Hỏi đáp

Lipit Là Gì ? Lipid Và Vai Trò Đối Với Cơ Thể – viettingame

Lipit là những hợp chất hữu cơ mang trong tế bào sống, ko hoà tan trong nước nhưng ta nhiều trong dung môi hữu cơ ko phân cực.

Đang xem: Lipit là gì

*

I. Lipit là gì?

– Luận điểm Lipit: Lipit là những hợp chất hữu cơ mang trong tế bào sống, ko hoà tan trong nước nhưng ta nhiều trong dung môi hữu cơ ko phân cực.

– Về mặt kết cấu, phần to Lipit là những este phức tạp bao hàm chất béo (còn gọi là triglixerit), sáp, steroit và phopholipit,…

II. Tính chất vật lí của chất béo

1. Chất béo là gì?

• Luận điểm: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo (những axit monocacboxylic mang số chẵn C ko phân nhánh) gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

• Công thức kết cấu chung dạng:

*

– Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic nên ở thể rắn.

– Chất béo thực vật: Glixerit của axit chưa no oleic nên ở thể lỏng.

• Một số chất béo thường gặp:

+) Axit panmitic: C15H31COOH

+) Axit stearic: C17H35COOH

+) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

+) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

+) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

2. Tính chất vật lí của chất béo

– Những triglixerit chứa cơ bản những gốc axit béo no thông thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, ví dụ như mỡ động vật (mỡ bò, mỡ cừu,…). Những triglixerit chứa cơ bản những gốc axit béo ko no thông thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. Nó thường xuyên có nguồn gốc thực vật (dầu lạc, dầu vừng,…) hoặc từ động vật máu rét (dầu cá).

– Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit ko no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tomboys Là Gì? Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng Về Tomboys?

– Chất béo ko tan trong nước, nhẹ hơn nước, nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ như benzen, rượu, xăng, ete,…

III. Tính chất hoá học của chất béo

1. Phản ứng thuỷ phân của chất béo trong môi trường thiên nhiên axit

*

– Trong công nghiệp, phản ứng trên được tiến hành trong nồi hấp ở 220℃ và 25 atm.

– Ví dụ: phương trình hoá học

(CH316COO)3C3H5 + 3H2O  3CH316COOH + C3H5(OH)3

 (CH316COO)3C3H5 : tristearin

 3CH316COOH : axit stearic

 C3H5(OH)3: Glixerol

2. Phản ứng xà phòng hóa của chất béo

– Lúc đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của những axit béo. Muối natri hoặc kali của những axit béo đó là xà phòng

*

– Ví dụ: phương trình hoá học

(CH316COO)3C3H5 + 3NaOH  3CH316COONa + C3H5(OH)3

 (CH316COO)3C3H5 : tristearin

 3CH316COONa : natri stearat

 C3H5(OH)3: Glixerol

– Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa xẩy ra thời gian nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit và ko thuận nghịch.

– Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).

– Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit.

3. Phản ứng cùng hidro (hiđro hóa) của chất béo

– Lipit lỏng có gốc axit là ko no, để chuyển thành lipit rắn, ta cho tác dụng với H2 có niken làm xúc tác trong nồi hấp.

(C17H33COO)3C3H5 (lỏng) + 3H2 (C17H35COO)3C3H5 (rắn)

– Để đánh giá mức độ ko no của lipit, người ta dùng:

– Chỉ số iot: là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.

Xem thêm: I2S — Inter – All You Need To Know About I2S

4. Phản ứng oxi hóa của chất béo

– Nối đôi C = C ở gốc axi ko no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi ko khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành những thành phầm mang mùi không dễ chịu. Này là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.