Hỏi đáp

Lý Thuyết Số Thập Phân Hữu Hạn Là Gì, Lý Thuyết Số Thập Phân Hữu Hạn – viettingame

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.11 KB, 7 trang )

Đang xem: Số thập phân hữu hạn là gì

SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. I.MỤC TIÊU. +HS nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Có kỹ năng viết một số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. +Có thái độ học tập đúng đắn. II.CHUẨN BỊ. 1.Giáo viên. -Bảng phụ ghi bài tập, 2.Học sinh. -Bảng nhóm, học và làm bài tập về nhà, … III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vắng: 7B: /37. Vắng: 2.Kiểm tra. HS1.Thế nào là số hữu tỉ ? Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 3 14, 10 100
GV nhận xét, cho điểm HS. HS1.Lên bảng thực hiện. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung … 3.Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Ví dụ 1. Viết các phân số 5 37; 20 25 dưới dạng số thập phân. -Hãy nêu cách làm ? Gọi 2 HS lên thực hiện trên bảng. Các số 0,25 và 1,48 gọi là số thập phân hữu hạn. +Ví dụ 2. Viết phân số 512 dưới dạng 1.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Ta chia tử cho mẫu. Hai HS thực hiện  5 370,25, 1,4820 25 số thập phân ? -Em có nhận xét gì về phép chia này ? GV: Số 0,41666… gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn.Viết gọn lại là 0,41(6). Kí hiệu (6) chỉ chữ số 6 được lặp đi lặp lại vô hạn lần. Số 6 gọi là chu kỳ. -Hãy viết các phân số 1 1 19; ; 3 99 11 dưới dạng số thập phân, chỉ ra chu kỳ của nó và viết gọn lại ? Một HS thực hiện chia 5 cho 12 được 0,41666… -Phép chia này không bao giờ chấm dứt, trong thương chữ số 6 được lặp đi lặp lại.
HS làm    10,333 0,(3)310,0101 0,(01)99191,7272 1,(72)11 Hoạt động 2. Nhận xét. 2.Nhận xét. Ở ví dụ 1 ta đã viết được phân số 5 37; 20 25 dưới dạng số thập phân hữu hạn. Ở ví dụ 2 ta đã viết được phân số 512 dưới dạng số thập phân vô hạn
tuần hoàn. Các phân số này đều là phân số tối giản. -Hãy xét xem mẫu của các phân số này chứa các thừa số nguyên tố nào ? -Vậy các phân số tối giải với mẫu dương phải có mẫu như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ? -Các phân số tối giải với mẫu dương phải có mẫu như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân vo hạn tuần hoàn ? -Phân số 520có mẫu là 20 chứa thừa số nguyên tố là: 2 và 5. -Phân số 3725có mẫu là 25 có chứa thừa số nguyên tố là : 5 -Phân số 512 có mẫu là 12 có chứa thừa số nguyên tố là: 2 và 3. -Phân số tối giản với mẫu dương không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó
viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. -Mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5. +) 3 50là phân số tối giản có mẫu là 50. 50 = 2 . 52 không có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên  350viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. GV đưa ra nhận xét như SGK. *Cho hai phân số 3 -4 ; 50 75 mỗi phân số này viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Vì sao ? 
3 = – 0,06 50-4 -0,05333 = -0,05(3)75 Yêu cầu HS làm ? +) -475 là phân số tối giản có mẫu là 75. 75 = 3 . 52 có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên -475 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thực hiện ?
+) 1 13 -17 7 1; ; ; 4 50 125 14 2 Viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. +)5 11; 6 45 viết được … vô hạn tuần hoàn.        1 13 -170,25; 0,26; 0,136.4 50 1257 1 -5 110,5; 0,8(3); 0,2(4).14 2 6 45 HS đọc kết luận 2, 3 lần. GV nêu kết luận SGK. 4.Củng cố. Yêu cầu HS làm bài tập 65 SGK.Tr.34. -Vậy số 0,323232 … có phải là số hữu tỉ

Xem thêm: Cách Chuyển Đổi Đuôi Heic To Jpg (Online & Free) — Convertio

không ? HS thực hiện … Là số thập phân vô hạn tuần hoàn đó là số hữu tỉ. 5.Hướng dẫn. -Nắm vững điều kiện để 1 phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn. -Làm các bài tập 68, 69, 70, 71 SGK.Tr.34, 35.

*

GAĐT – SỐ THẠP PHÂN HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN TUẦN HOÀN 13 950 3

*

b9 – so thap phan huu han, so thap phan vo han tuan hoan.ppt 13 648 3

*

t13 – b9 – so thap phan huu han, so thap phan vo han tuan hoan.ppt 13 507 5

*

tiết 13-Số thâp phân hữu hạn-Số thập phân vô hạn tuần hoàn 19 932 13

*

LUYỆN TẬP :SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN,SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN,LÀM TRÒN SỐ pptx 6 3 16

*

Giáo trình đại số lớp 7 – Tiết 13 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN ppsx 8 860 2

Xem thêm: Usb Yêu Cầu Format Bằng Partition Wizard Thành Công, Cách Sửa Lỗi Khi Usb Yêu Cầu Format Đơn Giản Nhất

*

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số thập phân hữu hạn Số thập phân vô hạn tuần hoàn pot 7 882 4

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.