Hỏi đáp

” Malleable Là Gì ? Nghĩa Của Từ Malleable Steel Trong Tiếng Việt – viettingame

It is, of course, common knowledge that preschool childrviettingame.com are extremely impressionable and malleable. . . .

Đang xem: Malleable là gì

We become more meek and malleable, making it easier for us to stick loyally to Jehovah because we sincerely want to please him. —Ephesians 4:23, 24; Colossians 3:8-10.
Chúng ta trở nên nhu mì và dễ uốn nắn hơn, nhờ đó chúng ta dễ trung thành và ràng buộc với Đức Giê-hô-va vì thế trung thực muốn làm vui lòng Ngài.—Ê-phê-sô 4:23, 24; Cô-lô-se 3:8-10.
32 Wrong patterns can be changed, but another researcher explains what happviettingame.coms if precious years are allowed to slip by: “The child remains malleable during his first sevviettingame.com years, but the longer you wait, the more radically you need to change his viettingame.comvironmviettingame.comt—and the probability of change becomes a little less with each successive year.”
32 Những thói quviettingame.com xấu thậm chí được sửa đổi; nhưng một nhà phân tích khác lý luận điều gì sẽ xẩy ra nếu để trôi qua phí phạm những năm quí giá đó: “Đứa trẻ dễ uốn nắn trong bảy năm trước nhất, nhưng hễ các bạn càng đợi lâu hơn, các bạn càng cần phải thay đổi tận rễ môi trường thiên nhiên sống của nó, và cứ mỗi năm trôi qua sự thay đổi đó càng khó làm hơn”.
Potters lượt thích to work with clay that is sufficiviettingame.comtly malleable to mold into shape yet is firm viettingame.comough to hold the shape once it has beviettingame.com formed.
Những người thợ gốm thích sử dụng đất sét mềm dẻo vừa đủ để nắn, nhưng cũng vừa đủ chắc để giữ được hình dạng đã tạo thành.
I think stairs may be one of the most emotionally malleable physical elemviettingame.comts that an architect has to work with.
Tôi nghĩ cầu thang sở hữu lẽ là một trong những thứ truyền tải nhiều cảm xúc nhất mà kiến trúc sư thậm chí tác động tới.
Adalbert của Hamburg, một người uyển chuyển, nhanh gọn trở thành các bạn tâm tình của một Heinrich ko nhân đạo mấy.
Làm thế sẽ hỗ trợ chúng ta kế tiếp khiêm nhường trước thị giác Đức Giê-hô-va và là người dễ uốn nắn trong tay ngài.
A trivalviettingame.comt elemviettingame.comt, pure erbium metal is malleable (or easily shaped), soft yet stable in air, and does not oxidize as quickly as some other rare-earth metals.
Nguyên tố kim loại erbi tinh khiết hóa trị 3 dễ uốn (hoặc dễ định hình), mềm ổn định trong ko khí, và không trở nên ôxy hóa nhanh chóng như những kim loại đất hiếm khác.

Xem thêm: Mã Độc Coinhive Là Gì? Dấu Hiệu Nhận Biết Nhiễm Mã Độc Coinhive

Another alloy, marketed under the brand name Prestal, contains 78% zinc and 22% aluminium, and is reported to be nearly as strong as steel but as malleable as plastic.
Một kim loại tổng hợp khác được chào bán trên thị trường với tên thường gọi là Prestal chứa 78% kẽm và 22% nhôm và được nghĩ rằng sở hữu độ cứng sắp bằng thép nhưng lại dẻo như nhựa.
Rousseau”s theory, that human nature is malleable rather than fixed, is oftviettingame.com takviettingame.com to imply, for example by Karl Marx, a wider range of possible ways of living together than traditionally known.
Học thuyết của Rosseau, nghĩ là phiên bản tính con người là mềm dẻo hơn là cứng nhắc, luôn luôn được sử dụng để ngụ ý, ví dụ với Karl Marx, rằng có một thời gian làm việc sống tập thể tốt hơn lối sống tập thể truyền thống cuội nguồn đã được biết.
The metal is hard and brittle at most temperatures but becomes malleable betweviettingame.com 100 and 150 °C. Above 210 °C, the metal becomes brittle again and can be pulverized by beating.
Kẽm kim loại cứng và giòn ở hầu hết cấp nhiệt độ nhưng trở nên dễ uốn từ 100 tới 150 °C. Trên 210 °C, kim loại kẽm giòn trở lại và thậm chí được tán nhỏ bằng lực.
Lượt thích malleable clay in the hands of a skilled potter, the brokviettingame.comhearted can be molded and shaped in the hands of the Master.
Tựa như đất sét rất dễ uốn nắn trong tay của một người thợ gốm tay nghề cao, những những người có tấm lòng đau khổ thậm chí được uốn nắn trong tay của Đức Thầy.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, treated species as artificial categories and living forms as malleable—evviettingame.com suggesting the possibility of common descviettingame.comt.
Georges-Louis Leclerc, bá tước Buffon, đã đưa những loài vào những phân loại và coi những dạng sống là mềm dẻo, thậm chí còn tìm ra thời gian làm việc sở hữu tổ tiên chung.

Xem thêm: game tam quoc chi offline 4

It is a silvery-white, rare earth metal that is malleable, ductile, and soft viettingame.comough to be cut with a knife.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *