Hỏi đáp

” Let Bygones Be Bygones Là Gì, Nghĩa Của Từ Let Bygones Be Bygones

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 37 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

Chúng ta đang xem: Let bygones be bygones là gì

The two idioms we’re learning today are HAD BETTER and LET BYGONES BE BYGONES.

Trong bài học thời điểm thời điểm hôm nay, hai thành ngữ ta học là HAD BETTER và LET BYGONES BE BYGONES.

*

Mai Lan and Mike visited Tim Brown yesterday. Mike had not seen Tim for many years even though they were very close friends in their teen age. The three of them spent nearly four hours together and it was a happy ending for all, thank God!

Mai Lan và Mike vừa tới thăm Tim Brown ngày hôm qua. Trước đó Mike ko gập Tim rất nhiều năm mặc dầu họ là chúng ta thân thời niên thiếu. Cả ba chơi với nhau sắp 4 giờ và sau cùng ai nấy đều vui vẻ. Cám ơn Trời!

MIKE: Thank you, Mai Lan. You were so good at getting Tim and me back together.

Cám ơn Mai Lan. Cô xuất sắc quá, xắp xếp cho Tim với tôi hòa giải với nhau.

MAI LAN: When I heard that the two of you were very good friends for a long time, but then drifted apart for no sensible reasons, I wanted to see the two of you resume your friendship.

Lúc tôi nghe rằng hai anh là chúng ta thân trong nhiều năm, rồi xa nhau ko tồn tại lý do chính đáng, tôi thật lòng muốn hai anh nối lại tình chúng ta.

MIKE: Yes. We were really good friends in high school. We used to walk together to school and play soccer on weekends. We shared our secrets, too.

Đúng vậy. Tụi tôi là chúng ta thân hồi học trung học. Tụi tôi cùng quốc bộ tới trường và đá banh vào vào buổi tối cuối tuần, chia xẻ tâm tình nữa.

MAI LAN: Then why did you two drift apart?

Vậy thì vì như thế sao hai anh lại xa nhau ?

MIKE: Well. He told me a confidential matter. Unfortunately, someone knew about it and told others. Tim thought I betrayed him and refused to talk to me from then on.

Ồ. Tim tâm sự với tôi một chuyện. Chẳng may một người nào khác biết chuyện và nói ra với người khác. Tim nghĩ rằng tôi phản bội anh ta rồi từ đó tuyệt giao với tôi.

MAI LAN: I’m so glad we sat down and straightened things out. Now, you two can be good friends again.

Tôi mừng là chúng ta ngồi cùng nhau và nói thẳng ra mọi sự để giải hòa. Lúc này hai anh thân lại với nhau.

MIKE: I hope so, but Tim had better think twice before coming to such a decision as severing a friendship.

Tôi hy vọng thế, nhưng Tim “had better” nghĩ cho kỹ trước lúc đi tới quyết định cắt dứt tình chúng ta.

MAI LAN: “Had better”? What does this mean?

“Had better”? Nghĩa là gì thế ?

MIKE: Had H-A-D better B-E-T-T-E-R means “should”. He should think twice and not disappoint me again.

Had H-A-D better B-E-T-T-E-R nghĩa là “nên”, “cần phải”. Anh ta nên nghĩ cho kỹ và ko làm tôi thất vọng nữa.

Xem thêm: tai teen teen

MAI LAN: I agree. I think Tim is a bit sensitive, so we had better be more caring toward him and show him we are his true friends.

Tôi đồng ý. Tôi nghĩ Tim khá nhạy cảm. Vậy thì ta nên chăm sóc anh ta hơn và tỏ rõ cho ảnh biết chúng ta là chúng ta thật lòng với ảnh.

MIKE: Whenever I think about how he treated me at that time, I’m not happy at all; but I’m willing to let bygones be bygones.

Mỗi lúc tôi nghĩ tới anh ta đối xử với tôi như vậy hồi đó, tôi ko vui chút nào, nhưng tôi sẵn sàng “let bygones be bygones”.

MAI LAN: “Let bygones be bygones”, this is a new phrase for me.

“Let bygones be bygones”, phía trên là một câu mới so với tôi.

MIKE: Let bygones B-Y-G-O-N-E-S be B-E bygones B-Y-G-O-N-E-S means “forget about what happened in the past”.

“Let bygones B-Y-G-O-N-E-S be B-E bygones B-Y-G-O-N-E-S” Tức là “bỏ qua chuyện cũ”, quên đi những chiếc gì đã xẩy ra trong quá khứ.

MAI LAN: I really lượt thích this idea. If we carry ill feelings in our hearts for a long time, we will not be able to enjoy good things in life. We only make ourselves miserable!

Tôi thích ý kiến này. Nếu ta giữ những cảm xúc tiêu cực trong tâm thì ta ko thể sống với bao nhiêu thú vui khác trong đời. Ta chỉ tự làm mình khổ thôi.

MIKE: I’d better remember well what you just said. Seriously, I think both you and I are not that type. We’re generally easygoing; we get along well with our families and friends, don’t we?

Tôi cần nhớ kỹ điều cô mới nói. Thực ra tôi nghĩ cả hai chúng ta đều ko phải là loại người như vậy. Thường thường chúng ta thoải mái, hòa thích ứng với họ hàng các bạn hữu. Đúng không ạ nhỉ ?

MAI LAN: Did you just say“I’d better”?

Mang phải anh vừa nói “I’d better” ko ?

MIKE: Yes. “I’d better” is the contracted form of “I had better». It’s often used in spoken English and in writing, too.

Đúng vậy. “I’d better” la` hình thức ngắn gọn của “I had better». Người ta hay sử dụng hình thức này lúc nói và cả lúc viết tiếng Anh.

MAI LAN: Then we’d better stop our conversation now and start doing our homework.

Vậy thì giờ trên đây chúng ta nên ngừng thủ thỉ và chính thức làm bài.

MIKE: OK Mai Lan. Remember once you told me that I was overweight? I’ll let bygones be bygones and forgive you.

OK Mai Lan. Cô mang nhớ là một lần cô bảo tôi béo phì ko? Tôi bỏ qua chuyện cũ và tha cho cô đấy nhé.

Xem thêm: Xlpe Là Gì ? Bảng Ký Hiệu Dây Điện Cadivi Ý Nghĩa Kí Hiệu Của Cáp Điện

MAI LAN: Come on, Mike. I never meant that. I was just joking! Look in the mirror, don’t you think you look just right and just lượt thích Mr. Universe? How does that sound?

Thôi mà, Mike. Tôi ko lúc nào mang ý đó. Tôi nói đùa thôi. Nhìn vào gương kìa, anh ko thấy là anh trông sang trọng trọng người, tựa như lực sĩ sang trọng trọng trái đất sao ? Nghe được chưa ?

Ngày thời điểm hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : HAD BETTER nghĩa là NÊN, CẦN PHẢI và LET BYGONES BE BYGONES nghĩa là CHUYỆN CŨ BỎ QUA. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn hội ngộ quí vị trong bài học tới.

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.