Hỏi đáp

Last Night Là Thì Gì – Những Thì Trong Tiếng Anh: Tưởng Ko Dễ Mà Dễ – viettingame

Chúng ta đang theo dõi nội dung bài viết 12 thì trong tiếng Anh và dấu hiệu phân biệt trong loạt bài share kỹ năng tiếng Anh cho những người mới chính thức. 12 thì sẽ được chia làm quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong nội dung bài viết, viettingame.com sẽ liệt kê những công thức, cấu trúc của những thì này và dấu hiệu của chúng để chúng ta sở hữu mẫu nhìn tổng quát và rõ rệt hơn.

Đang xem: Last night là thì gì

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả một hành vi chung chung, tổng quát và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành vi ra mắt trong ở thời hạn hiện tại.

1.1. Công thức thì hiện tại đơn

Loại câu  So với động từ thường So với động từ “to be”
Xác minh S + V(s/es) + O S + be (am/is/are) + O
Phủ định S + do not /does not + V_inf S + be (am/is/are) + not + O
Nghi vấn Do/Does + S + V_inf? Am/is/are + S + O?

1.2. Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn trong câu thường sẽ sở hữu được những từ sau: Every, always, often, rarely, generally, frequently,…

1.3. Cách sử dụng thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn nói về một thực sự hiển nhiên, một chân lý đúng. Ex: The sun rises in the East and sets in the West.Để nói lên thời gian làm việc của một người. Ex: Thomas plays tennis very well.Thì hiện tại đơn còn được sử dụng để nói về một dự định trong tương lại EX: The football match starts at 20 o’clock.

Lưu ý: Lúc chia thì, ta thêm “es” sau những động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

*

Thì hiện tại đơn (Present Simple)

2. Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous)

Thì hiện tại tiếp nối được sử dụng để diễn tả những sự việc xẩy ra ngay lúc nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành vi chưa xong xuôi (còn nối tiếp ra mắt).

2.1. Công thức thì hiện tại tiếp nối

Xác minh: S +am is/are + V_ing + OPhủ định: S + am/is/ are + not + V_ing + ONghi vấn:Am/is/are + S + V_ing+ O?

2.2. Dấu hiệu phân biệt

Thì hiện tại tiếp nối trong câu thường xuyên có những cụm từ sau: At present, now, right now, at the moment, at, look, listen…

2.3. Cách sử dụng

Diễn tả hành vi đang ra mắt và kéo dãn dài trong hiện tại. Ex: She is going to school at the moment.Sử dụng để ý kiến đề nghị, chú ý, mệnh lệnh. Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.Thì này còn diễn tả 1 hành vi xẩy ra lặp đi lặp lại sử dụng với phó từ ALWAYS Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.Sử dụng để diễn tả một hành vi sắp xẩy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước Ex: I am flying to Moscow tomorrow.Diễn tả sự ko hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó lúc trong câu sở hữu “always”. Ex: She is always coming late.

Lưu ý : Ko sử dụng thì hiện tại tiếp nối với những động từ chỉ tri giác, nhận thức như: to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, lượt thích, want, glance, think, smell, love, hate,…

Ex: He wants to go for a cinema at the moment.

*

3. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

12 thì trong tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) được sử dụng để diễn tả về một hành vi đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà ko bàn về thời hạn ra mắt nó

3.1. Công thức thì hiện tại hoàn thành

Phủ định: S + have/has + NOT + V3/ED + ONghi vấn: Have/has + S + V3/ED + O?

3.2. Dấu hiệu phân biệt

Trong thì hiện tại đơn thường xuyên có những từ sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

3.3. Cách sử dụng

Nói về một hành vi xẩy ra trong quá khứ, kéo dãn dài tới hiện tại, mà thậm chí xẩy ra trong tương lai. EX: John have worked for this company since 2005.Nói về hành vi xẩy ra trong quá khứ nhưng vẫn không xác định được thời hạn, và triệu tập vào thành tựu. EX: I have met him several times

*

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Simple)

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp nối (Present Perfect Continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp nối được sử dụng để chỉ sự việc xẩy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn đó nối tiếp ở hiện tại và mà thậm chí vẫn còn đó nối tiếp trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về những sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn đó thấy tác động

4.1 Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp nối

Xác minh: S + have/has + been + V_ing + OPhủ định: S + haven’t/hasn’t + been + V-ingNghi vấn: Have/has + S + been + V-ing?

4.2 Dấu hiệu phân biệt

So với những câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp nối thường xuất hiện những từ sau: All day, all week, since, for, in the past week, for a long time, recently, lately, and so far, up until now, almost every day this week, in recent years.

4.3 Cách sử dụng

Sử dụng để nói về hành vi xẩy ra trong quá khứ ra mắt liên tục, nối tiếp kéo dãn dài tới hiện tại. EX: I have been working for 3 hours.Sử dụng để diễn tả hành vi xẩy ra trong quá khứ nhưng thành tựu của nó vẫn còn đó ở hiện tại. EX: I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.

*

Thì hiện tại hoàn thành tiếp nối (Present Perfect Continuous)

5. Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Thì quá khứ đơn (Simple Past hay Past Simple) sử dụng để diễn tả hành vi sự vật đã xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

5.1 Công thức thì quá khứ đơn

Xác minh: S + was/were + V2/ED + OPhủ định: S + was/were + not+ V2/ED + ONghi vấn: Was/were+ S + V2/ED + O ?

5.2 Dấu hiệu phân biệt

Trong những câu ở thì quá khứ đơn thường xuyên có sự xuất hiện của:

yesterday, last (week, year, month), ago, in the past, the day before, với những số giờ đã qua trong ngày (today, this afternoon, this evening).Sau as if, as though (như thể là), if only, wish (ước gì), it’s time (đã đi đến lúc), would sooner/rather (thích hơn)

thì những từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn bao hàm: Yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, ago (cách phía trên), when.

5.3 Cách sử dụng

Sử dụng thì quá khứ đơn lúc nói về một hành vi đã xẩy ra và kết thúc trong quá khứ.

EX: I went to the concert last week/ I met him yesterday.

*

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

6. Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense) trong 12 thì tiếng Anh được sử dụng để nhấn mạnh diễn biến hay quy trình của sự vật hay sự việc hoăc thời hạn sự vật hay sự việc đó ra mắt …

6.1 Công thức thì quá khứ tiếp nối

Xác minh: S + was/were + V_ing + OPhủ định: S + was/were + not + V_ing + ONghi vấn: Was/were+S + V_ing + O ?

6.2 Dấu hiệu phân biệt

Lúc câu sở hữu “when” nói về một hành vi đang xẩy ra thì sẽ xuất hiện một hành vi khác chen ngang vào.Trong câu sở hữu trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời điểm xác định:At + thời hạn quá khứ (at 5 o’clock last night,…)At this time + thời hạn quá khứ. (at this time one weeks ago, …)In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)In the past

6.3 Cách sử dụng

Với trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời điểm xác định. Ex: At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­were building this house.Diễn đạt hành vi đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ Ex: When my sister got there, he was waiting for herHành động đang xẩy ra thì sẽ xuất hiện hành vi khác xen vào Ex: I was listening to the news when she phonedHành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền tới người khác Ex: When he worked here, he was always making noiseDiễn đạt hai hành vi xẩy ra đồng thời cùng lúc trong quá khứ Ex: While I was taking a bath, she was using the computer

*

Thì quá khứ tiếp nối ( Past Continuous)

7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Thì quá khứ hoàn thành sử dụng để diễn tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi khác và cả hai hành vi này đều đã xẩy ra trong quá khứ.

7.1 Công thức thì quá khứ hoàn thành

Xác minh: S + had + V3/ED + OPhủ định: S + had + not + V3/ED + ONghi vấn: Had + S + V3/ED + O?

7.2 Dấu hiệu phân biệt:

Trong những câu quá khứ hoàn thành thường xuyên có sự xuất hiện của những từ sau phía trên: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

7.3 Cách sử dụng

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra, hoàn thành trước một hành vi khác trong quá khứ. EX: I had gone to school before Nhung came.

*

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

8. Quá khứ hoàn thành tiếp nối (Past Perfect Continuous)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp nối được sử dụng để diễn tả một quy trình xẩy ra 1 hành vi chính thức trước một hành vi khác trong quá khứ.

8.1 Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp nối

Xác minh: S + had + been + V-ing + OPhủ định: S + had+ not + been + V-ingNghi vấn: Had + S + been + V-ing?

8.2 Dấu hiệu phân biệt

So với những câu ở thì quá khứ hoàn thành tiếp nối sở hữu những từ sau: Until then, by the time, prior to that time, before, after.

8.3 Cách sử dụng

Nói về một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tục trước một hành vi khác trong quá khứ. EX: I had been typing for 3 hours before I finished my work.Nói về một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. EX: Phong had been playing game for 5 hours before 12pm last night

*

Thì quá khứ hoàn thành tiếp nối (Past Perfect Continuous)

9. Tương lai đơn (Simple Future)

Thì tương lai đơn được sử dụng trong trường hợp lúc không tồn tại kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước lúc chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

9.1 Công thức thì tương lai đơn

Xác minh: S + shall/will + V(infinitive) + OPhủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + ONghi vấn: Shall/will + S + V(infinitive) + O?

9.2 Dấu hiệu phân biệt

Trong câu tương lai đơn thường xuất hiện những trạng từ sau: Tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời hạn…

9.3 Cách sử dụng

Diễn tả dự định nhất thời xẩy ra ngay tại lúc nói. EX: Are you going to the Cinema? I will go with you.

*

Thì tương lai đơn (Future Simple)

10. Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous)

Thì tương lai tiếp nối được sử dụng để nói về 1 hành vi đang ra mắt tại một thời điểm xác định trong tương lai.

10.1 Công thức thì tương lai tiếp nối

Xác minh: S + shall/will + be + V-ing+ OPhủ định: S + shall/will + not + be + V-ingNghi vấn: Shall/Will + S + be + V-ing?

10.2 Dấu hiệu phân biệt

Những cụm từ: next year, next week, next time, in the future, and soon,… thường xuất hiện trong câu tương lai tiếp nối

10.3 Cách sử dụng

Sử dụng để nói về một hành vi xẩy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.Sử dụng nói về một hành vi đang xẩy ra trong tương lai thì sẽ xuất hiện hành vi khác chen vào. EX:When you come tomorrow, they will be playing football.

*

Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous)

11. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) được sử dụng để diễn tả hành vi sẽ hoàn thành tới một thời điểm xác định trong tương lai.

Xem thêm: Information Gathering Là Gì, Nghĩa Của Từ Gathering, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

11.1 Công thức thì tương lai hoàn thành

Xác minh: S + shall/will + have + V3/EDPhủ định: S + shall/will + not + have + V3/EDNghi vấn: Shall/Wil l+ S + have + V3/ED?

11.2 Dấu hiệu phân biệt

By + thời hạn tương lai, By the end of + thời hạn trong tương lai, by the time …Before + thời hạn tương lai

11.3 Cách sử dụng

Sử dụng để nói về một hành vi hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai. EX: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.Sử dụng để nói về một hành vi hoàn thành trước một hành vi khác trong tương lai.EX: I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.

*

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

12. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

Thì tương lai hoàn thành tiếp nối trong 12 thì tiếng Anh thường được sử dụng lúc muốn nhấn mạnh hành vi nào khác ở tương lai.

12.1 Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp nối

Xác minh: S + shall/will + have been + V-ing + OPhủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ingNghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

12.2 Dấu hiệu phân biệt

For + số giờ + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

EX: for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới thời điểm cuối năm nay)

12.3 Cách sử dụng

Sử dụng để nói về việc việc, hành vi ra mắt trong quá khứ tiếp nối liên tục tới tương lai với thời hạn nhất định. EX: I will have been working in company for 10 year by the end of next year.Sử dụng để nhấn mạnh tính liên tục của hành vi so với một hành vi khác trong tương lai. EX: They will have been talking with each other for an hour by the time I get home.

*

Thì tương lai hoàn thành tiếp nối (Future Perfect Continuous)

Cách nhớ 12 thì trong tiếng Anh hiệu suất cao

1. Nhớ động từ sử dụng trong số thì trong tiếng Anh

12 thì trong tiếng Anh đều phải có những quy tắc riêng, vì thế thế để mà thậm chí đơn giản dễ dàng hơn trong việc học và ghi nhớ, chúng ta cần bắt vững những nguyên tắc xây dựng những thì để tránh việc nhầm lẫn:

So với những thì tương lai, phải phải sở hữu từ “will” trong câu và động từ sở hữu hai dạng là “to be” và “verb-ing”.So với những thì quá khứ, động từ cũng như trợ động từ sẽ được chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc.

2. Thường xuyên luyện tập và thực hành

Với tiếng Anh nói tóm gọn và những thì nói riêng, việc quan trọng nhất vẫn là luyện tập, thực hành. Cho dù chúng ta học rất kỹ lý thuyết nhưng nếu ko chịu khó thực hành thì cũng rất nhanh chóng quên.

Hãy chăm chỉ làm bài tập sau mỗi bài học về những thì, khỏe mạnh, kỹ năng về 12 thì trong tiếng Anh sẽ không còn được xem là vấn đề với chúng ta.

3. Theo học tại một trung tâm sở hữu uy tín

Đôi lúc việc lựa tìm một trung tâm dạy tiếng Anh là một cách rất hiệu suất cao so với những ai ko thể tự luyện tập tận nơi. Chưa tính đó, việc học chung với những người khác sẽ khiến cho bạn bớt nhàm chán hơn so với việc phải tự học một mình. Việc luyện tập với người khác cũng giúp kỹ năng tiếng Anh của người sử dụng nâng cao nhanh gọn đấy

Đã thâu tóm được cấu trúc và cách sử dụng thì trong tiếng Anh, giờ cùng tiến hành bài tập nhỏ nhé

*

Bài tập 12 thì trong tiếng Anh

Bài 1: Chia thì với những từ cho sẵn trong ngoặc

1. My grandfather never (fly) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

2. In all the world, there (be) … only 14 mountains that (reach) … above 8,000 meters.

3. When I (come) …., she (leave) …. for Nha Trang 10 minutes ago.

4. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) … at the airport, Mary (wait) … for me.

5. I (visit) … my uncle’s home regularly when I (be) … a child.

6. David (wash) … his hands. He just (repair) … the TV set.

7. The car (be) … ready for him the time he (come) … tomorrow.

8. When we (arrive) … in London tonight, it probably (rain) ….

9. London (change) … a lot since we first (come) … to live here.

10. On arriving at home I (find) … that she just (leave) … a few minutes before.

Đáp án:

1. has never flown

2. are – read

3. came – had left

4. arrive – will be waiting

5. visited – was

6. is washing – has just repaired

7. will have been – comes

8. arrive – will probably be raining

9. has changed – came

10. found – had just left

Bài 2: Mua đáp án đúng cho từng câu dưới phía trên

1. Look! The singer is ____ and _____ on the stage now.A. singing/dancingB. sing/danceC. sung/dancedD. sings/dances2. She always ___ up at 8 o’clock in the morning.A. gotB. gottenC. getD. gets

3. Yesterday, when he ____ the street, he ____ a stray cat.A. crosses/seesB. is crossing/seesC. was crossing/sawD. was crossing/was seeing

4. Hello! I hope you ______ for too long here.A. have been waitingB. have not been waitingC. waitedD. do not wait5. We ______ tolerate this kind of rule violation in the future.A. willB. wouldC. did notD. will not

6. If you ______ me mad, we ____ out last night.A. didn’t make/wentB. hadn’t made/would have goneC. hadn’t make/would have goneD. didn’t made/went7. My mom _____ on giving me this umbrella, because it _____.A. insists/rainsB. insisted/rainedC. insists/is going to rainD. insisted/rainsĐáp án:

1. A

2. D

3. C

4. B

5. D

6. B

7. C

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. They took my pencils, ripped my books and then laugh at me.

2. Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m worried.

3. How did I met your mother? Well, we were both running late for work that day and then we was bumped into each other.

4. Honey, have you seen my white shirt anywhere? Our daughter need it for a school project.

5. By the time I came, she is no where to be seen.

6. Stop! You being hurting yourself!

7. This tuy nhiên is so good that I have been listening to it since 4 hours.

Xem thêm: Mở Đầu Của Nhà Huấn Luyện Tài Ba Cho Android, trò chơi Thế Giới Pokemon 6

Đáp án:

1. laugh -> laughed

2. goes -> went

3. was bumped -> bumped

4. need -> needs

5. is -> was

6. being hurting -> are hurting

7. since -> for

Trên phía trên  12 thì trong tiếng Anh dành cho những người mới chính thức tại. Ngoài ra chúng ta mà thậm chí nâng cao kỹ năng Tiếng Anh bằng việc thường xuyên ghé thăm Website viettingame.com. Mong muốn các bạn sẽ tìm thấy nhưng thông tin hữu ích trong nội dung bài viết này phía trên.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *