵ hay Kình, Ko, Kiếp.

-Miếu địa, Vượng địa gặp gỡ gỡ Tuần, Triệt án ngữ: bị che lấp ánh sáng sủa sủa, thành mờ ám, xấu xí.

Xem thêm: Meet The People Who Make A Living From Airdrops And Bounties

-Hãm địa gặp gỡ gỡ Tuần, Triệt án ngữ: thành sáng sủa sủa sủa, tốt thanh lịch trọng.

-Đắc địa cần gặp gỡ gỡ Tuần Triệt án ngữ để tăng vẻ sáng sủa sủa sủa tốt thanh lịch trọng.

-Đắc địa gặp gỡ gỡ Kỵ đồng cung, thật là toàn mỹ ví như mặt trăng tỏa sáng sủa sủa, sở hữu mây năm sắc chầu ở ở một bên.

THAM LANG: Bắc Đẩu tinh Âm – Thủy

Hung tinh – Dâm tinh

Chủ – họa phúc, uy quyền

*

Miếu địa: Sửu, Mùi

Vượng địa: Thìn, Tuất

Đắc địa: Dần, Thân

*

Hãm địa: Tỵ, Hợi, Tý

Ngọ, Mão, Dậu

CỰ MÔN: Bắc Đẩu tinh Âm – Thủy

Ám tinh – Chủ: từ ngữ, thị phi

*

Miếu địa: Mão, Dậu

Vượng địa: Tý, Ngọ, Dần

Đắc địa: Thân, Hợi

Hãm địa: Thìn, Tuất, Sửu

Mùi, Tỵ

-Vượng địa – Tý, Ngọ ví như ngọ quí giấu trong đá. Vậy cần gặp gỡ gỡ Hóa, Lộc đồng cung hay Tuần, Triệt án ngữ, để vẻ thông minh, tốt thanh lịch trọng được rõ rệt, cũng như đá đã được phá vỡ, ngọc lộ hẳn ra ngoài.

-Hãm địa gặp gỡ gỡ Khoa: chẳng đáng lo ngại về những sự chẳng lành. Khoa giải trừ được tinh hung của Cự Hãm địa.

THIÊN TƯỚNG:Nam Đẩu tinh Dương – Thủy

Quyền tinh – Dũng tinh

Chủ – Quan lộc, phúc thiện

*

Miếu địa: Dần, Thân

Vượng địa: Thìn, Tuất, Tý, Ngọ

Đắc địa: Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

Hãm địa: Mão, Dậu

-Chế được tính khắc nghiệt nóng nảy của Liêm.

-Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa: chế được tính tàn ác của Sát tinh. Coi Sái tinh như sao tùy thuộc.

-Bắt gặp gỡ Kình đồng cung: ví như dao kề trên đầu, thường tạo ra những sự chẳng lành.

-Bắt gặp gỡ Tuần, Triệt án ngữ: ví như ông tướng mất đầu hay ấn **** bị sứt mẻ, nên mất hết quyền lực tối cao tối cao, lại thường tạo ra những tai ương khủng khiếp.

THIÊN LƯƠNG:Nam Đẩu tinh Âm – Mộc

Thọ tinh – Âm tinh

Chủ: phụ mẫu, phúc thọ

*

Miếu địa: Ngọ, Thìn, Tuất

Vượng địa: Tý, Mão, Dần, Thân

Đắc địa: Sửu, Mùi

*

Hãm địa: Dậu

Tỵ, Hợi

THẤT SÁT: Nam Đẩu tinh Dương – Kim

Quyền tinh – Dũng tinh

Chủ: uy vũ, sát phạt

Miếu địa: Dần, Thân, Tý, Ngọ

*

Vượng địa: Tỵ, Hợi

Đắc địa: Sửu, Mùi

*

Hãm địa: Mão, Dậu

Thìn, Tuất

-Bắt gặp gỡ Kình: thường tạo ra những tai ương khủng khiếp.

PHÁ QUÂN: Bắc Đẩu tinh Âm – Thủy

Hung tinh – Hao tinh

Chủ: phu thê, hao tán

*

Miếu địa: Tý, Ngọ

Vượng địa: Sửu, Mùi

*

Đắc địa: Thìn, Tuất

Hãm địa: Mão, Dậu, Dần

Thân, Tỵ, Hợi

-Bắt gặp gỡ Lương, Hỉ hay Lộc: chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành do Phá tạo ra. Nhưng sao này chế bớt được tính hung của Phá.

-Bắt gặp gỡ Hao: lại càng phá tán, bại hoại.

KÌNH DƯƠNG (hay DƯƠNG NHẬN) ĐÀ LA

Bắc Đẩu tinh Âm – Kim (đới Hỏa)

*

Kình dương: Hình tinh

Đà la: Kỵ tinh

Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: can đảm, dũng mãnh, quả quyết, thích nhanh chóng gọn lẹ, sỗ sàng.

Hãm địa: liều lĩnh, hung bạo, tàn ác, hay giết chóc phá họai, gây tai ương, mắc bệnh.

HỎA TINH – LINH TINH: Nam Đẩu tinh Âm – Hỏa

Sát tinh – Chủ: Sát phạt

Đắc địa: Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ

-Thâm trầm, nham hiểm, hay giết chóc, đốt phá, gây tai ương, mắc bệnh.

-Hạn chế thọ nên gọi là Đoản thọ Sát tinh.

VĂN XƯƠNG: Bắc Đẩu tinh Dương – Kim (đới Thổ)

VĂN KHÚC: Nam Đẩu tinh Dương – Thủy (đới Hỏa)

Văn tinh – Chủ văn chương, mỹ thuật, khoa giáp

Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

-Thông minh, hiếu học, ưa thích văn chương, mỹ thuật.

-Bắt gặp gỡ sát tinh, Kỵ, Riêu: dâm đãng, tránh thọ.

THIÊN KHÔI:Nam Đẩu tinh Dương – Hỏa (đới Kim)

THIÊN VIỆT: Nam Đẩu tinh Âm – Hỏa (đới Mộc)

Văn tinh, Qui tinh – Chủ: khoa giáp, quyền tước.

-Còn được gọi là Thiên Ất, quí nhân.

-Thông minh, cao thượng, nhân hậu, từ thiện, ưa thích văn chương.

-Bắt gặp gỡ Hỏa, Linh, Hình: gây tai ương khủng khiếp.

TẢ PHỦ: Bắc Đẩu tinh Dương – Thổ (đới Kim)

HỮU BẬT: Bắc Đẩu tinh Dương – Thủy (đới Thổ)

Trợ tinh, Phù tinh – Độc lập, lệnh: chuyên phò tá, trợ giúp

-Bắt gặp gỡ nhiều sao tốt thanh lịch trọng: làm cho tốt thanh lịch trọng thêm.

-Bắt gặp gỡ nhiều sao xấu xí: làm cho xấu xí thêm.

LỘC TỒN: Bắc Đẩu tinh Dương – Thổ (đới Thủy)

Quí tinh – Chủ: quyền tước, tài lộc, phúc thọ

Thông minh, hiếu học, cô độc, nghiêm cẩn, nhân hậu, từ thiện, tương hỗ khổn, phò nguy, giải trừ mắc bệnh, tai ương.

-Tăng thêm tài lộc, phú thọ.

-Triệt tiêu được tính dâm đãng, hoa nguyệt của Đào, Hồng.

ĐỊA KIẾP – ĐỊA KHÔNG: Hỏa

Sát tinh – Chủ: sát, phá tán

Đắc địa: Dần, Thân, Tỵ, Hợi: thâm trầm, gian nguyệt, hoạnh phát, hoạnh phá.

Hãm địa: Bạo ngược, gian ác, phá tán, hay gây mắc bệnh, tai ương.

THIÊN KHÔNG: Hỏa

-Hoang hủy, phá tán, gian hùng, quỷ quyệt, nhưng chẳng tạo ra sự việc gì.

-Cung Mệnh sở hữu Ko, Đào tọa thủ đồng cung: xảo trá, đa mưu, túc trí.

-Cung Mệnh, Ko, Hồng, tọa chủ đồng cung: thích ẩn dật, tu hành.

HÓA LỘC: Mộc (đới Thổ)

-Được tôn là thần của cung Phúc đức, là giám quan coi sóc, trông nom việc thu hoạch của cải tại cung Điền trạch và cung Tài bạch.

-Nhân hậu, từ thiện, tương hỗ khổn, phò nguy. Giải trừ mắc bệnh tai ương, tăng tài, tiến lộc. Giữ gìn chức vị, uy quyền.

-Bắt gặp gỡ Tham, Vũ đồng cung: làm cho phong phú thêm.

-Bắt gặp gỡ Lộc Tồn đồng cung: làm cho phong phú thêm.

-Bắt gặp gỡ Kiếp, Ko, Thiên Ko hay Hao: hao tán, suy bại, gây tai ương.

HÓA QUYỀN:Mộc (đới Thủy)

-Mạnh bạo, mau mắn: oách vệ, thích tóm quyền hành.

-Bắt gặp gỡ nhiều sao tốt thanh lịch trọng: làm cho tốt thanh lịch trọng thêm.

-Bắt gặp gỡ nhiều sao xấu xí: làm cho xấu xí thêm.

HÓA KHOA:Mộc (đới Thủy)

-Thông minh, lịch thiệp, uyên bác, nhân hậu, từ thiện.

-Tăng phúc, tăng thọ. Giải trừ mắc bệnh, tai ương. Cửu khổn, phò nguy.

-Được tôn là thần Giám sát thi cử, chấp chưởng văn bài.

-Bắt gặp gỡ Xương, Khúc, Khôi, Việt: phối phối kết hợp thành một bộ Văn tinh.

-Bắt gặp gỡ Quyền, Lộc: phối phối kết hợp thành một bộ Quí tinh, sở hữu tác động nhiều tới công danh, tài lộc.

-Bắt gặp gỡ sát tinh: vô hại.

HÓA KỴ: Thủy

-Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

-Độc hiểm, ích kỷ, hay ghen ghét, hay nhầm lẫn, gây mắc bệnh, tai ương, thị phi, khiếu nại cáo, nhưng giữ của cải kiên cố.

-Đắc địa: đỡ lo ngại mắc bệnh, tai ương.

-Tọa thủ tại Sửu, Mùi gặp gỡ gỡ Nhật, Nguyệt đồng cung làm cho Nhật, Nguyệt thêm rực rỡ, tốt thanh lịch trọng. Kỷ ở trên phía trên ví như mây năm sắc chầu mặt trời, mặt trăng.

-Tọa thủ tại Tỵ, Hợi, gặp gỡ gỡ Liêm, Tham đồng cung, chế được tánh hung của Liêm, Tham, Triệt tiêu được những sự chẳng lành do Liêm, Tham tạo ra.

-Bắt gặp gỡ Cự đồng cung: gây mắc bệnh, tai ương khủng khiếp.

-Bắt gặp gỡ Lương, Khúc hội hợp: thất vọng, ngăn trở, tạo ra nhiều hung họa.

-Bắt gặp gỡ Tấu Đà hội hợp: thị phi, khiếu nại cáo, mắc bệnh.

-Bắt gặp gỡ Đà, Riêu: phối phối kết hợp thành bộ sao Tam ám, thường che lấp ánh sáng sủa sủa của Nhật Nguyệt.

-Hãm địa thủ Mệnh: nếu cung Mệnh thuộc Dương, năm sinh cũng thuộc Dương, Kỵ ko thể tác họa uy lực được. Trong trường hợp này, tác động tiêu cực xí của Kỵ đã biết thành chiết tránh.

ĐẠI HAO – TIỂU HAO Hỏa – Bại tướng

Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu

Hoang hủy, làm hao hụt tài lộc. Tạo ra sự ly tán, xa xôi.

*

TANG MÔN: Mộc

BẠCH HỔ: Kim

Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu

-Dũng mãnh, bạo tợn, bi thảm. Gây tang thương, mắc bệnh, tai ương. Làm hao hụt tài lộc. Nếu hãm địa: lại phương hại tới công danh.

-Bắt gặp gỡ Tấu đồng cung: ví như Hổ đội hòm sắt: tiện lợi cho việc học hành, thi cử, cầu công danh. Chủ: chức vị, quyền thế.

Xem thêm: Vcmi For Android App In The Google Play Store, Installation On Android

-Bắt gặp gỡ Phi đồng cung, ví như Hổ mọc cánh: vui vẻ, thời hạn nhanh chóng nhẹn, tiện lợi cho việc thi cử, cầu công danh, đem những sự suôn sẻ đáng mừng tới một cách mau chóng.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.