Hỏi đáp

Mang bao nhiêu phát biểu sau trên đây đúng về hoocmôn thực vật?

Đáp án C Những câu đúng là [2],[3],[5]
Ý KIẾN [1] sai vì thế auxin được tổng hợp cơ bản ở đầu cành, lá, mô phân sinh. [4] sai vì thế axit absixic là một hoocmon ức chế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở thực vật, những hoocmôn ức chế sinh trưởng là

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 6.377

Lúc nói về khớp thần kinh trung ương, sở hữu bao nhiêu phát biểu sau trên đây? Đúng chuẩn?

I. Xinap là mặt phân cách của những ô nằm cạnh nhau.

II. Vận tốc truyền qua những khớp thần kinh trung ương hóa học chậm hơn vận tốc truyền xung động qua những sợi trục.

III. Toàn bộ những khớp thần kinh trung ương đều chứa acetylcholine trung gian.

IV. Do sự hiện diện của hàm vị trung gian hóa học ở màng trước và những thụ thể ở màng sau, những sứ giả chỉ mà thậm chí đi qua khớp thần kinh trung ương từ màng trước tới màng sau.

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 5.545

Phát biểu nào đúng về xinap?

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 3,756

Thứ tự đúng của sơ đồ vòng cung những phản xạ tự vệ ở người là

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 3.559

Những tác nhân ko thuộc về khớp thần kinh trung ương là:

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 3,141

Hoocmôn ra hoa được hình thành từ cơ quan nào của cây?

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 2.408

Điều nào sau trên đây được xác định đúng?

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 2.265

Về sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính, sở hữu bao nhiêu phát biểu sau trên đây đúng:

I. Trẻ em sinh ra bằng hình thức sinh sản hữu tính sở hữu kinh nghiệm thích ứng cao hơn với sự thay đổi của môi trường thiên nhiên sống.

II. Sinh sản vô tính dựa trên nguyên phân, sinh sản hữu tính dựa trên nguyên phân và thụ tinh.

III. Sinh sản vô tính và hữu tính góp thêm phần vào sự đa dạng và phong phú di truyền.

IV. Mỗi sinh vật chỉ sở hữu một trong hai phương thức sinh sản là vô tính hoặc hữu tính.

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 2.263

Để thúc quả chín thời gian nhanh hơn, chúng ta mà thậm chí sử dụng ngẫu nhiên loại hormone nào sau trên đây:

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 2.164

Loại mô phân sinh chỉ sở hữu ở cây một lá mầm là

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 1.945

Loại mô phân sinh chỉ sở hữu ở thực vật hai lá mầm là

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 1.678

Phát biểu nào sau trên đây đúng về những tác nhân tác động tới sự ra hoa ở thực vật hạt kín?

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 1.152

Phát biểu nào sau trên đây về sự việc Viral xung thần kinh trung ương là đúng?

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 1.114

Những phản xạ ở động vật sở hữu hệ thần kinh trung ương dạng lưới ra mắt theo trình tự nào?

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 974

Trạng thái thức và ngủ của hạt được kiểm soát bởi những hormone

Xem câu vấn đáp ” 18/06/2021 725

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Câu 1: Cho những cơ quan sau

 1. Chồi
 2. Hạt giống đang nảy mầm
 3. Lá đang phát triển
 4. Đóng
 5. Mô phân sinh bên hoạt động và sinh hoạt
 6. Nhị hoa

Auxin sở hữu nhiều trong

 • B. [1], [2], [3], [4] và [5]
 • C. [1], [2], [4], [5] và [6]
 • D. [1], [2], [3], [4] và [6]

Câu 2: Hoocmôn thực vật chuyên:

 • A. hoocmôn cao hơn ở động vật bậc cao
 • C. vừa phải
 • D. ko trình độ chuyên môn hóa

Câu 3: Người ta sử dụng auxin tự nhiên [AIA] và auxin nhân tạo [ÂN, AIB] mục đích

 • A. thúc đẩy ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỷ trọng đậu quả, tạo quả ko hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, thuốc trừ cỏ
 • C. hạn chế sự ra rễ ở cành giâm và cành giâm, tăng tỷ trọng đậu quả, tạo quả ko hạt, nuôi cấy tế bào và mô thực vật, diệt cỏ dở người.
 • D. thúc đẩy ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ trọng đậu quả, tạo quả ko hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ

Câu 4: Lúc nói về vai trò điều hòa sinh trưởng và phát triển của hoocmôn thực vật, phát biểu nào sau trên đây sai?

 • A. Sự phân hóa giới tính của hoa liên quan tới hàm lượng hoocmôn trong cây
 • C. Cây nhiều lá, nhiều rễ, điều độ hoocmôn thì tỉ lệ hoa đực và hoa dòng bằng nhau, giới tính đực và dòng cũng ở trạng thái điều độ.
 • D. Cây nhiều rễ, ít lá, điều độ về hoocmôn thì tỉ lệ hoa đực so với hoa dòng, giới đực và dòng cũng ở trạng thái điều độ.

Câu 5: Giberelin sở hữu vai trò

 • B. tránh số lần nguyên phân, tăng chiều dài tế bào và chiều dài thân.
 • C. tăng nguyên phân, tránh chiều dài tế bào và tăng chiều dài thân
 • D. tăng số lần nguyên phân và chiều dài tế bào, tránh chiều dài thể chất.

Câu 6: Lúc nói về phitôcrôm, phát biểu nào sau trên đây là đúng?

 • B. Sắc tố quang chu kỳ và cảm thụ ánh sáng sủa, thực chất ko phải protein và chứa trong hạt cần ánh sáng sủa để nảy mầm
 • C. Sắc tố quang chu kỳ và cảm thụ ánh sáng sủa, sở hữu thực chất là protein và chứa trong lá được chiếu sáng sủa.
 • D. Sắc tố quang chu và cảm thụ ánh sáng sủa, thực chất ko phải là prôtêin và sở hữu trong lá được chiếu sáng sủa.

Câu 7: Xitôkinin cơ bản được sinh ra ở

 • A. đỉnh của thân và cành
 • B. lá, rễ
 • D. Thân, cành

Câu 8: Auxin được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nếu sử dụng auxin để phun lên rau, củ sẽ gây độc cho thể chất. Lý do là vì thế:

 • A. Auxin nhân tạo làm tăng vi sinh vật tạo nên bệnh
 • C. Auxin nhân tạo tác động tới hoạt động và sinh hoạt thở của thể chất
 • D. Auxin nhân tạo làm rối loạn tuần hoàn quy trình trao đổi chất trong tế bào

Câu 9: Auxin cơ bản sinh ra ở

 • B. lá, rễ
 • C. phân chia tế bào ở rễ, hạt, quả
 • D. Thân, cành

Câu 10: Cho những dụng cụ, hoá chất, đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích như sau: Những cây nhỏ cùng giống trồng trong chậu sở hữu cùng ĐK, auxin nhân tạo, bông, dao. Thao tác nào sau trên đây được tiến hành trong thí nghiệm chứng tỏ vai trò của auxin so với ưu thế ngọn?

 1. Sử dụng bông tẩm auxin nhân tạo và cắm vào gốc một trong hai cây, cây sót lại không thay đổi
 2. Cắt chồi ngọn của 2 cây
 3. Sử dụng bông tẩm auxin nhân tạo và đặt nó lên vết cắt trên cùng của một trong hai loại thảo mộc, và để nguyên như vậy.
 4. Cắt những chồi ngọn của một trong các 2 cây
 5. Sử dụng hai miếng bông tẩm auxin nhân tạo và đặt nó lên phần ngọn của cây đã cắt và ngọn đang phát triển của cây không trở nên cắt.
 6. Sử dụng hai miếng bông tẩm auxin nhân tạo và đặt ở gốc hai cây
 7. Lấy hai cây con làm thí nghiệm
 • A. 1, 7
 • B. 2, 6, 7
 • C. 4, 5, 7

Câu 11: Xét những Điểm lưu ý sau

 1. Trái cây chín thời gian nhanh
 2. Ức chế rụng lá và rụng quả
 3. ngăn lá rụng
 4. thả trái cây
 5. ngăn lá rụng
 6. ngăn chặn sự rụng trái cây

Điểm sáng nói về vai trò của etilen là

 • MỘT. [2], [4] và [5]
 • B. [2], [3] và [5]
 • D. [2], [5] và [6]

Câu 12: Người ta tiến hành thí nghiệm ngắt ngọn của hai cây hoa hướng dương, sau đó bôi một lớp bột sở hữu chứa axit axetic. [AIA] trên vết cắt của một trong hai cây. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển của 2 cây trong một thời hạn. Cho thấy những thông số kỹ thuật tâm sinh lý và những ĐK ngoại cảnh khác của hai cây là như nhau. Chỉ ra rằng nhận định ko đúng về thí nghiệm trên?

 • B. Một trong hai cây sở hữu số chồi bên nhiều hơn thế cây kia
 • C. AIA là kích thích sinh trưởng
 • D. Trong thí nghiệm trên, việc cắt ngọn hoa hướng dương nhằm mục đích mục đích loại bỏ nguồn sản xuất auxin.

Câu 13: Giberelin được sử dụng để

 • A. Hạn chế sự nảy mầm của hạt, chồi và củ, thúc đẩy sinh trưởng chiều cao cây, tạo quả ko hạt.
 • B. Thúc đẩy sự nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao và phát triển bộ rễ, tạo quả ko hạt
 • D. thúc đẩy hạt nảy mầm, chồi, củ, phát triển chiều cao cây, phát triển lá, tạo quả ko hạt

Câu 14: Lúc nói về hoocmôn thực vật, phát biểu nào sau trên đây là đúng?

 • B. Hàm vị hữu cơ do thể chất thực vật tiết ra chỉ sở hữu tác dụng ức chế hoạt động và sinh hoạt của thể chất thực vật.
 • C. Hàm vị hữu cơ do thể chất thực vật tiết ra sở hữu tác dụng kháng bệnh cho cây
 • D. Hàm vị hữu cơ do thể chất thực vật tiết ra chỉ sở hữu tác dụng thúc đẩy sinh trưởng của cây.

Câu 15: Vai trò chính của axit abscisic [AAB] là để kìm hãm sự phát triển của

 • A. Thực vật, lóng, trạng thái ngủ của chồi, hạt, khí khổng mở.
 • B. Cành, lóng, mất trạng thái ngủ ở chồi và hạt, làm khí khổng đóng lại.
 • D. Cành, lóng, mất kinh nghiệm ngủ của chồi, hạt, khí khổng mở.

Câu 16: Chất nào sau trên đây sở hữu tác dụng so với quy trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới, phòng ngừa sự già đi?

 • A. Auxin
 • C. Axit abxixic
 • D. Giberelin

Câu 17: Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do thể chất thực vật tiết ra

 • B. Chỉ sở hữu tác dụng ức chế hoạt động và sinh hoạt của cây
 • C. sở hữu tác dụng kháng bệnh cho cây
 • D. chỉ sở hữu tác dụng thúc đẩy sinh trưởng của cây

Câu 18: Lúc cây già, chất nào sau trên đây sẽ tạo thêm?

Câu 19: Xitôkinin thúc đẩy quy trình nguyên phân ở mô phân sinh và

 • A. phát triển chồi bên, tăng vận tốc già của tế bào
 • C. làm chậm sự phát triển của chồi bên và sự già đi của tế bào
 • D. làm chậm sự phát triển của chồi bên, làm chậm quy trình hóa già của tế bào.

Câu 20: Điểm sáng không tồn tại ở hoocmôn thực vật là

 • B. ở nồng độ rất thấp tạo ra những thay đổi mạnh mẽ và uy lực trong thể chất
 • C. được vận chuyển bằng gỗ và rây
 • D. được tạo ra ở một nơi nhưng tạo ra phản ứng ở nơi khác

Câu 21: Mối tương quan giữa GA / AAB quy định tâm sinh lý hạt ra sao?

 • B. Ở hạt khô, GA và AAB sở hữu giá trị bằng nhau
 • C. Ở hạt khô, GA đạt giá trị cực to, AAB rất thấp. Ở hạt nảy mầm GA tăng thời gian nhanh, tránh rất mạnh; và AAB đạt giá trị to nhất
 • D. Ở hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt giá trị cực to. Ở hạt nảy mầm, GA tăng thời gian nhanh, đạt giá trị cực to, AAB tránh rất mạnh

Câu 22: Trong trồng dứa, lúc cây đã đậu quả và quả đã phát triển khá đầy đủ, nếu để dứa chín sớm thì cần bổ sung cập nhật chất điều hòa sinh trưởng nào sau trên đây cho cây?

 • A. Auxin
 • C. Axit abxixic
 • D. Giberelin

Câu 23: Cho những hoocmôn sau

 1. Auxin
 2. Cytokinin
 3. Giberelin
 4. Ethiopia
 5. Axit abxixic

Hormon thuộc nhóm ức chế sinh trưởng là

 • MỘT. [1] và [2]
 • B. [4]
 • C. [3]

Câu 24: Lúc nói về hoocmôn thực vật, phát biểu nào sau trên đây sai?

 • A. Vận chuyển bằng gỗ và sàng
 • B. Nồng độ thấp nhưng gây tác dụng tâm sinh lý to
 • C. Thường thường chuyên biệt hơn động vật

Câu 25: Auxin sở hữu tác dụng thúc đẩy hạt nảy mầm.

 • A. Chồi, hoa
 • B. Chồi, lá
 • D. Đọt non, quả

Những video liên quan

Các bạn đang xem thể loại Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.